2021 Mga Kinalabasan ng OTW Halalan

Nais pasalamatan ng Komite ng Halalan ang lahat ng mga kandidato para sa kanilang pagsusumikap sa halalan ngayong taon. Kaya ikinagagalak naming ibahagi sa inyo ang kinalabasan ng halalan para sa taong 2021.

Opisyal na nahalal ang mga sumusunod na kandidato (na nasa alpabetikal na pagkakaayos) sa Lupon ng mga Tagapangasiwa:

  • E. Anna Szegedi
  • Kari Dayton

Dagdag pa rito, malungkot na inaanunsyo ng Lupon ng mga Tagapamahala na ang tagapamahalang si Kati Eggert, na siyang inhilalal noong nakaraang taon, ay bababa na sa kanyang posisyon, sa madaling panahon. Malugod naming tinatanaw ang serbisyong inihandog ni Kati at nagpapasalamat kami sa kanyang gawa at dedikasyon.

Para punan ang nabakenteng posisyon, itatalaga ng Lupon ang kandidatong nakakuha ng ikatlong pinakamaraming boto sa eleksiyong ito, si Antonius Melisse, upang sumama sa Lupon ng mga Tagapamahala at upang magsilbi sa nalalabing panahon ng termino ni Kati (dalawang taon) simula sa unang araw ng Oktubre. Sa ganitong paraan, nasisigurong patuloy tayong magkakaroon ng punong Lupon hanggang sa susunod na halalan.

Pormal na magsisimula ang paglilipat ng tungkulin sa mga bagong miyembro ng Lupon sa ika-1 ng Oktubre. Hangad namin ang kanilang matagumpay na panunungkulan.

Dito nagtatapos ang panahon ng halalan. Maraming salamat sa lahat ng nakibahagi sa pamamagitan ng pagbabahagi ng balita, pagtatanong sa mga kandidato at, siyempre, sa pagboto! Umaasa kami sa inyong muling pakikibahagi sa susunod na taon.


Isang di pang-kalakal na organisasyon ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) na sumasaklaw sa ilang mga proyekto, tulad ng AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, at Batasang Pagtataguyod. Pinapatakbo ang buong organisasyon ng mga boluntaryo at dumepende lamang sa mga donasyon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa OTW, maaaring tumungo sa website ng OTW. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aming mga boluntaryong tagasalin, na siyang nagsalin ng paskil na ito, maaaring tumungo sa pahina ng Komite ng Pagsasalin.

Announcement

Comments are closed.