ජාත්‍යන්තර ස්වේච්ඡා දිනය 2020

අද ජාත්‍යන්තර ස්වේච්ඡා දිනය වන අතර OTW (පරිණාමීය කටයුතු සඳහා සංවිධානය) පවත්වාගෙන යන අපූරු ස්වේච්ඡා සේවකයන්ට අපි ස්තූතිවන්ත වෙමු. OTW හා දැනට සම්බන්ද ස්වේච්ඡා සේවකයන් 894 ක් සිටින අතර ඔවුන් කමිටු 18 ක සේවය කරයි – එබැවින් මෙම ස්වේච්ඡා සේවකයන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙකුට සංවිධානයේ එක් භූමිකාවකට වඩා තිබේ!. තවද, අපගේ සමහර ස්වේච්ඡා සේවකයන් OTW සමග දිගු කාලයක් සේවය කර ඇත!. ආරම්භයේ සිටම සේවය කළ ස්වේච්ඡා සේවකයින් 6 දෙනෙකු සහ අවුරුදු දහයක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් සේවය කළ ස්වේච්ඡා සේවකයන් 37 ක් අප සමග සිටිති. ඔබගේ සේවා කාලය සඳහා අපට ප්‍රමාණවත් තරම් ස්තූති කළ නොහැක.

සර්ව ස්වේච්ඡා සංවිධානයක් ලෙස, අපගේ සියලුම ස්වේච්ඡා සේවකයන් ඔවුන්ගේ අනෙකුත් වගකීම් සමග අපව ගලපාගන්නා බව අපි දනිමු. අප ඔවුන්ට ඉතා ස්තුතිවන්ත වෙමු. අපේ සියලු ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක වන බවට වග බලා ගන්නේ සහ අපගේ මෙහෙවර යථාර්ථයක් කරන්නේ ඔවුන්ය. අපගේ සියලුම ස්වේච්ඡා සේවකයනි: ඔබ කරන සියල්ලටම ස්තූතියි.

ඔබ OTW සමඟ සම්බන්ධ වීම ගැන සිතන්නේ නම් අපි ඔබව බඳවා ගැනීමට ඉතා කැමැත්තෙන් සිටිමු!. අපි අවුරුද්ද පුරාම නිතිපතා බඳවා ගන්නෙමු. එබැවින් ඔබ OTW හෝ ඔබේ ප්‍රියතම OTW ව්‍යාපෘති සමඟ සම්බන්ධ වන්නේ කෙසේදැයි කල්පනා කර ඇත්නම් බලන්න අපගේ බඳවා ගැනීමේ පිටුව!. අවස්ථාවන් එහි පළ කරනු ලැබේ.


OTW යනු AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, සහ OTW නීති උපදේශනය ඇතුළු විවිධ ව්‍යාපෘතිවල ලාභ නොලබන මව් සංවිධානයයි. අපි රසිකයින් විසින් මෙහෙයවනු ලබන, මුළුමනින්ම පරිත්‍යාගශීලීන්ගේ සහාය ලබන, ස්වේච්ඡා සේවකයින් විසින් පරිපාලනය වන සංවිධානයකි. අප ගැන වැඩි විස්තර OTW වෙබ් අඩවිය මඟින් දැනගන්න. අපගේ ස්වේච්ඡා පරිවර්තක කණ්ඩායම ගැන වැඩිදුර දැන ගැනීමට,පරිවර්තන පිටුව පරීක්ෂා කරන්න.

Event, Volunteering

Comments are closed.