2021 Anunsyo Ukol sa mga Kandidato para sa Halalan ng OTW

Anunsyo Ukol sa mga Kandidato

Ikinalulugod ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) na i-anunsyo ang mga sumusunod na kandidato para sa Halalan ngayong taong 2021 (na pinagsunud-sunod ayon sa unang titik ng kanilang unang pangalan):

  • Antonius Melisse
  • E. Anna Szegedi
  • Kari Dayton
  • Laure Dauban

Dahil mayroong 2 posisyong kailangang punan at 4 na kandidato, magkakaroon ng tunggalian — sa madaling salita, boboto ang mga miyembro ng OTW upang piliin kung sino sa mga kandidato ang ihahalal ngayong taong 2021.

Ikinagagalak ng Komite ng Halalan na ipakilala ang mga kandidato sa lahat ng mga miyembro ng OTW! Kasama sa paskil na ito ang mga kawing para sa maikling Talambuhay at Plataporma na isinulat ng bawat kandidato. Agad naming ipapaskil ang impormasyon tungkol sa panahon ng botohan at kung paano bumoto.

Samantala, maaaring tingnan dito ang timeline ng mga kaganapan sa Halalan bilang sanggunian. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga kandidato at kung paano magsumite ng katanungan para sa kanila, maaaring basahin ang mga nakasulat sa ibaba.

Mga Talambuhay at Plataporma

Humingi kami ng talambuhay mula sa bawat kandidato, kung saan nakasaad ang kanilang propesyonal at fannish na karanasan. Hiningan din namin sila ng Plataporma na nagsasaad ng kanilang mga layunin para sa kanilang termino sa Lupon. Ginawa nila ito sa pamamagitan ng pagsagot sa mga sumusunod na katanungan:

  • Bakit naisipan mong tumakbo sa halalan para sa Lupon?
  • Anong mga kakayahan at/o karanasan ang iyong maibabahagi sa Lupon?
  • Pumili ka ng isa o dalawang layunin para sa OTW na mahalaga sa iyo at nais mong pagpursigihan sa iyong termino. Bakit mo pinahahalagahan ang mga layuning ito? Paano ka makikipagtulungan sa iba upang makamit ang mga ito?
  • Anu-anong mga proyekto ang iyong naranasan na sa OTW, at paano ka makikipagtulungan sa mga kaugnay na komite para suportahan at palakasin ang mga ito? Subukang magbanggit ng iba’t ibang klaseng proyekto, ngunit maaari ring bigyang-diin ang mga tiyak na proyekto kung saan ika’y dalubhasa.
  • Paano mo babalansehin ang iyong trabaho sa Lupon sa iba mo pang tungkulin sa OTW, o paano mo balak ipasa ang iyong mga kasalukuyang tungkulin upang ituon ang pansin sa trabaho sa Lupon?

Maaaring basahin ang kasagutan ng mga kandidato sa mga katanungang ito at ang kanilang mga talambuhay sa mga kawing nasa ibaba.


Isang organisasyong di-pangkalakal ang OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) na sumasaklaw sa ilang mga proyekto, tulad ng AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, at Ligal na Pagtataguyod ng OTW. Pinapatakbo ang buong organisasyon ng mga boluntaryo at dumepende lamang sa mga donasyon. Maaari niyong alamin ang higit pa tungkol sa amin sa pagbisita sa website ng OTW. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aming mga boluntaryong tagasalin, na siyang nagsalin ng paskil na ito, maaaring tumungo sa pahina ng Komite ng Pagsasalin.

Announcement

Comments are closed.