2016-2019 OTW Stragetisch Plan Goedgekeurd

Banner door Erin van een spotlicht op een OTW logo met de woorden 'Spotlicht op Strategische Planning'

De Strategische Planning commissie kondigt met trots aan dat het 2016-2019 Strategische Plan is goedgekeurd door de Raad van Bestuur en dat het plan klaar is voor implementatie! Strategische Planning is zeer dankbaar voor de gehele OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) voor het geduld, de betrokkenheid en toewijding die ze hebben getoond gedurende het hele proces. De OTW wil ook onze donoren en supporters bedanken om dit mogelijk te maken.

De implementatie van het plan begint januari 2016. We willen het publiek uitnodigen om een blik te werpen op de Visuele Tijdlijn van het Strategische Plan om meer te leren over de toekomst van de OTW en haar projecten.

Organisatie voor Tranformatieve Werken Strategische Plan Tijdlijn

Sterkere Infrastructuur, icoon gecreëerd door Yamini Chandra voor The Noun Project

Sterkere Infrastructuur

De OTW heeft betere technologie, hulpmiddelen, processen, procedures en documentatie nodig.

Sterker en Efficiënter Bestuur, icoon door Till Teenck voor The Noun Project

Sterker en Meer Efficiënt Bestuur

Een sterk, democratisch en efficiënt bestuur zal een positieve impact hebben op de gehele organisatie.

Toegenomen Vrijwilliger Toewijding, Behoud, en Ontwikkeling, icoon door Joao Santos voor The Noun Project

Grotere Betrokkenheid, Behoud en Ontwikkeling van Vrijwilligers

De OTW moet talent en ervaring ontwikkelen om een sterkere OTW-brede gemeenschap te creëren.

Breidt Fondsenwerving en Financiële Capaciteit Uit, icoon door Olivier Guin voor The Noun Project

Breid Fondsenwerving en Financiële Capaciteit Uit

De OTW heeft fondsen nodig om te kunnen voortbestaan en groeien, daarom moet het de fondsenwerving capaciteit uitbreiden.

Groei en Ondersteun Bestaande Projecten, icoon door OCHA Visualization Unit voor The Noun Project

Laat Bestaande Projecten Groeien en Ondersteun Ze

Elke commissie moet hun aandeel in het volbrengen van de missie OTW duidelijk in beeld hebben.

Breidt Inclusiviteit Uit, icoon door XOXO voor The Noun Project

Breid Inclusiviteit Uit

De OTW hecht veel waarde aan het verwelkomende image dat ze heeft bereikt, maar moet doorgaan met het promoten van representatie en reikwijdte.

6-Maanden Doelen

Sterkere Infrastructuur, icoon gecreëerd door Yamini Chandra voor The Noun Project

Documenteer OTW-brede voorzitter/teamleider positie en verwachtingen: Commissie & werkgroep voorzitters/teamleiders werken met het bestuur om een document op te stellen dat de organisatie-brede verwachtingen beschrijft voor voorzitters en teamleiders.

Preliminaire spreekrecht verklaringen: Commissies/werkgroepen stellen een verklaring op, waarin ze hun spreekrecht binnen de OTW uiteenzetten, inclusief kloven of overlappingen tussen zichzelf en andere teams.

Werving plan: Commissies/werkgroepen documenteren wervingsbehoeften, trainingsplannen, tijdlijnen, etc voor nieuwe stafleden (en vrijwilligers waar toepasbaar).

Sterker en Efficiënter Bestuur, icoon door Till Teenck voor The Noun Project

Bevoegdheid en rollen documentatie: Het Bestuur stelt documenten op die verduidelijken hoe het Bestuur functioneert, zowel in realiteit als idealiter, en publiceert deze intern en keurt ze goed.

Het uitfaseren en vervangen van Bestuur samenwerking structuur: Het Bestuur implementeert flexibele, duidelijke en structureel ondersteunde systemen om te blijven communiceren met commissies en werkgroepen.

Breidt Fondsenwerving en Financiële Capaciteit Uit, icoon door Olivier Guin voor The Noun Project

Bevoegdheid en rollen documentatie: Als onderdeel van het documentatiedoel van het Bestuur is de rol van Penningmeester geheel en toegankelijk gedocumenteerd.

Groei en Ondersteun Bestaande Projecten, icoon door OCHA Visualization Unit voor The Noun Project

1-jarige planning voor elk project: Elk OTW project zal een planning hebben die de doelstellingen voor het volgend jaar weergeeft. Dit zijn: Ons Eigen Archief, Fanlore, Legale Bijstand, Open Deuren, Transformatieve Werken en Culturen, Fanhackers, en de transformativeworks.org website.

9-Maanden Doelen

Sterkere Infrastructuur, icoon gecreëerd door Yamini Chandra voor The Noun Project

Documenteer team-specifiek voorzitter/teamleider positie: Met het gebruik van het OTW-brede document met de kaders van de rollen en verwachtingen van voorzitters en teamleiders, stellen alle commissies en werkgroepen hun eigen document op, aangepast en uitgebreid voor hun eigen leiderschap model.

Voorzitter/teamleider opvolgingsplan: Commissies/werkgroepen documenteren plannen voor werving, identificeren en het trainen van mogelijke opvolgers voor de voorzitter/teamleider positie.

12-Maanden Doelen

Sterkere Infrastructuur, icoon gecreëerd door Yamini Chandra voor The Noun Project

Procedure voor regelmatige updates over commissie/werkgroep werk: Commissies/werkgroepen maken procedures voor het uitgeven van de status van huidig werk en hun plannen tot de volgende update via de interne wiki of ander OTW hulpmiddel, inclusief projecten.

Interne wiki pagina’s voor dagelijkse en essentiële processen: Commissie/werkgroep maakt en plaatst interne wiki pagina’s die hun veel voorkomende processen en procedures documenteert.

Bevoegdheidsoverlappingen besproken: Het Bestuur met commissies en werkgroepen identificeren plekken waar commissie taken elkaar overlappen en beginnen discussies om a) de taken van de commissie te herzien om de overlapping te elimineren, of b) een plan te maken om de overlapping te accomodiseren.

Sterker en Efficiënter Bestuur, icoon door Till Teenck voor The Noun Project

Competitieve verkiezingen: De OTW bereidt documentatie voor en werft Bestuur kandidaten om klaar te zijn voor een competitieve verkiezing uitgevoerd met transparantie en stemming via lidmaatschap.

Toegenomen Vrijwilliger Toewijding, Behoud, en Ontwikkeling, icoon door Joao Santos voor The Noun Project

Ombuds geschillen systeem ingesteld: Het Ombuds geschillen resolutie systeem is goedgekeurd door het Bestuur en is volledig geïmplementeerd en in werking.

Commissie-specifieke externe talenten trainen: De OTW identificeert niet-OTW middelen die nuttig zijn bij het trainen van stafleden & vrijwilligers in de benodigde talenten voor hun specifieke commissies & werkgroepen.

Breidt Fondsenwerving en Financiële Capaciteit Uit, icoon door Olivier Guin voor The Noun Project

Werf tweede accountant/boekhouder: De OTW werft een accountant/boekhouder om met de huidige Penningmeester te werken.

Regelmatige audits: Een proces is opgezet om regelmatig audits over de financiën van de organisatie te houden.

Groei en Ondersteun Bestaande Projecten, icoon door OCHA Visualization Unit voor The Noun Project

Coalitie richtlijnen: Juridisch ontwikkelt een handboek voor de huidige coalities met andere organisaties en de OTW, en maakt procedures op de interne wiki beschikbaar voor Juridisch om het maken van coalities en samenwerkingsprojecten te managen.

18-Maanden Doelen

Sterkere Infrastructuur, icoon gecreëerd door Yamini Chandra voor The Noun Project

Organisatiebrede processen voor projectmanagement: Vrijwilligers & Werving standaardiseert organisatie-brede processen voor kruis-commissie projectmanagement en plaatst procesdocumentatie op de interne wiki.

In kaart brengen organisatorische structuur: De organisatorische structuur van de OTW is gemakkelijk beschrijfbaar en is visueel in kaart gebracht.

Toegenomen Vrijwilliger Toewijding, Behoud, en Ontwikkeling, icoon door Joao Santos voor The Noun Project

Voorzitter/teamleider Standaard Training: Vrijwilligers & Werving helpt voorzitters & teamleiders in het ontwikkelen en implementeren van training procedures voor standaard talenten die alle voorzitters/teamleiders dienen te hebben om succesvol te zijn in hun positie, zoals leiderschap en management talenten.

Groei en Ondersteun Bestaande Projecten, icoon door OCHA Visualization Unit voor The Noun Project

Fris workflows en bevoegdheden op voor de transformativeworks.org website: Heldere en complete documentatie bestaat met betrekking tot tw.org ontwerp, inhoud management, ondersteuning en ontwikkeling.

24-Maanden Doelen

Sterkere Infrastructuur, icoon gecreëerd door Yamini Chandra voor The Noun Project

Commissie/werkgroep Planningen: Commissie/werkgroep heeft een planning ontwikkeld die hun prioriteiten beschrijft en specifieke doelen stelt voor de toekomst, inclusief mogelijk nieuwe projecten die ze wellicht willen ondernemen.

Commissie/werkgroep budgetten: Tenminste 3 commissies/werkgroepen dienen een budget in bij de Penningmeester en krijgen hier feedback over.

Sterker en Efficiënter Bestuur, icoon door Till Teenck voor The Noun Project

Werkzaamheden structuur met voorzitter participatie: Het Bestuur heeft haar functioneren herzien en nieuwe functies, structuren en procedures toegevoegd, zodat het operationeel management van de OTW de participatie van alle commissie voorzitters en de huidige Raad van Bestuur omvat.

Toegenomen Vrijwilliger Toewijding, Behoud, en Ontwikkeling, icoon door Joao Santos voor The Noun Project

Vaardigheden workshops: De OTW creëert plannen voor skill labs/workshops in specifieke gebieden, zoals wiki-code of internationale voorlichting, en ten minste één wordt uitgevoerd.

Pilot mentors voor voorzitters/teamleiders: Ten minste 4 voorzitters/teamleiders werken op vrijwillige basis samen met Vrijwilligers & Werving om een voorzitter/teamleider mentor programma voor de OTW te creëren.

Commissie/werkgroep plannen voor stafleden/vrijwilligers betrokkenheid: Commissies en werkgroepen creëren. Plannen voor regelmatige check-ins, follow-up-procedure, en beloningen om waardering te tonen.

Groei en Ondersteun Bestaande Projecten, icoon door OCHA Visualization Unit voor The Noun Project

Ontwerp & support personeel specifiek voor Fanlore: Fanlore verwerft de benodigde stafleden om zichzelf te onderhouden en te groeien.

Planning en/of prestaties voor elk project: Elk OTW-project ontwikkelt een publieke roadmap die haar doelen voor de komende 5 jaar identificeert. Dit zijn: Ons Eigen Archief, Fanlore, Legale Bijstand, Open Deuren, Transformatieve Werken en Culturen, Fanhackers, en de transformativeworks.org website.

Breidt Fondsenwerving en Financiële Capaciteit Uit, icoon door Olivier Guin voor The Noun Project

Beveiligingshervorming: Het proces om de veiligheid van onze financiële en operationele informatie en accounts te updaten en verbeteren is compleet.

Commissies/werkgroep budgets: Ten minste 3 commissies/werkgroepen leveren een budget in bij de Penningmeester en ontvangen hierover feedback.

Breidt Inclusiviteit Uit, icoon door XOXO voor The Noun Project

Internationale en inclusieve roadmaps: Als onderdeel van onze infrastructuur documentatie doelen, bevatten alle roadmaps van commissies expliciete plannen voor inclusiviteit en internationale representatie.

Inclusiviteitstrainingen: De OTW houdt ten minste 3 trainingen, open voor al het personeel, over internationalisering en hoe individuen inclusiviteit kunnen toepassen en kunnen uitreiken naar hun gemeenschappen.

Inclusiviteitsenquête: De OTW houdt ten minste 2 enquêtes voor interne en externe belanghebbenden ter attentie van internationalisering en inclusiviteit.

30-Maandenplan

Sterkere Infrastructuur, icoon gecreëerd door Yamini Chandra voor The Noun Project

Bevoegdheid verduidelijkt en gedocumenteerd: Met hulp van het Bestuur stelt elke commissie/werkgroep een gedetailleerd document op over haar bevoegdheid binnen de OTW, keurt dit goed en circuleert dit.

Reflectie en onderzoek van interne hulpmiddelen: De OTW reflecteert over huidige interne hulpmiddelen en onderzoekt betere alternatieven voor suboptimale hulpmiddelen, plus nieuwe hulpmiddelen die passen bij onvervulde behoeftes.

Sterker en Efficiënter Bestuur, icoon door Till Teenck voor The Noun Project

Trainingsplan voor Bestuur invoeren: Een trainingsproces dat kan worden gebruikt door alle nieuw-verkozen Bestuursleden en door ieder gekwalificeerd staflid dat overweegt om in de toekomst deel te worden van het Bestuur is beschikbaar.

Toegenomen Vrijwilliger Toewijding, Behoud, en Ontwikkeling, icoon door Joao Santos voor The Noun Project

Organisatiebrede interne vaardighedentraining: Het Voorzitter/Teamleider Basis Trainingsdoel reflecterend, zijn basis trainingsprocedures ontworpen en geïmplementeerd voor vaardigheden die al het personeel nodig heeft.

Afronden voorzitter/teamleider trainingsplan: Het basis trainingsdoel uitbreidend, implementeert de OTW een standaardplan voor alle nieuwe voorzitters/teamleiders dat zowel algemene als ook OTW-specifieke vaardigheden bevat.

Administratieve hulp/procedures voor voorzitters/teamleiders: Commissies & werkgroepen creëren plannen voor het behandelen van routine communicaties, planning, notulen, taakmanagement, etc.

Breidt Fondsenwerving en Financiële Capaciteit Uit, icoon door Olivier Guin voor The Noun Project

Bereiken 3-maanden reserves dekkend werkingskosten: De OTW heeft genoeg financiële reserves gespaard om 3 maanden van de organisatie’s werkingskosten te dekken zonder enige extra fondsenwerving nodig te hebben.

Breidt Inclusiviteit Uit, icoon door XOXO voor The Noun Project

Onderzoek “best practices” voor internationale organisaties: De organisatie onderzoekt “best practices” voor internationale organisaties, waarbij ze prioriteit geven aan onderzoek naar organisaties die een niet-Westers en/of niet-Engelssprekend perspectief hebben en organisaties die gemarginaliseerde populaties in de Westerse, Engels-sprekende wereld dienen.

Enquête data verzameld en verslag van gedaan: De diversiteitswerkgroep rapporteert over de resultaten van de analyse van de inclusiviteitsenquête en bereid aanbevelingen voor de OTW voor, gebaseerd op deze resultaten.

36-Maandenplan

Sterkere Infrastructuur, icoon gecreëerd door Yamini Chandra voor The Noun Project

Organisatie handboek: De OTW creëert een handboek dat basisinformatie bevat over de OTW die ieder staflid of vrijwilliger behoort te weten, zoals orientatie op de commissies en werkgroepen en how-tos voor de middelen en programma’s die de organisatie gebruikt.

Bevoegdheidsgaten aangepakt: Waar de bevoegdheidsverklaringen taken hebben geïdentificeerd die door commissies en werkgroepen worden behandeld buiten hun bevoegdheid, dan worden deze besproken.

Sterker en Efficiënter Bestuur, icoon door Till Teenck voor The Noun Project

Bestuur successieplan: De OTW implementeerd een Bestuur successieplan waarbij vertrekkende Bestuursleden het idee hebben dat hun kennis en verantwoordelijkheden veilig bewaard zijn en nieuwe Bestuursleden zich gesteund en geïnformeerd voelen in hun training en overgang.

Nieuw Doelarchitectuur Plan: De OTW ontwikkelt een plan voor het herzien van de operationele managementstructuur van de organisatie.

Toegenomen Vrijwilliger Toewijding, Behoud, en Ontwikkeling, icoon door Joao Santos voor The Noun Project

Organisatiebrede zelfreflectie: Zelfreflectie is geïmplementeerd op ieder niveau: individuele stafleden en vrijwilligers, commissies en werkgroepen, en de OTW als geheel.

Organisatiebrede externe vaardighedentraining: Al het personeel heeft toegang tot externe trainingsprogramma’s en cursussen voor vaardigheden die intern moeilijk te ontwikkelen zijn.

Mentorprogramma voor voorzitters/teamleiders: De individuen die beschikbaar zijn om anderen op te leiden in specifieke gebieden of vaardigheden, zijn goed gedocumenteerd op de interne wiki en het opleidingsprogramma is gestandaardiseerd door de OTW terwijl het toch flexibel genoeg blijft om passend te zijn voor elke commissie en werkgroep.

Verken een structuur voor inclusieve jaarlijkse bijeenkomsten die geen Bestuur Bijeenkomsten zijn: Het Bestuur verkent de mogelijkheden voor het houden van organisatiebrede bijeenkomsten.

Verbreed en herzie personeel reikwijdte en wervingstrategieën: De OTW breidt methodes en strategieën voor het werven van stafleden en vrijwilligers uit.

Breidt Fondsenwerving en Financiële Capaciteit Uit, icoon door Olivier Guin voor The Noun Project

Jaarlijkse fondsenwerving haalt jaarlijkse kosten om te blijven functioneren binnen, plus 10%: De jaarlijkse fondsenwerving van de OTW haalt consistent genoeg op om onze jaarlijkse kosten om te blijven functioneren te dekken, plus 10%.

Breidt Inclusiviteit Uit, icoon door XOXO voor The Noun Project

Inclusiviteit enquête structuur: Een procedure, een set hulpmiddelen, documentatie, en support structuur zijn opgezet voor de OTW om regelmatig interne en externe belanghebbenden te enquêteren over zaken van diversiteit, inclusiviteit, representatie, en internationalisering.

Alle iconen komen van The Noun Project: http://thenounproject.com

Sterkere Infrastructuur icoon gecreëerd door Yamini Chandra voor The Noun Project
Sterker en Efficiënter Bestuur icoon gecreëerd door Till Teenck voor The Noun Project
Toegenomen Vrijwilliger Toewijding, Behoud, en Ontwikkeling icoon gecreëerd door Joao Santos voor The Noun Project
Breidt Fondsenwerving en Financiële Capaciteit Uit icoon gecreëerd door Olivier Guin voor The Noun Project
Breidt Inclusiviteit Uit icoon gecreëerd door XOXO voor The Noun Project
Groei en Ondersteun Bestaande Projecten icoon gecreëerd door OCHA Visualization Unit voor The Noun Project

Deze nieuws post was vertaald door de vertalingsvrijwilligers van de OTW. Om meer te leren over ons werk, bezoek de Vertalingspagina op transformativeworks.org.

Announcement

Comments are closed.