โปรเจกต์ของเรา

Archive of Our Own – AO3 (คลังเก็บข้อมูลของเราเอง)
AO3 เป็นเว็บไซต์ที่ไม่แสวงหาผลกำไรเชิงพาณิชย์ที่ถูกสร้างบนซอฟต์แวร์เก็บข้อมูลโอเพนซอร์ส มีไว้สำหรับการโฮสต์แฟนฟิคชั่นและผลงานแฟนเวิร์คทรานสฟอร์เมทีฟอื่นๆ

Fanhackers (แฟนแฮกเกอร์ส)
แฟนแฮกเกอร์สเป็นบล็อกสำหรับการโพสต์หัวข้อแฟนนิชของ OTW (องค์กรเพื่อผลงานทรานสฟอร์เมทีฟ) โดยบล็อกนี้มีไว้สำหรับการพูดคุยถกเถียงเกี่ยวกับหัวข้อแฟนนิชต่างๆ เช่นการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมแฟนนิช หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับมีเดียผ่านมุมมองของสังคมแฟนนิช และอื่นๆ

Fanlore (แฟนลอร์)
แฟนลอร์เป็นเพจวิกิสำหรับการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ของผลงานแฟนเวิร์คที่ทรานสฟอร์เมทีฟ และแฟนด้อมทั้งหลายที่ได้สร้างสรรค์ผลงานเหล่านี้

Fan Video and Multimedia (แฟนวิดและมัลติมีเดียอื่นๆ)
ขณะนี้เรามีโปรเจกต์มัลติมีเดียอยู่ 3 โปรเจกต์หลัก: Fan Video Roadmap (แผนงานแฟนวีดีโอ) Vidding History project (โปรเจกต์ประวัติการสร้างแฟนวิด) และ Test Suite of Fair Use Vids (กรณีศึกษาการใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบเกี่ยวกับแฟนวีดีโอ) และเรายังมีเพจข้อมูลต่างๆสำหรับนักสร้างแฟนวิด โดยเพจเหล่านั้นจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่สามารถโพสต์แฟนวิดได้ ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการฝังแฟนวิดบนเว็บ AO3 และอื่นๆ

Legal Advocacy (การสนับสนุนทางกฎหมาย)
องค์กร OTW มุ่งมั่นที่จะปกป้องแฟนเวิร์คจากการเอารัดเอาเปรียบเพื่อหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการเอาเปรียบทางกฎหมาย

Open Doors (โอเพนดอร์ส)
โอเพนดอร์สเป็นเสมือนที่ลี้ภัยสำหรับโปรเจกต์แฟนนิชที่มีความเสี่ยงที่จะสูญหายไป (เช่นเว็บไซต์แฟนฟิคชั่นเล็กๆที่ขาดทุนการโฮสต์เว็บ) โปรเจกต์ย่อยต่างๆของโอเพนดอร์สมี Fan Culture Preservation Project (โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมแฟน) ซึ่งมีหน้าที่อนุรักษ์แฟนไซน์ (หรือแฟนแมกกาซีน) และผลงานแฟนเวิร์คที่ไม่เป็นดิจิตอลอื่นๆ และ GeoCities Rescue Project (โครงการช่วยเหลือ GeoCities)

Transformative Works and Cultures – TWC (ผลงานและวัฒนธรรมทรานสฟอร์เมทีฟ)
TWC เป็นวารสารวิชาการที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะผู้เชี่ยวชาญ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการศึกษาทางวิชาการของแฟนเวิร์คและวัฒนธรรมแฟนด้อม