การเงินของ OTW: อัปเดตงบประมาณปี 2021

ในปี 2021 ที่ผ่านมา ฝ่ายการเงินของ OTW (องค์กรเพื่อผลงานทรานสฟอร์เมทีฟ) ได้ทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งภาษีต่างๆ อย่างถูกต้องตามมาตรฐานทุกขั้นตอน เรายังดำเนินการตรวจสอบบัญชีและรายงานทางการเงินของเราต่อไป!

ในขณะเดียวกัน ฝ่ายการเงินของเราก็มุ่งมั่นอัปเดตงบประมาณประจำปี 2021 โดยทางเราภูมิใจนำเสนองบประมาณประจำปีนี้ที่นี่ (เข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมในสเปรดชีทงบประมาณปี 2021):

รายจ่ายปี 2021

รายจ่ายตามโปรแกรม: คลังเก็บข้อมูลของเราเอง: 62.1%, โอเพนดอร์ส: 0.3%, ผลงานและวัฒนธรรมทรานสฟอร์เมทีฟ: 0.5%, แฟนลอร์: 2.9%., การสนับสนุนทางกฎหมาย: 0.7%, เงินสนับสนุน - วิดดิ้งบุ๊ค: 0.2%, แอดมิน: 16.2%, การระดมทุน: 17.1%

Archive of Our Own – AO3 (คลังเก็บข้อมูลของเราเอง)

ใช้ไป 125,025.02 ดอลล่าร์สหรัฐ; คงเหลือ 102,050.46 ดอลล่าร์สหรัฐ

 • ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2021 ได้ใช้ไป 125,025.02 ดอลล่าร์สหรัฐจากงบประมาณประจำปีทั้งหมด 227,075.48 ดอลล่าร์สหรัฐ
 • 62.1% ในรายจ่ายของ OTW ถูกใช้เพื่อดูแลระบบ AO3 รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด (ซึ่งรวมการซื้อเซิร์ฟเวอร์ใหม่และการดูแลซ่อมบำรุงศูนย์ข้อมูลที่มีอยู่ด้วย) ค่าเครื่องมือตรวจสอบประสิทธิภาพเว็บไซต์ ใบอนุญาตสำหรับการใช้งานระบบต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ถูกกล่าวถึงข้างใต้นี้ (เข้าชมรายจ่ายของโปรแกรมทั้งหมด)
 • รายจ่ายที่คาดการณ์ไว้ของ AO3 ปีนี้มีค่าใช้จ่าย 100,000.00 ดอลล่าร์สหรัฐ สำหรับการขยายขนาดเซิร์ฟเวอร์เพื่อรองรับการใช้งานของเว็บไซต์ที่มากขึ้นในตลอดทั้งปี

แฟนลอร์

ใช้ไป 5,527.77 ดอลล่าร์สหรัฐ; คงเหลือ 5,169.81 ดอลล่าร์สหรัฐ

 • ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2021 ได้ใช้ไป 5,527.77 ดอลล่าร์สหรัฐจากงบประมาณประจำปีทั้งหมด 10,697.58 ดอลล่าร์สหรัฐ
 • ค่าใช้จ่ายของแฟนลอร์ส่วนใหญ่คือฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์ต่างๆ การบำรุงรักษา และการจัดการโคโลเคชั่น (เข้าชมรายจ่ายของโปรแกรมทั้งหมดที่นี่)

Transformative Works and Cultures – TWC (ผลงานและวัฒนธรรมทรานสฟอร์เมทีฟ)

ใช้ไป 339.00 ดอลล่าร์สหรัฐ; คงเหลือ 1,500.00 ดอลล่าร์สหรัฐ

 • ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2021 ได้ใช้ไป 339.00 ดอลล่าร์สหรัฐจากงบประมาณประจำปีทั้งหมด 1,839.00 ดอลล่าร์สหรัฐ
 • ค่าใช้จ่ายของวารสาร TWC มีดังนี้: ค่าโฮสต์เว็บไซต์ ค่าตีพิมพ์วารสาร และค่าเก็บข้อมูล (เข้าชมรายจ่ายของโปรแกรมทั้งหมดที่นี่)

Open Doors (โอเพนดอร์ส)

ใช้ไป 450.48 ดอลล่าร์สหรัฐ; คงเหลือ 710.37 ดอลล่าร์สหรัฐ

 • ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2021 ได้ใช้ไป 450.48 ดอลล่าร์สหรัฐจากงบประมาณประจำปีทั้งหมด 710.37 ดอลล่าร์สหรัฐ
 • ค่าใช้จ่ายของโอเพนดอร์สมีดังนี้: ค่าโฮสต์เว็บไซต์ ค่าสำรองข้อมูล และค่าโดเมนสำหรับคลังข้อมูลแฟนเวิร์คที่ถูกนำเข้ามาโอเพนดอร์ส (เข้าชมรายจ่ายของโปรแกรมทั้งหมดที่นี่)

Legal Advocacy (ฝ่ายการสนับสนุนทางกฎหมาย)

ใช้ไป 0.00 ดอลล่าร์สหรัฐ; คงเหลือ 2,500.00 ดอลล่าร์สหรัฐ

 • ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2021 ได้ใช้ไป 0.00 ดอลล่าร์สหรัฐจากงบประมาณประจำปีทั้งหมด 2,500.00 ดอลล่าร์สหรัฐ
 • ค่าใช้จ่ายของฝ่ายการสนับสนุนทางกฎหมายมีดังนี้: ค่ากิจกรรมหลายชนิดรวมทั้งการจดทะเบียนการค้า OTW ด้วย (เข้าชมรายจ่ายของโปรแกรมทั้งหมดที่นี่)

ทุนสนับสนุนสำหรับหนังสือประวัติแฟนวิดดิ้งของ ฟ. คอปป้า

ใช้ไป 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ; คงเหลือ 598.32 ดอลลาร์สหรัฐ

 • ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2021 ได้ใช้ไป 0.00 ดอลลาร์สหรัฐจากงบประมาณประจำปีทั้งหมด 598.32 ดอลลาร์สหรัฐ
 • เงินสนับสนุนครั้งนี้มาจากยอดบริจาคที่ OTW ได้รับในปี 2020 ด้วยเจตจำนงเพื่อครอบคลุมรายจ่ายที่เกี่ยวข้องในการผลิตหนังสือสำหรับประวัติแฟนวิดดิ้งของฟรานเชสก้า คอปป้า โดยทางมหาวิทยาลัยมิชิแกนจะเป็นผู้ดำเนินการตีพิมพ์หนังสือและโฮสต์แฟนวิดิโอซึ่งทุกคนก็สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางออนไลน์เช่นกัน
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ถูกจัดสรรไว้สำหรับการพิสูจน์อักษรเพิ่มเติมและการตีพิมพ์ (เข้าชมโปรแกรมรายจ่ายทั้งหมดที่นี่)

การระดมทุน

ใช้ไป 31,423.46 ดอลล่าร์สหรัฐ; คงเหลือ 31,224.00 ดอลล่าร์สหรัฐ

 • ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2021 ได้ใช้ไป 31,423.46 ดอลล่าร์สหรัฐจากงบประมาณประจำปีทั้งหมด 62,647.46 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการระดมทุนมีดังนี้: ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ค่าซื้อและจัดส่งของสมนาคุณ ค่าอุปกรณ์สำหรับการโฮสต์ฐานข้อมูลสมาชิกของ OTW และค่าอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารกับผู้บริจาคและผู้ที่มีแนวโน้มจะบริจาค (เข้าชมรายจ่ายของการระดมทุนทั้งหมดที่นี่)

แอดมิน

ใช้ไป 12,448.35 ดอลล่าร์สหรัฐ; คงเหลือ 46,816.06 ดอลล่าร์สหรัฐ

รายได้ปี 2021

รายได้ของ OTW: เงินบริจาคจากแคมเปญหาสมาชิกเดือนเมษายน: 49.7%, เงินบริจาคจากแคมเปญหาสมาชิกเดือนตุลาคม: 7.4%, เงินบริจาคที่ไม่ได้มาจากแคมเปญหาสมาชิก: 34.9%, เงินบริจาคจากโปรแกรมแมตชิ่ง: 7.9%, รายได้จากดอกเบี้ย: <0.1%, ค่าลิขสิทธิ์: <0.1%, รายได้อื่นๆ: <0.1%

 • งบประมาณแทบทั้งหมดของ OTW มาจากเงินบริจาคของคุณ—เราจะไม่สามารถให้บริการต่อไปได้หากไม่มีคุณ ขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการสนับสนุนของทุกคน!
 • ในแต่ละปี เราได้รับเงินบริจาคมากที่สุดในช่วงแคมเปญหาสมาชิกเดือนเมษายนและตุลาคม โดยเราคาดการณ์ได้ว่า 57% ของรายได้ทั้งหมดของเราในปี 2021 จะมาจากเงินบริจาคจากสองแคมเปญนี้ และเรายังได้รับเงินบริจาคจากโปรแกรมแมตชิ่ง ค่าลิขสิทธิ์ และ Amazon Smile และ PayPal Giving Fund ซึ่งแจกจ่ายเงินบริจาคจากโปรแกรมเช่น Humble Bundle และ eBay for Charity ให้แก่เรา โปรดเลือก “Organization for Transformative Works” ขณะชอปปิ้งบนเว็บไซต์เหล่านี้หากคุณต้องการสนับสนุนเราเพิ่มเติม!
 • ขอขอบคุณสำหรับความเอื้ออาทรของคุณในหลายปีที่ผ่านมาจึงทำให้เรายังมีเงินสำรองมากพอสำหรับยามฉุกเฉินในเหตุที่เราจัดแผนการต่างซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าปกติ และตามที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้น เรามีแผนการจะอัพเกรดความจุของเซิร์ฟเวอร์ AO3 ซึ่งจะเพิ่มงบค่าอุปกรณ์และค่าโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ต่างๆ ได้อีกมากในปีต่อไปนี้ อีกทั้งการเติบโตของ AO3 และโครงการต่างๆ ในนามของ OTW เองก็จำเป็นต้องได้รับการดูแลเพิ่มขึ้นด้วย จึงทำให้รายจ่ายเพิ่มสูงขึ้นไปด้วย
 • ได้รับเงินบริจาคทั้งหมด 482,542.83 ดอลล่าร์สหรัฐ (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2021) และคาดการณ์ว่าจะได้รับเงินบริจาคทั้งหมด 542,972.85 ดอลล่าร์สหรัฐในปีนี้

ได้รับเงินบริจาคทั้งหมด 482,542.83 ดอลล่าร์สหรัฐ; คงเหลือ 60,430.02 ดอลล่าร์สหรัฐ

มีข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมหรือไม่

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับงบประมาณหรือการเงินของ OTW โปรดติดต่อฝ่ายการเงินของเรา ซึ่งเราเองจะโฮสต์ห้องโอเพนแชทไว้เพื่อตอบคำถามต่างๆ ของคุณด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ภาษาที่ถูกใช้ในห้องแชทนี้จะเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ดังนั้น โปรดไปที่โพสต์ข่าวนี้ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษหากท่านต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันเวลาและวิธีการเข้าถึงห้องแชทดังกล่าว

เพื่อดาวน์โหลดสเปรดชีทงบประมาณปี 2021 ของ OTW โปรดกดที่ลิงก์นี้


OTW คือองค์กรแม่ของหลายๆ โปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับแฟนดอม เช่น AO3 (คลังเก็บข้อมูลของเราเอง) Fanlore (แฟนลอร์) Open Doors (โอเพนดอร์ส) TWC (ผลงานและวัฒนธรรมทรานสฟอร์เมทีฟ) และ OTW Legal Advocacy (กรรมการการสนับสนุนทางกฎหมายของ OTW) OTW เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยความช่วยเหลือจากแฟนๆ งบประมาณทั้งหมดของเรามาจากเงินบริจาคและบุคลากรทั้งหมดของเราล้วนแต่เป็นอาสาสมัคร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรของเรา กรุณาไปที่ href=”http://www.transformativeworks.org/about_otw/”>เว็บไซต์ OTW และไปที่ the Translation page (การแปล) เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับทีมนักแปลอาสาสมัครที่แปลโพสต์นี้เป็นภาษาของคุณ

Report

Comments are closed.