گردآوری اعضای اکتبر ۲۰۲۲: از حمایت شما متشکریم

گردآوری اعضای اکتبر ما به پایان رسید، و ما بی نهایت قدردان سخاوتمندی شما هستیم. ما خرسندیم که اعلام کنیم با کمک 7,683 اهدا کننده در 78 کشور، ما در کل مبلغ 276,467/69 دلار آمریکا را جمع آوری کرده ایم! ما مخصوصا خوشحالیم که 6,147 نفر از شما تصمیم گرفتید با اهدای کمک مالی عضویتتان در OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) را آغاز یا تمدید کنید.

با این که گردآوری اعضا اکنون به پایان رسیده، ما در تمام طول سال کمک های مالی را می پذیریم. شما می توانید در هر زمانی از سال، یک عضو رای دهنده شوید—فقط باید تا ساعت ۲۳:۵۹ دقیقه به وقت گرینویچ روز ۳۰ ژوئن عضو شوید تا واجد شرایط رای دادن در انتخابات سالانه هیئت مدیره ما در آگوست باشید.

در حالی که تیم توسعه و عضویت ما سخت مشغول کار است تا هدایای قدردانیتان را ارسال کند، ما می خواهیم از این فرصت استفاده کرده و از شما تشکر کنیم. ما بدون حمایت شما در اشکال بی شمارش، اینجا نمی بودیم: کمک های مالی شما، مقالات فنلور،‌ ارجاعات Transformative Works and Cultures – TWC (مجله آثار و فرهنگ های دگرگون شونده)، کامنت ها و تشکر و قدردانی ها در Archive of Our Own – AO3 (آرشیوی از آن خودمان) و آثار هوادارانه قدیمی و جدید. اینها برای ما یک دنیا ارزش دارد و ما بی نهایت سپاسگزاریم! برای مشارکتتان در این گردآوری اعضا، و برای تبدیل OTW به شکل کنونی اش، از شما متشکریم.


OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) یک سازمان مرجع بدون سود برای چندین پروژه است که شامل AO3 (آرشیوی از آن خودمان)، Fanlore (فنلور)، Open Doors (درهای باز)، TWC (مجله آثار و فرهنگهای دگرگون شونده) و کمیته ی وکالت مدافعی حقوقی OTW می شوند. ما سازمانی هستیم که توسط هواداران اداره و توسط اهدا کنندگان حمایت می شود که کارمندانش داوطلبان هستند. درباره ی ما در وبسایت OTW بیشتر بخوانید. برای اینکه در مورد تیم داوطلبانه ی مترجمان ما که این پست را ترجمه کرده اند بیشتر بدانید به صفحه ی کمیته ی ترجمه سری بزنید.

رویداد

Comments are closed.