2017-2020 OTW Strategisch Plan

De Strategische Planning commissie en het Bestuur van de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) willen aankondigen dat de aanpassingen aan het Strategische Plan van de OTW compleet zijn. In januari 2016 begon het nieuw verkozen Bestuur een proces om er zeker van te zijn dat het plan overeen komt met de top prioriteiten en middelen van de organisatie. Als gevolg hiervan is het plan gestroomlijnd om beter te voldoen aan de huidige behoeftes van de organisatie.

Strategische Planning wil de stafleden, vrijwilligers, donateurs, supporters, gebruikers en bredere gemeenschap van de OTW bedanken voor hun geduld en betrokkenheid. De steun van onze gemeenschap blijft het mogelijk maken voor deze organisatie om ons doel te bereiken en fans en fandom te dienen.

Het plan zal begin januari 2017 in werking treding. We nodigen het publiek uit om de tekstuele versie van het plan hieronder door te nemen of de Strategisch Plan Visuele Tijdlijn (in het Engels) om meer te weten te komen over de toekomst van de OTW en haar projecten.

Thema’s

Elk doel van het plan past binnen een groter thema-doel. Deze thema’s staan aangegeven aan het einde van elke beschrijving van een doel.
Sterkere Infrastructuur
De OTW heeft betere technologie, hulpmiddelen, processen, procedures en documentatie nodig.
(Infrastructuur)

Een sterker en efficiënter Bestuur
Een sterk, democratisch en efficiënt bestuur zal een positieve impact hebben op de gehele organisatie.
(Bestuur)

Grotere Betrokkenheid, Behoud en Ontwikkeling van Vrijwilligers
De OTW moet talent en ervaring ontwikkelen om een sterkere OTW-brede gemeenschap te creëren. (Ontwikkeling)

Breid Fondsenwerving en Financiële Capaciteit Uit – De OTW heeft fondsen nodig om te kunnen voortbestaan en groeien, daarom moet het de fondsenwerving capaciteit uitbreiden. (Fonsenwerving/Financieel)

Laat Bestaande Projecten Groeien en Ondersteun Ze
Elke commissie moet hun aandeel in het volbrengen van de missie van de OTW duidelijk in beeld hebben. (Projecten)

6-Maanden Doelen

Documenteer OTW-brede voorzitter/teamleider positie en verwachtingen: Commissie & werkgroep voorzitters/teamleiders werken met het bestuur om een document op te stellen dat de organisatie-brede verwachtingen beschrijft voor voorzitters en teamleiders. (Infrastructuur)

Bevoegdheid en rollen documentatie: Het Bestuur stelt documenten op die verduidelijken hoe het Bestuur functioneert, zowel in realiteit als idealiter, en publiceert deze intern en keurt ze goed. (Bestuur)

Preliminaire bevoegdheid verklaringen: Commissies/werkgroepen stellen een verklaring op, waarin ze hun bevoegdheden binnen de OTW uiteenzetten, inclusief kloven of overlappingen tussen zichzelf en andere teams. (Infrastructuur)

Verbeterde Bestuur/Commissie communicatie: Het Bestuur implementeert flexibele, duidelijke, en structureel ondersteunde systemen om in contact te blijven met commissies en werkgroepen. (Bestuur)

9-Maanden Doelen

Documenteer team-specifiek voorzitter/teamleider positie: Met het gebruik van het OTW-brede document met de kaders van de rollen en verwachtingen van voorzitters en teamleiders, stellen alle commissies en werkgroepen hun eigen document op, aangepast en uitgebreid voor hun eigen leiderschap model.
(Infrastructuur)

12-Maanden Doelen,/h4>

Wervingsplan:
Commissies/Werkgroepen documenteren werving behoeftes, training plannen, tijdlijnen, etc voor nieuwe stafleden (en vrijwilligers indien van toepassing).
(Ontwikkeling)

Interne wiki pagina’s voor dagelijkse en essentiële processen: Commissie/werkgroep maakt en plaatst interne wiki pagina’s die hun veel voorkomende processen en procedures documenteren. (Infrastructuur)

Commissie/Werkgroep en OTW-brede budgetten: Financiën heeft een update afgerond aan het huidige OTW budget, en een OTW-breed budget opgesteld voor het aankomende jaar. (Fondsenwerving/Financieel)

Pas Financiële structuur aan: OTW heeft een grondige herziening van haar financiële structuur afgerond en veranderingen gemaakt waar deze nodig waren. (Fondsenwerving/Financieel)

Coalitie richtlijnen: Juridisch heeft op de interne wiki een handboek beschikbaar gemaakt over de huidige coalities met andere organisaties, en procedures voor Juridisch om het maken van coalities en samenwerkingsprojecten te managen. (Projecten)

18-Maanden Doelen

Voorzitter/teamleider Standaard Training: Training procedures zijn ontwikkeld en geïmplenteerd voor standaard talenten die alle voorzitters/teamleiders dienen te hebben om succesvol te zijn in hun positie. (Ontwikkeling)

24-Maanden Doelen

Commissie/werkgroep Planningen: Alle commissies/werkgroepen hebben een planning ontwikkeld die hun prioriteiten beschrijft en specifieke doelen stelt voor de toekomst, inclusief mogelijk nieuwe projecten die ze wellicht willen ondernemen. (Infrastructuur)

Onderzoek bestuur opties:
Het bestuur van de OTW heeft onderzoek naar het werkterrein en bestuur van nonprofits bekeken en de behoeftes geïnventariseerd met betrekking tot aanpassingen aan de bestuursstructuur van de OTW. (Bestuur)

Verduidelijk en stel procedures op voor het omgaan met personeelsconflicten:
Procedures voor het omgaan met personeelsconflicten zijn opgesteld en goedgekeurd. (Ontwikkeling)

Stel richtlijnen op voor reserves: De OTW heeft richtlijnen opgesteld voor reserves. (Fondsenwerving/Financieel)

Stel richtlijnen op voor jaarlijkse fondsenwervingdoelen:
De OTW heeft richtlijnen opgesteld voor hoeveelheden voor jaarlijkse fondsenwervingdoelen. (Fondsenwerving/Financieel)

Doelen en/of prestaties voor elk project: Elk OTW project heeft een plan waarbij doelen worden vastgelegd voor de komende 3 jaar. (Projecten)

30-Maanden Doelen

Trainingsplan voor Bestuur is beschikbaar:: Een trainingsproces dat kan worden gebruikt door alle nieuw-verkozen Bestuursleden.

Compleet voorzitter/teamleider trainingsplan:
De OTW heeft een compleet voorzitter/teamleider trainingsplan dat zowel OTW-specifieke vaardigheden omvat alsook meer algemene leiderschap en management vaardigheden, waaronder het leiden van vergaderingen, het delegeren van taken, het geven van staf-training, omgang met nieuwe vrijwilligers, etc. (Ontwikkeling)

36-Maanden Doelen

Organisatie handboek: Er is een handboek (waarschijnlijk op de interne wiki) dat aan elk staflid en vrijwilliger kan worden overhandigd, met algemene informatie over de OTW die elk staflid of vrijwilliger behoort te weten, bijv. achtergrondinformatie over elke commissie/werkgroep en standaard how-to’s voor de hulpmiddelen van de organisatie. (Infrastructuur)

Bestuur successieplan: Er bestaat een Bestuur successieplan waarbij de bestaande Bestuursleden het idee hebben dat hun kennis en verantwoordelijkheden veilig bewaard zijn en nieuwe Bestuursleden zich gesteund en geïnformeerd voelen in hun training en overgang. (Bestuur)

Nieuw activiteiten modelplan: De OTW heeft een plan opgesteld voor het herzien van de bestuursstructuur van de organisatie. (Bestuur)

Bekijk en overweeg opties voor organisatie-brede jaarlijkse/kwartaal vergaderingen:
De OTW heeft de mogelijkheden onderzocht voor het houden van organisatie-brede vergaderingen. (Ontwikkeling)

Deze nieuws post was vertaald door de vertalingsvrijwilligers van de OTW. Om meer te leren over ons werk, bezoek de Vertalingspagina op transformativeworks.org.