Tijdpad voor de verkiezingen 2008

Hieronder staat een tijdpad voor de OTW-verkiezingen in 2008. Een bijgewerkte versie voor 2009 zal in de zomer van 2009 worden gepubliceerd.

Begin september

 • De kiescommissie zoekt met de vrijwilligerscommissie naar mogelijke kandidaten (dit zijn leden van de commissies met een goede staat van dienst die ten minste een jaar aan een commissie hebben deelgenomen).

Woensdag 10 september

 • De kiescommissie stuurt alle in aanmerking komende leden een verzoek zich kandidaat te stellen. In dit verzoek staat de functieomschrijving en alle vereisten, met inbegrip van de verplichte controle van wettelijke namen van kandidaten.
 • Tijdens de week van 15-22 september houden de kiescommissie en het bestuur een chat voor alle leden die geïnteresseerd zijn zich kandidaat te stellen om vragen te beantwoorden over wat de functies inhouden.
 • De kiescommissie en de commissie publieksrelaties sturen alle OTW-leden een aankondiging van de komende verkiezingen, de FAQ, en de tijdlijn voor dat jaar.

Woensdag 24 september

 • Einde van de termijn voor kandidaatstelling en eerste controle van wettelijke namen (de voorzitter van de kiescommissie controleert bij de commissie financiën of de kandidaat heeft betaald met een cheque of creditcard in zijn/haar wettelijke naam). Als de kandidaat onder een pseudoniem lid is van een commissie, dan gaat de voorzitter van de kiescommissie bij de vrijwilligerscommissie na of de kandidaat minstens een jaar aan een commissie heeft deelgenomen.
 • De kiescommissie bepaalt of er voldoende kandidaten zijn om verkiezingen te houden. Dit is het geval als er meer kandidaten zijn dan beschikbare zetels, bijvoorbeeld drie of meer kandidaten voor twee open plaatsen. Zo niet, dan wordt de uiterste datum waarop iemand zich kandidaat kan stellen opgeschoven en zal de kiescommissie actief mensen gaan werven uit de groep van in aanmerking komende leden.
 • De campagneperiode begint. De campagneperiode duurt totdat er niet meer gestemd kan worden.
 • De commissie publieksrelaties maakt de aanstaande verkiezingen en de “cut-off”-datum voor het lidmaatschap (en de betekenis daarvan) bij niet-OTW-leden bekend.

Woensdag 8 oktober

 • In geval de termijn voor kandidaatstelling is verlengd om voldoende kandidaten te werven, is dit de uiterste datum waarop men zich als kandidaat kan aanmelden.

Zondag 19 oktober

 • Uiterste datum om betaald lid te worden én stemgerechtigd te zijn in deze verkiezingen (“cut-off” datum).
 • Kandidaten dienen hun officiële verklaringen in bij de kiescommissie, die deze verspreidt.

Woensdag 5 november

 • Uiterste datum voor het toewijzen van een stemvolmacht per e-mail.

Woensdag 12 november

 • Aankondigen van de verkiezingen bij de OTW-leden, met een directe link naar de pagina waar gestemd kan worden.

Zondag 16 november

 • OTW-leden herinneren aan de verkiezingen, met een rechtstreekse link naar de stempagina.

Woensdag 19 november

 • OTW-leden herinneren aan de verkiezingen, met een rechtstreekse link naar de stempagina.
 • Vanaf 12 uur ‘s middags Eastern Standard Time kan er gedurende 48 uur gestemd worden.

Vrijdag 21 november

 • Om 12 uur ‘s middags Eastern Standard Time sluit het stemmen. Dit is de uiterste datum om te stemmen en om klachten over technische problemen met het stemmen in te dienen.
 • Indien er om middernacht Eastern Standard Time nog geen uitslagen zijn, begint de kiescommissie statusverslagen te publiceren.

Maandag 24 november

 • Deadline voor het bekend maken van de verkiezingsresultaten.

Woensdag 26 november

 • Laatste mogelijkheid voor de kandidaten om een verzoek tot hertelling, herstemming, of verduidelijking van de resultaten te doen. De kiescommissie doet een uitspraak binnen een week na ontvangst van een formele klacht.

Woensdag 3 december

 • Indien nodig vinden vervolgverkiezingen plaats.

Uiterlijk op 17 december

 • Herstemmingen vinden plaats binnen twee weken nadat de kiescommissie heeft besloten dat deze noodzakelijk zijn.

Vrijdag 19 december

 • Installatie nieuw gekozen leden van de raad en aftreden van de leden van de raad die vervangen worden.