การเงิน OTW: อัปเดตงบประมาณปี 2020

ในปี 2020 นี้ ฝ่ายการเงินของ OTW (องค์กรเพื่อผลงานทราสฟอร์เมทีฟ) ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินต่างๆขององค์กรเพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ และการตรวจสอบต่างๆยังรวมถึงการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ การตรวจสอบบัญชีของปี 2019 ทั้งหมด และการรับรองว่าขั้นตอนการบัญชีของเราถูกดำเนินไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

ในขณะเดียวกัน ฝ่ายการเงินก็ได้มุ่งมั่นทำงานเพื่ออัปเดตงบประมาณปี 2020 ของ OTW.. ซึ่งพวกเราทั้งหมดภูมิใจที่จะนำเสนอ ณ ที่นี้! (เข้าชมสเปรดชีตงบประมาณปี 2020 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม):

รายจ่ายปี 2020

รายจ่ายตามโปรแกรม: คลังเก็บข้อมูลของเราเอง: 68.2%, โอเพนดอร์ส: 0.2%, ผลงานและวัฒนธรรมทรานสฟอร์เมทีฟ: 0.3%, แฟนลอร์: 2.4%, การสนับสนุนทางกฎหมาย: 0.4%, การโปรโมทองค์กรที่คอนเวนชัน: 0.1%, แอดมิน: 9.3%, การระดมทุน: 19.1%.

Archive of Our Own – AO3 (คลังเก็บข้อมูลของเราเอง)

ใช้ไป 76,703.46 ดอลลาร์สหรัฐ; คงเหลือ 306,623.55 ดอลลาร์สหรัฐ

 • ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2020 ได้ใช้ไป 76,703.46 ดอลลาร์สหรัฐจากงบประมาณประจำปีทั้งหมด 383,327.00 ดอลลาร์สหรัฐ
 • 68.2% ของรายจ่ายของ OTW ถูกใช้เพื่อดูแลระบบ AO3 ทั้งหมดนี้รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด (ซึ่งรวมการซื้อเซิร์ฟเวอร์ใหม่และการดูแลซ่อมบำรุงศูนย์ข้อมูลที่มีอยู่ด้วย) ค่าเครื่องมือตรวจสอบประสิทธิภาพเว็บไซต์ ใบอนุญาตสำหรับการใช้งานระบบต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ถูกกล่าวถึงด้านล่าง (เข้าชมรายจ่ายของโปรแกรมทั้งหมด)
 • ปีนี้ เราได้ชำระค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน 18,000 ดอลลาร์สหรัฐให้กับผู้รับเหมาเพื่อย้ายหน้าที่แอดมินต่างๆของ AO3 ไปอยู่เบื้องหลัง เพื่อที่หน้าที่การงานของอาสาสมัครสามารถดำเนินการไปอย่างราบรื่นขึ้น นอกจากนี้ เรายังต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก 100,000.00 ดอลล่าร์สหรัฐให้กับผู้รับเหมาสำหรับการย้ายการค้นหาคอลเลกชั่นบน AO3 ไปที่โปรแกรม Elasticsearch และการอัพเกรดเป็น Rails 6
 • รายจ่ายที่คาดการณ์ไว้สำหรับ AO3 ยังมีการค่าเซิร์ฟเวอร์ frontend เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล และเซิร์ฟเวอร์ Virtual Machine รวมทั้งหมด 147,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลใหม่จะเพิ่มความสามารถในการเก็บผลงานของ AO3 และจะเพิ่มจำนวนหน้าที่เว็บไซต์ของเราสามารถแสดงผลให้แก่ผู้ใช้งาน และเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลเก่าจะถูกแปรเป็นเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันแทน และจะมีหน้าที่สร้างหน้าเพจเว็บไซต์
 • เรายังวางแผนที่จะติดตั้งแร็คเซิร์ฟเวอร์อันที่สามภายในปลายปีนี้เพื่อเพิ่มความจุพลังงานของ AO3 (และเว็บไซต์ OTW อื่นๆ) และลดผลกระทบในเหตุที่เซิร์ฟเวอร์ล่ม นอกจากค่าแร็คเซิร์ฟเวอร์แล้ว ยังมีค่าติดตั้งเซิร์ฟเวอร์อีกประมาณ 8,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ ค่าดูแลเซิร์ฟเวอร์ต่อเดือนของเราก็จะถูกเพิ่มไปอีก 2,200.00 ดอลลาร์สหรัฐอีกด้วย
 • รายจ่ายอื่นๆนอกเหนือจากนี้ยังรวมถึงค่าผู้รับเหมางานระบบ 33,000.00 ดอลล่าร์สหรัฐ โดยผู้รับเหมาจะมีหน้าที่คอยช่วยดูแลโปรเจกต์ต่างๆของ OTW ซึ่งรวมถึง AO3 ด้วย

แฟนลอร์

ใช้ไป 2,527.97 ดอลลาร์สหรัฐ; คงเหลือ 11,131.60 ดอลลาร์สหรัฐ

 • ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2020 ได้ใช้ไป 2,527.97 ดอลลาร์สหรัฐจากงบประมาณประจำปีทั้งหมด 13,659.57 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนมากของแฟนลอร์มีดังนี้: การซื้อเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ การดูแลและรักษาบำรุงศูนย์ข้อมูล การต่ออายุโดเมนของเว็บไซต์แฟนลอร์ (เข้าชมรายจ่ายของโปรแกรมทั้งหมดที่นี่)

Transformative Works and Cultures – TWC (ผลงานและวัฒนธรรมทรานสฟอร์เมทีฟ)

ใช้ไป 331.00 ดอลลาร์สหรัฐ; คงเหลือ 1,500.00 ดอลลาร์สหรัฐ

 • ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2020 ได้ใช้ไป 331.00 ดอลลาร์สหรัฐจากงบประมาณประจำปีทั้งหมด 1,831.00ดอลลาร์สหรัฐ
 • ค่าใช้จ่ายของวารสารTWCมีดังนี้: ค่าโฮสต์เว็บไซต์ ค่าตีพิมพ์วารสาร และค่าเก็บข้อมูล (เข้าชมรายจ่ายของโปรแกรมทั้งหมดที่นี่)

Open Doors (โอเพนดอร์ส)

364.01ดอลลาร์สหรัฐ spent; 563.77ดอลลาร์สหรัฐ left

 • ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2020 ได้ใช้ไป 364.01 ดอลลาร์สหรัฐจากงบประมาณประจำปีทั้งหมด 927.78ดอลลาร์สหรัฐ
 • ค่าใช้จ่ายของโอเพนดอร์สมีดังนี้: ค่าโฮสต์เว็บไซต์ ค่าสำรองข้อมูล และค่าโดเมนสำหรับคลังข้อมูลแฟนเวิร์คที่ถูกนำเข้ามาโอเพนดอร์ส (เข้าชมรายจ่ายของโปรแกรมทั้งหมดที่นี่)

Legal Advocacy (ฝ่ายการสนับสนุนทางกฎหมาย)

ใช้ไป 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ; คงเหลือ 2,500.00ดอลลาร์สหรัฐ

การโปรโมทองค์กรที่คอนเวนชั่น

ใช้ไป 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ; คงเหลือ 500.00 ดอลลาร์สหรัฐ

 • ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2020 ได้ใช้ไป 0.00 ดอลลาร์สหรัฐจากงบประมาณประจำปีทั้งหมด 500.00 ดอลลาร์สหรัฐ
 • การใช้งบประมาณสำหรับการโปรโมทองค์กรมีดังนี้: 100.00 ดอลล่าร์สหรัฐสำหรับการพิมพ์ใบปลิว และ 400.00 ดอลล่าร์สหรัฐสำหรับกิจกรรมที่คอนเวนชั่นต่างๆในนามของ OTW (เข้าชมรายจ่ายของโปรแกรมทั้งหมดที่นี่)

การระดมทุน

ใช้ไป 44,771.92 ดอลลาร์สหรัฐ; คงเหลือ 62,476.28 ดอลลาร์สหรัฐ

 • ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2020 ได้ใช้ไป 44,771.92 ดอลลาร์สหรัฐจากงบประมาณประจำปีทั้งหมด 107,248.20ดอลลาร์สหรัฐ
 • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการระดมทุนมีดังนี้: ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ค่าซื้อและจัดส่งของสมนาคุณ ค่าอุปกรณ์สำหรับการโฮสต์ฐานข้อมูลสมาชิกของ OTW และค่าอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารกับผู้บริจาคปัจจุบันและผู้ที่มีแนวโน้มจะบริจาค (เข้าชมรายจ่ายของการระดมทุนทั้งหมดที่นี่)

แอดมิน

ใช้ไป 10,475.36ดอลลาร์สหรัฐ; คงเหลือ 41,928.78ดอลลาร์สหรัฐ

รายได้ปี 2020

รายได้ของ OTW: เงินบริจาคจากแคมเปญหาสมาชิกเดือนเมษายน: 60.8%, เงินบริจาคจากแคมเปญหาสมาชิกเดือนตุลาคม: 9.9%, เงินบริจาคที่ไม่ได้มาจากแคมเปญหาสมาชิก: 24.5%, เงินบริจาคจากโปรแกรมแมตชิ่ง: 4.0%, รายได้จากดอกเบี้ย: <0.1%, ค่าลิขสิทธิ์: 0.1%, รายได้อื่นๆ: <0.1%, เงินบริจาคสงวน: 0.7%

 • งบประมาณแทบทั้งหมดของ OTW มาจากเงินบริจาคของคุณ—เราจะไม่สามารถให้บริการต่อไปได้หากไม่มีคุณ ขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการสนับสนุนของทุกคน!
 • ในแต่ละปี เราได้รับเงินบริจาคมากที่สุดในช่วงแคมเปญหาสมาชิกเดือนเมษายนและตุลาคม โดยเราคาดการณ์ไว้ว่า 71% ของรายได้ทั้งหมดของเราในปี 2020 จะมาจากเงินบริจาคจากสองแคมเปญนี้ เรายังได้รับเงินบริจาคจากโปรแกรมแมตชิ่ง ค่าลิขสิทธิ์ Amazon Smile และPayPal Giving Fund ซึ่งแจกจ่ายเงินบริจาคจากโปรแกรมเช่น Humble Bundle และ eBay for Charity ให้แก่เรา โปรดเลือก “Organization for Transformative Works” ตอนช้อปปิ้งบนเว็บไซต์เหล่านี้หากคุณต้องการสนับสนุนเราเพิ่มเติม!
 • เพราะการสนับสนุนอย่างล้นหลามของทุกๆคนในแคมเปญก่อนๆ เราจึงวางแผนที่จะย้ายเงิน 150,000 ดอลลาร์สหรัฐเข้าสู่กองเงินสำรองสำหรับยามฉุกเฉินของเรา

  แต่ถึงแม้ว่าเราจะมีเงินสำรอง เราก็ไม่นิ่งนอนใจและยังพยายามค้นหาแหล่งรายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินบริจาคของคุณ เราได้นำเดินหน้าในการค้นหาวิธีการลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่เหมาะสมกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเล็กๆอย่าง OTW และเราตั้งใจจะจัดวางพอร์ตการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำภายในปลายปีของปี 2021

 • น้ำใจของทุกคนในช่วงแคมเปญเดือนเมษายนปี 2020 ยังทำให้ OTW สามารถเริ่มวางแผนสำหรับโปรเจกต์ใหญ่อื่นๆอีกด้วย ขณะนี้เรากำลังทำการคำนวนความเป็นไปได้ทางการเงินของเรา และเราตื่นเต้นอย่างยิ่งที่จะแบ่งปันแผนการของเราให้กับทุกคนเมื่อเราจัดการโลจิสติกส์ทางกฎหมายและทางปฏิบัติทั้งหมดเรียบร้อย!
 • เรายังได้รับเงินบริจาคสงวนอันแรกของเราจากHP Education Fanon, Inc. ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร 501(c)(3) เช่นเดียวกับเรา องค์กรนี้มีพันธกิจที่จะส่งเสริมการอ่าน แต่ได้ปิดทำการไปในปี 2018 พวกเขาได้บริจาคเงินให้กับเราทั้งหมด 5,161.62 ดอลลาร์สหรัฐ และเงินบริจาคนี้จะถูกใช้เพื่อสนับสนุนหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของแฟนวิด (Fanvid) ของ Francesca Coppa ที่กำลังจะถูกตีพิมพ์โดย University of Michigan Press เงินก้อนนี้จะถูกจ่ายให้กับ University of Michigan เป็นค่าโฮสต์แฟนวิดที่ถูกอ้างอิงถึงในหนังสือ และจะช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการเผยแพร่หนังสือให้กับทุกคนโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย นี่หมายความว่าทุกๆคนจะสามาถเข้าถึงและอ่านหนังสือดังกล่าวได้ฟรี!
 • ได้รับเงินบริจาคทั้งหมด 665,975.09 ดอลลาร์สหรัฐ (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2020) และคาดการณ์ว่าจะได้รับเงินบริจาคทั้งหมด 754,362.62 ดอลลาร์สหรัฐภายในปลายปีนี้

บริจาคไป 665,975.09 ดอลลาร์สหรัฐ; คงเหลือ 88,387.53 ดอลลาร์สหรัฐ

มีข้อสงสัยใดๆเพิ่มเติม?

หากคุณมีคำถามใดๆเกี่ยวกับงบประมาณหรือการเงินของ OTW โปรดติดต่อฝ่ายการเงินของเรา

เราเองจะโฮสต์ห้องโอเพนแชทไว้เพื่อตอบคำถามต่างๆของคุณด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ภาษาที่ถูกใช้ในห้องแชทนี้จะเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ดังนั้น โปรดไปที่โพสต์ข่าวนี้ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษหากท่านต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัน เวลา และวิธีการเข้าถึงห้องแชทดังกล่าว

เพื่อดาวน์โหลดสเปรดชีตงบประมาณที่ถูกอัปเดตแล้ว โปรดกดที่ลิงก์นี้


OTW คือองค์กรแม่ของหลายๆโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับแฟนดอม เช่น AO3 (คลังเก็บข้อมูลของเราเอง) Fanlore (แฟนลอร์) Open Doors (โอเพนดอร์ส) TWC (ผลงานและวัฒนธรรมทรานสฟอร์เมทีฟ) และ OTW Legal Advocacy (กรรมการการสนับสนุนทางกฎหมายของ OTW) OTW เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยความช่วยเหลือจากแฟนๆ งบประมาณทั้งหมดของเรามาจากเงินบริจาคและบุคลากรทั้งหมดของเราล้วนแต่เป็นอาสาสมัคร โปรดไปที่เว็บไซต์ OTWสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรของเรา และไปที่หน้าเพจ Translation (การแปล)เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับทีมนักแปลอาสาสมัครที่แปลโพสต์นี้เป็นภาษาของคุณ

Announcement

Comments are closed.