گزارش های برنامه ریزی استراتژیک 2012-2014

درباره ی این گزارش ها

برای نوشتن این گزارش ها کمیته ی برنامه ریزی استراتژیک نظرسنجی هایی از کارمندان و داوطلبان کنونی و بازنشسته ی هر کمیته و کارگروه تهیه کرد، با رئیسان مصاحبه انجام داد و در پی آن مصاحبه های بیشتری با هر کارمند یا داوطلبی (چه کنونی و چه بازنشسته) که تمایل داشت با ما بیشتر صحبت کند انجام داد.

تمامی اطلاعات موجود در گزارشها بر اساس داده هایی است که از اعضای کمیته ها و کارگروه ها جمع آوری شده است. جوابیه ها در خلاصه هایی چکیده شدند که شامل موارد زیر بودند: نقاط قوت و چالشهایی که توسط کارمندان و داوطلبان (چه کنونی و چه بازنشسته) تشخیص داده شدند و همچنین توصیه هایی برای تغییر بر اساس پیشنهادات آنان. اطلاعات بیشتر در مورد این پروسه درون گزارشها موجود است.

قبل از رسیدن به دست شما، گزارشها توسط رئیس های کمیته های مربوطه و هیئت مدیره بررسی و توسط کمیته ی ارتباطات کپی رایت شده اند. هدف از این کار اصلاح هرگونه اشتباه داده ای که ممکن است توسط ما انجام گرفته باشد و گرفتن فیدبک پیش از انتشار گسترده بوده است. هیچ داده ای از هیچ کدام از نظرسنجی ها و یا مصاحبه ها از گزارش ها طی این بررسی ها تغییر داده یا حذف نشده است.

فیدبک

ما امیدواریم که گزارش ها برای شما جالب باشند و از فیدبک شما بسیار استقبال می کنیم! اگر شما سوالی داشتید و یا تمایل داشتید که با کمیته تماس بگیرید، از طریق فرم ارتباطی ما با ما در ارتباط باشید.

لطفا دقت کنید که در این گزارش ها فقط ذینفعان داخلی گنجانده شده اند؛ بنابراین با اینکه نظرهایی از طریق فرم ارتباطی ما از ذینفعانی خارج از OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) خوانده و مورد بحث قرار خواهند گرفت (و احتمالا برای گزارش های آتی و همچنین برای دور بعدی برنامه ریزی استراتژیک نیز در نظر گرفته می شوند)، نظر ذینفعان خارجی در بازبینی های آتی این گزارشها گنجانده نخواهند شد.

تمامی ارتباطاتی که ما دریافت می کنیم با استاندارد بالایی از محرمانه بودن نگهداری می شوند و اگر شما هرگونه نگرانی ای دارید ما خوشحال می شویم که در این رابطه با شما صحبت کنیم.

لینک هایی به گزارشات

گزارش ها به ترتیب انتشار لیست شده اند.