春日泽 (SpringFen) kommer till AO3

春日泽 (SpringFen), ett fanfiction-arkiv för Prince of Tennis, håller på att importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv).

I detta inlägg:

Bakgrundsinformation

Originalsidan för 春日泽 riskerar att stängas ner och för att kunna bevara de verk som finns där har moderatorerna bestämt sig för att importera arkivet till AO3.

Open Doors (Öppna dörrar) kommer att arbeta tillsammans med moderatorerna för 春日泽 för att importera 春日泽 till en separat, sökbar samling på AO3. Som en del i att bevara arkivet i dess helhet kommer alla fanfics och fankonst som nu finns i 春日泽 (version 1 och 2) att flyttas över till servrar hos OTW (Organisationen för transformativa verk) och bäddas in i egna verksidor på AO3. Så småningom kommer länkarna till den gamla webbplatsen att styras om till samlingen på AO3, så att verken även fortsättningsvis kan hittas på sina gamla webbadresser.

Vi kommer att börja importera verk från 春日泽 till samlingen på AO3 efter november.

Vad innebär detta för skapare som har verk på 春日泽?

Vi kommer att skicka ett meddelande om importen till den e-postadress vi har för varje skapare. Vi kommer att göra vårt bästa för att kontrollera om något av verken redan finns på AO3 innan vi gör importen. Om ett verk redan finns på AO3 kommer vi att bjuda in det till samlingen i stället för att importera det. Alla verk som arkiveras å en skapares vägnar kommer att ha med dennes namn i verkets byline eller sammanfattning.

Alla importerade verk kommer att ställas in på att vara synliga enbart för inloggade AO3-användare. Så snart du gör anspråk på dina verk kan du välja att göra dem synliga för alla. Efter 30 dagar kommer alla importerade verk som ingen gjort anspråk på att göras synliga för alla besökare.

Vänligen kontakta Öppna dörrar och meddela din(a) pseudonym(er) och e-postadress(er) för 春日泽 om:

  1. Du vill att vi ska importera dina verk, men behöver få meddelandet skickat till en annan e-postadress än den du använde för det ursprungliga arkivet
  2. Du redan har ett AO3-konto och redan har importerat dina verk själv.
  3. Du vill importera dina verk själv (även om du inte har ett AO3-konto ännu).
  4. Du INTE vill att dina verk ska flyttas till AO3.
  5. Det är okej för dig att vi bevarar dina verk på AO3 men du vill att vi ska ta bort ditt namn.
  6. Du har några andra frågor vi kan hjälpa dig med.

Var vänlig inkludera arkivets namn i ämnesraden på ditt e-postmeddelande. Om du inte längre har tillgång till e-postkontot som hör till ditt konto på 春日泽, var vänlig kontakta Öppna dörrar så hjälper vi dig. Om du har publicerat verken någon annanstans, eller har ett sätt att enkelt verifiera att de är dina så är det bra. Om du inte har det kommer vi att samarbeta med moderatorn på 春日泽 för att bekräfta dina anspråk.

Vänligen läs Öppna dörrars webbsida för instruktioner om hur du

Om du fortfarande har frågor…

Om du har fler frågor, besök vanliga frågor om Öppna dörrar ellerkontakta kommittén Öppna dörrar.

Vi skulle också bli glada om fans ville hjälpa oss att bevara 春日泽-arkivets historia, SpringFen på Fanlore. Du behöver inte vara orolig om wiki-redigering är nytt för dig! Kolla in portalen för nya besökare, eller be Fanlore-funktionärerna om råd.

Vi är glada att kunna hjälpa till med att bevara 春日泽 (SpringFen)!

– Öppna dörrar-teamet och moderatorerna för 春日泽

Open Doors

Comments are closed.