परिवर्तनात्मक रसिककलामंडळी सदस्यता ड्राइव्ह, एप्रिल 19-23, 2018

आपण फरक बनविण्यात मदत केलो!

आमचे एप्रिल निधी उभारणी अभियान समाप्त झाल्यामुळे, OTW (परिवर्तनात्मक रसिककलामंडळी) आपल्या समर्थनामुळे नम्र झाला आहे. आपल्या उदार देणग्या, 4,700 पेक्षा जास्त देशांतील 80 पेक्षा जास्त देणगीदारांचे प्रतिनिधीत्व करणार्या आम्हाला गेल्या काही दिवसांमध्ये, आम्हाला US$130,000 वाढवण्यास मदत केली आहे. जे आपल्या US$100,000 उद्दिष्टापेक्षा चांगले आहे! Read More

परिवर्तनात्मक रसिककलामंडळी सदस्यता ड्राइव्ह, एप्रिल 19-23, 2018

आपल्या देणग्या रसिक-इतिहास जतन करतो

आपण कधीही वर्षांपूर्वी वाचलेल्या एखाद्या चित्रपटाच्या शोधात गेला आहात का आणि आपल्याला हे समजले की ते इंटरनेटवरून नाहीसे झाले आहे? आम्ही सर्व हे अनुभव घेतला आहे. जसे रसिकगण वाढतात आणि वर्षे जातात, दररोज हजारो रसिककृती अदृश्य होउन जातात—अनेक संग्रहे दरमहा ऑफलाइन होऊन जाते आणि त्यांच्याशी खजिना रसिकगण आणि भविष्याची चाहत्यांना कायमचे गमावले आहे.

येथे Open Doors (रसिकमुक्तद्वार प्रकल्प) कामात येतो! OTWचा (परिवर्तनात्मक रसिककलामंडळी) Open Doors (रसिकमुक्तद्वार प्रकल्प) प्रोजेक्ट भविष्यासाठी फॅनवर्क्सच संरक्षण करण्यासाठी समर्पित आहे. हे वेबवर इतर ठिकाणी आपल्या जुन्या पसंतीचे संरक्षण करण्यासाठी Archive of Our Own – AO3 (आमचा स्वतःचा संग्रह) सह कार्य करते.
आपले देणग्या आम्हाला हे काम सुरू ठेवण्यासाठी आवश्यक संसाधने देते. केवळ २०१७ मध्ये, रसिकमुक्तद्वार प्रकल्प आपल्या समर्थनमुळे जवळजवळ ४३,००० रसिककृती जतन करण्यास सक्षम होते! Read More