คณะกรรมการฝ่ายการแปลภาษา

เราคือใคร

คณะกรรมการฝ่ายแปลภาษาเป็นทีมอาสาสมัครที่มีสมาชิกจากทั่วโลก ความรับผิดชอบหลักของเราคือการทำให้เนื้อหาและโครงการต่างๆของ OTW (องค์กรเพื่อผลงานทรานสฟอร์เมทีฟ) สามารถถูกเข้าถึงได้โดยแฟนๆที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ และการช่วยคณะกรรมการและกลุ่มอาสาสมัครอื่นๆของ OTWในการสื่อสารกับแฟนๆและผู้ใช้อื่นๆที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ

คณะกรรมการได้ถูกแบ่งออกเป็นฝ่ายผู้แปลและฝ่ายผู้จัดการอาสาสมัคร โดยผู้แปลจะทำงานตามทีมภาษา และมีหน้าที่สร้างและพิสูจน์อักษรข้อความที่แปลออกมา ส่วนผู้จัดการอาสาสมัครมีหน้าที่ประสานงานระหว่างทีมภาษาและดูแลเกี่ยวกับงานธุรการที่เกี่ยวเนื่องกับการแปลภาษา เช่นการสร้างและอัปโหลดเอกสาร การติดตามเวลากำหนดส่งของงาน การสัมภาษณ์ผู้สมัคร และการฝึกอบรมอาสาสมัครใหม่

เรามีทีมภาษาทั้งหมด 47 ภาษา ทีมภาษาทั้งหมดที่เรามีในขณะนี้มีดังนี้: ภาษาอาฟรีกานส์, อาหรับ, เบงกาลี, โปรตุเกสที่ใช้ในบราซิล, บัลแกเรีย, คาตาลัน, จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, โครเอเชีย, เช็ก, เดนมาร์ก, ดัตช์, เอสโตเนีย, โปรตุเกสที่ใช้ในยุโรป, ฟิลิปปินส์, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, กรีก, ฮิบรู, ฮินดี, ฮังการี, อินโดนีเซีย, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, คีร์กีซ, ลิทัวเนีย, มาซิโดเนีย, มาเลย์, มราฐี, นอร์เวย์, เปอร์เซีย, โปแลนด์, โรมาเนีย, รัสเซีย, เซอร์เบีย, สิงหล, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน, ไทย, ตุรกี, ยูเครน, เวียดนาม และเวลส์

ทีมภาษาแต่ละทีมนั้นมีขนาดที่ต่างกัน และเรามองหาโอกาสที่จะเริ่มทีมภาษาใหม่อยู่เสมอ!

หน้าที่ของพวกเรา

คณะกรรมการฝ่ายการแปลภาษามีหน้าที่แปลเนื้อหาให้ OTW และโปรเจกต์อื่นๆขององค์กร ซึ่งรวมถึงหน้าหลักขององค์กรและArchive of Our Own – AO3 (คลังเก็บข้อมูลของเราเอง) FAQs นอกเหนือจากนั้น เรายังช่วยแปลข่าวและหมายประกาศให้กับโครงการของ OTW อีกด้วย อาทิประกาศการนำเข้าผลงานของ Open Doors (โอเพนดอร์ส), โพสต์ข่าวของ AO3, แคมเปญหาสมาชิกของ OTW

นอกจากนี้เรายังได้ร่วมมือกับฝ่ายนโยบายและการละเมิดและฝ่ายช่วยเหลือในการแปลข้อความและคำขอจากผู้ใช้ที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ และช่วยตอบความคิดเห็นในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษในโพสต์สาธารณะอีกด้วย

เกี่ยวกับทีมไทย

  • ทีมไทยก่อตั้งขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019
  • ปัจจุบันมีนักแปลอยู่ 2 คน
  • พวกเขาได้แปลเนื้อหาต่าง ๆ เช่น คำถามที่พบบ่อยของ AO3 และเว็บไซต์ OTW
  • และพวกเขายังทำโปรเจ็กต์พิเศษอย่างการเตรียมคำแปลให้กับแคมเปญหาสมาชิก
  • สมาชิกทีมบางคนช่วยทีมช่วยเหลือและนโยบายการละเมิดต่าง ๆ ในการสื่อสารกับผู้ใช้ AO3 อีกด้วย

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการฝ่ายการแปลภาษา ทีมของเรา การอาสากับเรา หรือคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อเรา เรายินดีที่จะได้รับการติดต่อจากคุณ

เราอยู่ที่ไหน

นี่คือแผนที่ที่แสดงการกระจายตัวของสมาชิกฝ่ายแปลภาษา OTW ทั่วโลก ข้อมูลจากเดือนธันวาคม ค.ศ. 2022 โดยประเทศที่มีสมาชิกมากกว่าจะมีสีเข้มกว่า (แผนที่จะแสดงข้อมูลของสมาชิกที่เลือกที่จะปรากฏบนแผนที่เท่านั้น) แผนที่นี้แสดงสัญชาติหรือประเทศที่พำนักอยู่ของสมาชิก ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสมาชิกแต่ละคน