2021 Giới thiệu ứng cử viên cho đợt bầu cử của OTW

Giới thiệu ứng cử viên

OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) xin hân hạnh giới thiệu những ứng cử viên sau đây cho đợt bầu cử năm 2021 (tên theo thứ tự bảng chữ cái):

  • Antonius Melisse
  • E. Anna Szegedi
  • Kari Dayton
  • Laure Dauban

Vì chúng tôi có 2 ghế trống và 4 ứng cử viên, năm 2021 SẼ CÓ tranh cử – nghĩa là những thành viên của OTW SẼ bầu xem những ứng cử viên nào sẽ ngồi vào ghế trống.

Ban Bầu cử rất nóng lòng muốn giới thiệu những ứng cử viên với mọi thành viên của OTW! Trong bài đăng này, chúng tôi đính kèm đường link đến tiểu sử và cương lĩnh của mỗi ứng cử viên. Thông tin về thời gian bầu cử và cách thức bầu cũng sẽ được cập nhật sớm nhất có thể.

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo lịch trình hoạt động trong đợt bầu cử. Hãy đọc tiếp để biết thêm về những ứng cử viên năm nay và cách bạn có thể gửi câu hỏi cho họ!

Cương lĩnh và tiểu sử

Chúng tôi mời mỗi ứng cử viên viết một bài tiểu sử để tóm tắt kinh nghiệm trong nghề nghiệp và trải nghiệm làm fan của họ, và một bài cương lĩnh về mục tiêu mà họ đề ra trong nhiệm kỳ trên ban Giám đốc, bằng cách trả lời những câu hỏi sau:

  • Tại sao bạn đã quyết định ứng cử vào ban Giám đốc?
  • Bạn sẽ mang đến những kỹ năng và/hoặc kinh nghiệm gì cho ban Giám đốc?
  • Hãy chọn một hoặc hai mục tiêu cho OTW mà bạn cho rằng quan trọng và bạn muốn triển khai trong nhiệm kỳ của mình. Tại sao bạn coi trọng những mục tiêu này? Bạn định hợp tác với những thành viên khác như thế nào để hoàn thành chúng?
  • Bạn có kinh nghiệm gì với những dự án của OTW và bạn định hợp tác với các ban khác như thế nào để ủng hộ và phát triển những dự án đó? Chúng tôi khuyến khích bạn nói về nhiều dự án khác nhau, tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể nhấn mạnh những dự án quen thuộc với bạn.
  • Bạn định phân bố thời gian giữa công việc trong ban Giám đốc và những vai trò khác của bạn trong OTW như thế nào? Hay bạn định trao vai trò hiện tại của bạn cho ai để chú tâm vào công việc trong ban Giám đốc?

Bạn có thể đọc câu trả lời của các ứng cử viên và tiểu sử của họ ở các đường link sau đây.


OTW là một tổ chức phi lợi nhuận mẹ của nhiều dự án, bao gồm AO3, Fanlore, Open Doors, TWC và ban Hỗ trợ pháp luật. Tổ chức chúng tôi hoạt động nhờ những người quyên góp và những fan tình nguyện. Để biết thêm về chúng tôi, xin xem trang web của OTW. Để biết thêm về đội ngũ dịch giả tình nguyện của chúng tôi, xin xem trang của ban Phiên dịch.

Announcement

Comments are closed.