Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων: προϋπολογισμός 2018

Οικονομικά του OTW: Προϋπολογισμός 2018

Το 2017 ήταν άλλη μια πολυάσχολη και παραγωγική χρονιά για την Επιτροπή Οικονομικών του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων)! Συνεχίσαμε να βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητα των οικονομικών πολιτικών του οργανισμού και την τήρηση των πρότυπων λογιστικών πρακτικών. Ξεκινήσαμε τον πρώτο έλεγχο των οικονομικών μας εκθέσεων, ο οποίος ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2018. Μπορείτε να δείτε τις ελεγμένες οικονομικές εκθέσεις για το 2015 και το 2016 στη σελίδα της Επιτροπής Οικονομικών του OTW. Προετοιμαζόμαστε τώρα για τον έλεγχο των οικονομικών μας εκθέσεων για το 2017, ο οποίος θα ξεκινήσει σε λίγες βδομάδες.

Χωρίς άλλη καθυστέρηση, ορίστε ο προϋπολογισμός μας για το 2018 (κατεβάστε το λογιστικό φύλλο του προϋπολογισμού για περισσότερες λεπτομέρειες): Read More

Λάβαρο από την caitie που δείχνει εφημερίδα με τα ονόματα και τα λογότυπα του OTW και των προγραμμάτων του στις σελίδες της

Ενημερωτικό Δελτίο Μαρτίου 2018, Τόμος 122

I. ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ TWC

Η Επιτροπή του TWC εξέδωσε το 26ο τεύχος του Transformative Works and Cultures – TWC (Μετασχηματιστικά Έργα και Κουλτούρες), με τίτλο “Social TV Fandom and the Media Industries” (Το Fandom της Κοινωνικής Τηλεόρασης και οι Βιομηχανίες των ΜΜΕ), στις 15 Μαρτίου. Με συντάκτη του τον Myles McNutt (του Πανεπιστημίου Old Dominion), αυτό το τεύχος μελετά τις μυριάδες προκλήσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της παραγωγής και κατανάλωσης τηλεοπτικών εκπομπών μέσω ενός άρθρου σύνταξης, 9 άρθρων, 4 κριτικών βιβλίων και μιας συνέντευξης της Flourish Klink από το Chaotic Good Studios.

Έχετε τον νου σας για το επόμενο τεύχος του TWC, με τίτλο “Tumblr and Fandom” (Τumblr και Fandom), που θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο του 2018.

Αν ενδιαφέρεστε να συνεισφέρετε στο TWC, μπορείτε να δείτε τις εκκλήσεις για υποβολή επιστημονικών άρθρων στη σελίδα ανακοινώσεων του περιοδικού. Read More