การเงินของ OTW: งบประมาณปี 2020

ตลอดปี 2019 ที่ผ่านมา ฝ่ายการเงินของ OTW (องค์กรเพื่อผลงานทรานสฟอร์เมทีฟ) ได้ทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งภาษีต่างๆโดยถูกต้องตามมาตรฐานทุกขั้นตอน โดยขณะนี้เรากำลังดำเนินการตรวจสอบบัญชีและรายงานทางการเงินของเรา ขอบคุณที่อดทนรอ!

ในขณะเดียวกัน ฝ่ายการเงินของเราก็มุ่งมั่นทำงานเพื่อบรรลุความต้องการของ OTW ไปด้วย โดยทางเราเองก็ภูมิใจนำเสนองบประมาณประจำปีนี้ คุณสามารถ (เข้าชมสเปรดชีตงบประมาณปี 2020 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม):

รายจ่ายปี 2020

รายจ่ายตามโปรแกรม: คลังเก็บข้อมูลของเราเอง: 79.7%, โอเพนดอร์ส: 0.1%, ผลงานและวัฒนธรรมทรานสฟอร์เมทีฟ: 0.3%, แฟนลอร์: 1.1%, ฝ่ายการสนับสนุนทางกฎหมาย: 0.8%, การโปรโมทองค์กรที่คอนเวนชัน: 0.1%, แอดมิน: 8.5%, การระดมทุน: 9.4%

Archive of Our Own – AO3 (คลังเก็บข้อมูลของเราเอง)

ใช้ไป $11,326.91 ดอลล่าร์สหรัฐ; คงเหลือ $492,087.24 ดอลล่าร์สหรัฐ

 • ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020 ได้ใช้ไป $11,326.91 ดอลล่าร์สหรัฐจากงบประมาณประจำปีทั้งหมด $503,414.15 ดอลล่าร์สหรัฐ
 • 79.7% ในรายจ่ายของ OTW ถูกใช้เพื่อดูแลระบบ AO3 รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด (ซึ่งรวมการซื้อเซิร์ฟเวอร์ใหม่และการดูแลซ่อมบำรุงศูนย์ข้อมูลที่มีอยู่ด้วย) ค่าเครื่องมือตรวจสอบประสิทธิภาพเว็บไซต์ ใบอนุญาตสำหรับการใช้งานระบบต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ถูกกล่าวถึงข้างใต้นี้ (เข้าชมรายจ่ายของโปรแกรมทั้งหมด)
 • รายจ่ายที่คาดการณ์ไว้ของ AO3 ปีนี้มีค่าใช้จ่าย $100,000.00 ดอลล่าร์สหรัฐที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้รับเหมาสำหรับการย้ายการค้นหาคอลเลกชั่นบน AO3 ไปที่โปรแกรม Elasticsearch และการอัพเกรดเป็น Rails 6
 • นอกจากนี้ รายจ่ายที่คาดการณ์ไว้ของ AO3 ปีนี้ยังมีค่าใช้จ่าย $255,000.00 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับการอัพเกรดและขยายขนาดเซิร์ฟเวอร์ครั้งใหญ่ เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลใหม่นี้จะช่วยลดปัญหาการเชื่อมต่อให้แก่ผู้ใช้ AO3 โดยเราตั้งใจจะใช้เซิร์ฟเวอร์เก่าเป็นที่เก็บข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ใหม่แทน แต่เพราะสถานการณ์ต่างๆขณะนี้ มันเป็นไปได้ว่าแผนการนี้จะถูกเลื่อนไปปีหน้า เราจะปล่อยงบประมาณปี 2020 ใหม่อีกครั้งในปีนี้พร้อมกับรายละเอียดเพิ่มเติม
 • รายจ่ายอื่นๆนอกเหนือจากนี้ยังรวมถึงค่าผู้รับเหมางานระบบ $33,000.00 ดอลล่าร์สหรัฐ โดยผู้รับเหมาจะมีหน้าที่คอยช่วยดูแลโปรเจกต์ต่างๆของ OTW ซึ่งรวมถึง AO3 ด้วย

แฟนลอร์

ใช้ไป $533.83 ดอลล่าร์สหรัฐ; คงเหลือ $6,484.45 ดอลล่าร์สหรัฐ

 • ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020 ได้ใช้ไป $533.83 ดอลล่าร์สหรัฐจากงบประมาณประจำปีทั้งหมด $7,018.28 ดอลล่าร์สหรัฐ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนมากของแฟนลอร์มีดังนี้: การซื้อเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ การดูแลและรักษาบำรุงศูนย์ข้อมูล การต่ออายุโดเมนของเว็บไซต์แฟนลอร์ (เข้าชมรายจ่ายของโปรแกรมทั้งหมด)

Transformative Works and Cultures – TWC (ผลงานและวัฒนธรรมทรานสฟอร์เมทีฟ)

ใช้ไป $331.00 ดอลล่าร์สหรัฐ; คงเหลือ $1,500.00 ดอลล่าร์สหรัฐ

 • ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020 ได้ใช้ไป $331.00 ดอลล่าร์สหรัฐจากงบประมาณประจำปีทั้งหมด $1,831.00 ดอลล่าร์สหรัฐ
 • ค่าใช้จ่ายของวารสาร TWC มีดังนี้: ค่าโฮสต์เว็บไซต์ ค่าตีพิมพ์วารสาร และค่าเก็บข้อมูล (เข้าชมรายจ่ายของโปรแกรมทั้งหมด)

Open Doors (โอเพนดอร์ส)

ใช้ไป $139.66 ดอลล่าร์สหรัฐ; คงเหลือ $732.17 ดอลล่าร์สหรัฐ

 • ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020 ได้ใช้ไป $139.66 ดอลล่าร์สหรัฐจากงบประมาณประจำปีทั้งหมด US$871.83 ดอลล่าร์สหรัฐ
 • ค่าใช้จ่ายของโอเพนดอร์สมีดังนี้: ค่าโฮสต์เว็บไซต์ ค่าสำรองข้อมูล และค่าโดเมนสำหรับคลังข้อมูลแฟนเวิร์คที่ถูกนำเข้ามาโอเพนดอร์ส (เข้าชมรายจ่ายของโปรแกรมทั้งหมด)

Legal Advocacy (ฝ่ายการสนับสนุนทางกฎหมาย)

ใช้ไป $0.00 ดอลล่าร์สหรัฐ; คงเหลือ $5,000.00 ดอลล่าร์สหรัฐ

 • ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020 ได้ใช้ไป $0.00 ดอลล่าร์สหรัฐจากงบประมาณประจำปีทั้งหมด US$5,000.00 ดอลล่าร์สหรัฐ
 • ค่าใช้จ่ายของฝ่ายการสนับสนุนทางกฎหมายมีดังนี้: ค่ายื่นฟ้องและค่าการเดินทางไปเข้าร่วมงานประชุมและการพิจารณาคดีในศาล (เข้าชมรายจ่ายของโปรแกรมทั้งหมด)

การโปรโมทองค์กรที่คอนเวนชั่น

ใช้ไป $0.00 ดอลล่าร์สหรัฐ; คงเหลือ $500.00 ดอลล่าร์สหรัฐ

 • ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020 ได้ใช้ไป $0.00 ดอลล่าร์สหรัฐจากงบประมาณประจำปีทั้งหมด US$500.00 ดอลล่าร์สหรัฐ
 • การใช้งบประมาณสำหรับการโปรโมทองค์กรมีดังนี้: $100.00 ดอลล่าร์สหรัฐสำหรับการพิมพ์ใบปลิว และ $400.00 ดอลล่าร์สหรัฐสำหรับกิจกรรมที่คอนเวนชั่นต่างๆในนามของ OTW (เข้าชมรายจ่ายของโปรแกรมทั้งหมด)

การระดมทุน

ใช้ไป $2,891.28 ดอลล่าร์สหรัฐ; คงเหลือ $56,295.90 ดอลล่าร์สหรัฐ

 • ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020 ได้ใช้ไป $2,891.28 ดอลล่าร์สหรัฐจากงบประมาณประจำปีทั้งหมด US$59,187.18 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการระดมทุนมีดังนี้: ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ค่าซื้อและจัดส่งของสมนาคุณ ค่าอุปกรณ์สำหรับการโฮสต์ฐานข้อมูลสมาชิกของ OTW และค่าอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารกับผู้บริจาคและผู้ที่มีแนวโน้มจะบริจาค (เข้าชมรายจ่ายของโปรแกรมทั้งหมด)

แอดมิน

ใช้ไป $6,777.87 ดอลล่าร์สหรัฐ; คงเหลือ $46,879.38 ดอลล่าร์สหรัฐ

 • ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020 ได้ใช้ไป $6,777.87 ดอลล่าร์สหรัฐจากงบประมาณประจำปีทั้งหมด US$53,657.25 ดอลล่าร์สหรัฐ
 • ค่าใช้จ่ายทางแอดมินของ OTW มีดังนี้: ค่าโฮสต์เว็บไซต์หลักของเรา ค่าเครื่องหมายการค้า ค่าโดเมนต่างๆ ค่าประกัน ค่ายื่นภาษี ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี และค่าอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารและการบัญชีต่างๆ (เข้าชมรายจ่ายของโปรแกรมทั้งหมด)

รายได้ปี 2020

รายได้ของ OTW: เงินบริจาคจากแคมเปญหาสมาชิกเดือนเมษายน: 25.0%, เงินบริจาคจากแคมเปญหาสมาชิกเดือนตุลาคม: 32.6%, เงินบริจาคที่ไม่ได้มาจากแคมเปญหาสมาชิก: 34.6%, เงินบริจาคจากโปรแกรมแมตชิ่ง: 7.4%, รายได้จากดอกเบี้ย: 0.1%, ค่าลิขสิทธิ์: 0.1%, รายได้อื่นๆ: <0.1%

 • งบประมาณแทบทั้งหมดของ OTW มาจากเงินบริจาคของคุณ—เราจะไม่สามารถให้บริการต่อไปได้หากไม่มีคุณ ขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการสนับสนุนของทุกคน!
 • ในแต่ละปี เราได้รับเงินบริจาคมากที่สุดในช่วงแคมเปญหาสมาชิกเดือนเมษายนและตุลาคม โดยเราคาดการณ์ได้ว่า 58% ของรายได้ทั้งหมดของเราในปี 2020 จะมาจากเงินบริจาคจากสองแคมเปญนี้ เรายังได้รับเงินบริจาคจากโปรแกรมแมตชิ่ง ค่าลิขสิทธิ์ และ Amazon Smile และ PayPal Giving Fund ซึ่งแจกจ่ายเงินบริจาคจากโปรแกรมเช่น Humble Bundle และ eBay for Charity ให้แก่เรา โปรดเลือก “Organization for Transformative Works” ขณะช้อปปิ้งบนเว็บไซต์เหล่านี้หากคุณต้องการสนับสนุนเราเพิ่มเติม!
 • เรายังมีเงินสำรองมากพอสำหรับยามฉุกเฉินเพราะน้ำใจของคุณในปีก่อนๆ แต่เราก็ไม่นิ่งนอนใจและยังพยายามค้นหาแหล่งรายได้อื่นๆนอกเหนือจากนี้ โดยฝ่ายการเงินของเรากำลังค้นหาวิธีการลงทุนที่เหมาะสมกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเล็กๆอย่าง OTW และจัดวางพอร์ตการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำภายในปลายปี 2020 นี้
 • เงินสำรองนี้ได้ช่วยเราในเหตุที่เราจัดแผนการต่างซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าปกติ และตามที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้น เรามีแผนการจะอัพเกรดความจุของเซิร์ฟเวอร์ AO3 จึงทำให้รายจ่ายปีนี้ของเราเพิ่มขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัด และเพราะข้อจำกัดต่างๆเราอาจไม่สามารถดำเนินการตามแผนการจนถึงปลายปีนี้ เพราะความไม่แน่นอนนี้ เราจึงคาดการณ์ว่าเราอาจต้องดึงเงินจำนวน $111,000.00 ดอลล่าร์สหรัฐออกจากกองเงินสำรองของเราเพื่อครอบคลุมรายจ่ายที่อาจมีเพิ่มเติม เพื่อจัดการกับรายจ่ายเพิ่มเติมเหล่านี้ เราอาจต้องดึงเงินสำรองของเราออกมาใช้เรื่อยๆตลอดปีตามความจำเป็นของสถานการณ์ โดยรายงานงบประมาณใหม่จะถูกโพสต์อีกครั้งในเดือนตุลาคม และจะชี้แจงรายละเอียดข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับรายจ่ายต่างๆของเราในปี 2020
 • ได้รับเงินบริจาคทั้งหมด $49,079.71 ดอลล่าร์สหรัฐ (ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020) และคาดการณ์ว่าจะได้รับเงินบริจาคทั้งหมด $520,900.00 ดอลล่าร์สหรัฐในปีนี้

ได้รับเงินบริจาคทั้งหมด $49,079.71 ดอลล่าร์สหรัฐ; คงเหลือ $471,820.29 ดอลล่าร์สหรัฐ

มีข้อสงสัยใดๆเพิ่มเติม?

หากคุณมีคำถามใดๆเกี่ยวกับงบประมาณหรือการเงินของ OTW โปรดติดต่อฝ่ายการเงินของเรา ซึ่งเราเองจะโฮสต์ห้องโอเพนแชทไว้เพื่อตอบคำถามต่างๆของคุณด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ภาษาที่ถูกใช้ในห้องแชทนี้จะเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ดังนั้น โปรดไปที่โพสต์ข่าวนี้ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษหากท่านต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันเวลาและวิธีการเข้าถึงห้องแชทดังกล่าว

เพื่อดาวน์โหลดสเปรดชีตงบประมาณปี 2020 ของ OTW โปรดกดที่ลิงก์นี้


OTW คือองค์กรแม่ของหลายๆโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับแฟนดอม เช่น AO3 Fanlore (แฟนลอร์) Open Doors (โอเพนดอร์ส) TWC และ OTW Legal Advocacy (กรรมการการสนับสนุนทางกฎหมายของ OTW) OTW เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยพลังของแฟนดอม งบประมาณทั้งหมดของเรามาจากการบริจาคสนับสนุนและบุคลากรทั้งหมดของเราล้วนแต่เป็นอาสาสมัคร โปรดไปที่เว็บไซต์ OTWสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรของเรา และไปที่หน้าเพจ Translation (การแปล)เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทีมนักแปลอาสาสมัครที่ได้แปลโพสต์ข่าวนี้เป็นภาษาของคุณ

Announcement

Comments are closed.