Ngân sách năm 2018 của Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa

Tài chính của OTW: Ngân sách năm 2018

2017 lại là một năm bận rộn của ban Tài chính của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa)! Chúng tôi luôn cố gắng cải thiện năng suất của chính sách tài chính và tôn trọng thủ tục kế toán của tổ chức. Chúng tôi đã thực hiện đợt kiểm tra sổ sách đầu tiên, kết thúc vào đầu năm 2018. Bạn có thể xem ngân sách đã được kiểm tra của các năm 2015 và 2016 ở trang của ban Tài chính OTW. Chúng tôi đang chuẩn bị kiểm tra sổ sách năm 2017 trong vài tuần tới.

Không chần chừ nữa, dưới đây là bản ngân sách năm 2018 (tải xuống bảng biểu của ngân sách để biết thêm chi tiết): Read More