Open Doors (Отворени врати)

Проект Open Doors (Отворени врати) е създаден с цел приютяване на застрашени фенски произведения. Имаме няколко подпроекта и правим опити за спасяване и архивиране на различни видове фен творби и артефакти на фенската култура.

Нашата работа включва:

  • Специални колекции (страницата е достъпна на английски език): Галерията за Специални колекции съдържа спасени архиви и предизвикателства, публикувани в Archive of Our Own – AO3 (Нашият Архив), както и дигитални проекти, които все още не могат да бъдат интегрирани към АО3 или Fanlore (Фенлор). Те включват .pdf файлове, мултимедийни фен творби, фен сайтове с историческа значимост и други дигитални артефакти.
  • Fan Culture Preservation Project (Проект Съхранение на фен културата): Общ проект на OTW (Организация за преобразуващи произведения) и департамента на Университета на Айова за специални колекции. Проектът е насочен към архивиране и съхранение на фенски списания и други не-дигитални форми на фенската култура.
  • GeoCities Rescue Project (Проект Спасение на Geocities): Проект, посветен на съхранението на фенски сайтове, които иначе щяха да бъдат изгубени през октомври 2009 г., когато Yahoo затвори GeoCities.
  • Yahoo Groups Rescue Project (Проект Спасение на Yahoo Groups) (на английски език): Проект, посветен на съхранението на фенфикшъни, фенарт и мета анализи от Yahoo Groups, които иначе щяха да бъдат изгубени, след като Verizon затвори Yahoo Groups през януари 2020 г.

За повече информация, моля, разгледай уебсайта на Отворени врати.