Đợt Vận Động ngày 19-23 tháng 4 năm 2018 của Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa

Bạn đã góp phần thay đổi OTW!

Đợt vận động quyên góp tháng 4 của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) đã kết thúc, một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Nhờ 4,700 người quyên góp từ 80 nước, chúng tôi quyên góp hơn 130,000 US$ trong những ngày qua, vượt xa mục tiêu 100,000 US$ ban đầu của chúng tôi! Read More

Đợt Vận Động ngày 19-23 tháng 4 năm 2018 của Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa

Đóng góp của bạn giúp lưu giữ lịch sử của fan!

Đã bao giờ bạn muốn tìm lại một fic bạn đã đọc nhiều năm trước, nhưng nó đã biến mất khỏi internet? Chúng ta ai cũng đã trải qua chuyện này. Nhiều năm trôi qua, fandom sinh ra, lớn mạnh rồi lụi tàn, có hàng ngàn các tác phẩm của fan biến mất mỗi ngày—mỗi tháng lại có những trang lưu trữ ngừng hoạt động, các kiệt tác cũng theo đó mà biến mất mãi mãi, và các thế hệ fan tương lai không có cơ hội được tiếp cận.

Vì vậy, OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) có Open Doors (dự án Cửa Mở)! Cửa Mở giúp bảo tồn và lưu giữ những tác phẩm của fan. Dự án kết hợp cùng Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) để bảo vệ các tác phẩm xưa mà fan ưa thích từ những nơi khác trên internet. Những đóng góp của bạn giúp chúng tôi có đủ tài nguyên để tiếp tục thực hiện dự án này. Chỉ trong năm 2017, Cửa Mở đã lưu giữ thành công gần 43.000 tác phẩm của fan nhờ sự ủng hộ của bạn! Read More