Organization for Transformative Works: budżet 2018

Finanse OTW: Budżet 2018

2017 był kolejnym pracowitym rokiem dla zespołu Finansów OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej)! W dalszym ciągu poprawialiśmy efektywność zasad finansowych organizacji oraz przestrzeganie standardów praktyk rachunkowych. Rozpoczęliśmy nasz pierwszy audyt sprawozdań finansowych, który zakończył się na początku 2018 roku. Na stronie Finansów OTWmożesz sprawdzić nasze zaudytowane sprawozdania finansowe z lat 2015 i 2016. W tym momencie przygotowujemy się do audytu naszych sprawozdań finansowych z 2017 roku, który powinien rozpocząć się w ciągu kilku tygodni.

Bez zbędnego przeciągania, oto nasz budżet na rok 2018 (ściągnij arkusz budżetu aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje): Czytaj więcej