2020 Vyhlásenie kandidátov Volieb OTW

Vyhlásenie kandidátov

OTW (Spoločnosť pre transformatívnu tvorbu) s potešením vyhlasuje nasledovných kandidátov do Volieb 2020 (abecedne zoradených):

 • Alex Tischer
 • Jess White
 • Kati Eggert
 • Nicole Abraham
 • Tyme LaDow
 • Zoë Tucker

26. júla: Na základe oznámenia, Tyme LaDow odstúpila z hlasovania.

Pretože máme 3 miesta, ktoré môžu byť obsadené, a 6 kandidátov, Voľby 2020 budú napadnuteľné – to znamená, že členovia OTW budú hlasovať za to, ktorí kandidáti budú zastávať tieto pozície.

Výbor pre voľby je nadšený, že môže predstaviť kandidátov všetkým členom OTW! V tomto príspevku sú zahrnuté odkazy ku krátkym profilom a programom, ktoré si spísali sami kandidáti. Informácie o hlasovaní a o tom, ako hlasovať, zverejníme tiež čoskoro.

Zatiaľ sa môžete pozrieť na tu dostupnú časovú os udalostí Volieb pre viac informácií. Pokračujte v čítaní, ak sa chcete dozvedieť viac o našich kandidátoch a o tom, ako k nim nasmerovať vaše otázky!

Programy a Profily

Každého kandidáta sme poprosili, aby nám poskytli svoj profil, kde popíše svoje profesionálne a fanúšikovské skúsenosti, a tiež nech napíše Program s cieľmi pre ich obdobie v Predstavenstve odpovedaním na nasledujúce otázky:

 • Prečo ste sa rozhodli kandidovať do Predstavenstva?
 • Aké zručnosti a/alebo skúsenosti by ste priniesli do Predstavenstva?
 • Zvoľte si jeden alebo dva ciele pre OTW, ktoré sú pre vás dôležité, a na ktorých by ste chceli pracovať počas vášho obdobia. Prečo si vážite tieto ciele? Ako by ste pracovali s ostatnými na ich naplnení?
 • Aká je vaša skúsenosť s projektmi OTW, a ako by ste spolupracovali s príslušnými výbormi, aby ste ich podporili a posilnili? Skúste zahrnúť škálu projektov, ale zdôrazniť môžete aj konkrétne projekty, s ktorými máte skúsenosti.
 • Ako by ste balancovali vašu prácu v Predstavenstve s inými rolami v OTW, alebo ako plánujete odovzdať vaše súčasné pozície, keď sa zameriate na prácu v Predstavenstve?

Odpovede, ako aj otázky pre kandidátov s ich profilmi, si môžete prečítať kliknutím na nižšie uvedené odkazy.


OTW je nezisková materská organizácia niekoľkých projektov, ktoré zahŕňajú AO3, Fanlore, Otvorené dvere, TWC a Právnu obranu OTW. Sme organizácia riadená fanúšikmi, kompletne financovaná príspevkami, s kompletne dobrovoľníckym personálom. Zistite o nás viac na webstránke OTW. Ak sa chcete dozvedieť viac o našom tíme dobrovoľných prekladateľov, ktorí preložili tento príspevok, prejdite na stránku Prekladu.

Announcement

Comments are closed.