ความเชื่อของเรา

พันธกิจของเรา

OTW (องค์กรเพื่อผลงานทรานสฟอร์เมทีฟ) เป็นองค์กรอิสระที่ก่อตั้งขึ้นโดยแฟนๆ เพื่อประโยชน์ของแฟนๆ เรามีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยในการเข้าถึงและการอนุรักษ์ประวัติของแฟนเวิร์คและวัฒนธรรมแฟนในรูปแบบต่างๆ เพราะเราเชื่อว่างานแฟนเวิร์คเป็นผลงานทรานสฟอร์เมทีฟ และผลงานทรานสฟอร์เมทีฟถือเป็นการใช้โดยชอบธรรมและสุจริต

OTW เป็นตัวแทนของงานแฟนเวิร์คที่มีรากฐานอยู่ในวัฒนธรรมสตรี พวกเราที่ OTW มีความตั้งใจที่จะรักษาและบันทึกประวัตินั้น โดยมีการส่งเสริมการแสดงออกทางวัฒนธรรมอื่นๆที่แปลกใหม่และแตกต่างควบคู่ไปด้วย

วิสัยทัศน์ของเรา

เรามองเห็นอนาคตที่แฟนเวิร์คทั้งหมดได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายและเป็นการใช้โดยชอบธรรม เรามีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องงานของเราจากการเอารัดเอาเปรียบเพื่อหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงกฎหมาย เราจะอนุรักษ์เศรษฐกิจของขวัญ(ระบบการให้โดยไม่มีสิ่งตอบแทน) ค่านิยม และการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ของเราโดยการปกป้องและสนับสนุนผลงาน ความคิดเห็น ประวัติศาสตร์ และเอกลักษณ์ของพวกเราและเหล่าแฟนๆคนอื่นๆ โดยจะไม่ละทิ้งหน้าที่การจัดหาและเปิดช่องทางการเข้าถึงผลงานและกิจกรรมแฟนเวิร์คให้กับแฟนๆทุกคน

ค่านิยมของเรา

 1. เราให้ความสำคัญกับงานแฟนเวิร์คและสังคมที่เกิดขึ้นมาจากค่านิยมวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆ แฟนฟิคคนจริง อนิเมะ คอมมิค ดนตรี หรือแฟนวิด
 2. เราให้ความสำคัญกับเอกลักษณ์และตัวตนของเราในฐานะสังคมที่มีสตรีเป็นประชากรส่วนมาก และให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ที่อุดมไปด้วยความสร้างสรรค์และวาทกรรมของเราอีกด้วย
 3. เราเชื่อในระบบอาสาสมัครและ ‘เศรษฐกิจของขวัญ’ (gift economy) ของเรา เพราะโครงสร้างเหล่านี้ให้ความสำคัญ การยอมรับ และเคารพคุณค่าของความหลากหลายและความแตกต่าง
 4. เราเชื่อในและให้ความสำคัญกับการทำให้กิจกรรมในวัฒนธรรมแฟนของเราเข้าถึงได้ง่ายโดยผู้ที่มีความสนใจที่จะเข้าร่วมทุกคน
 5. เราให้ความสำคัญกับความหลากหลายและความแตกต่างในทุกรูปแบบ เราเห็นความสำคัญของแฟนๆทุกคน โดยไม่ขึ้นกับเชื้อชาติ เพศ วัฒนธรรม ความชอบทางเพศ หรือศักยภาพ เราเชื่อในการแลกเปลี่ยนกันทางความคิดและวัฒนธรรม และจะหลีกเลี่ยงการสนใจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากกว่า เพื่อความเท่าเทียมกันของทุกคน

เป้าหมายของเรา

ตั้งแต่ปี 2007 OTW ได้ปลูกรากฐานเพื่อสร้างองค์กรที่พลวัตและสร้างสรรค์โดย:

 • การสถาปนา OTW ให้เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ได้รับการยอมรับโดย IRS (กรมสรรพากรของรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา)
 • การวางรากฐานโครงสร้างของ OTW โดยการจัดตั้งคณะกรรมธิการและคณะกรรมการอื่นๆ การสรรหาสมาชิกและทุน การสร้างพันธไมตรีกับองค์กรอื่นๆ และการจัดตั้งระบบการเลือกตั้งภายในองค์กร
 • การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ในสังคม และการส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานผ่านเว็บไซต์ของ OTW ไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์
 • การออกแบบ การเขียนโปรแกรม และเปิด Archive of Our Own – AO3 (คลังเก็บข้อมูลของเราเอง) เพื่อเป็นเว็บคลังเก็บข้อมูลสำหรับผลงานแฟนเวิร์ค
 • การสรรหาวิธีที่จะทำให้แฟนเวิร์คทั้งหลายถูกเข้าถึงได้ง่ายที่สุด
 • การก่อตั้งโปรเจกต์สำหรับการช่วยเหลือและแนะนำด้านกฎหมาย พร้อมกับการสร้างพันธไมตรีกับองค์กรอื่นๆ เพื่อปกป้องงานแฟนเวิร์คจากการเอาเปรียบทางกฎหมาย
 • การสร้างวิกิของเราเองเพื่ออนุรักษ์ประวัติศาสตร์ของงานทรานสฟอร์เมทีฟ และเพื่ออนุรักษ์แฟนด้อมทั้งหลายที่ได้สร้างสรรค์งานเหล่านี้
 • การก่อตั้งวารสารวิชาการที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะผู้เชี่ยวชาญ เพื่อส่งเสริมการศึกษาทางวิชาการของแฟนเวิร์คและวัฒนธรรมแฟนด้อม
 • การวางแผนระยะยาวสำหรับอนาคตขององค์กร
 • การดูแลและรับผิดชอบโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานแฟนเวิร์คและผลงานทรานสฟอร์เมทีฟ เช่นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ของแฟนด้อมและแฟนเวิร์ค การวางโครงสร้างสำหรับเว็บไซต์เพื่อการใช้งานของแฟนด้อม หรือการสนับสนุนการศึกษาของแฟนด้อมทางวิชาการ