کمیته ی مالی OTW: بودجه سال 2023

در طول سال گذشته ، تیم مالی OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) کار خود برای اطمینان از پرداخت صورتحسابهای سازمان، ارائه اظهارنامه های مالیاتی و برآورده کردن پروسه های استاندارد حسابداری را ادامه داده است. تیم مالی همچنین جداول حسابداری حساب ها را اصلاح کرده است تا فعالیت های مالی OTW را بهتر نشان دهد. آماده سازی برای حسابرسی صورتهای مالی سال 2022 در حال حاضر ادامه دارد!

این تیم همچنین با پشتکار برای برآورده کردن نیازهای OTW در سال 2023 تلاش کرده و مفتخر است بودجه امسال را به شما ارائه کند (برای اطلاعات دقیق تر به صفحه گسترده بودجه 2023 مراجعه کنید):

هزینه های سال 2023

هزینه ها بر اساس برنامه: Archive of Our Own (آرشیوی از آن خودمان): 59/4%. Open Doors (درهای باز): 1/1%. Transformative Works and Cultures (مجله آثار و فرهنگ های دگرگون شونده): 0/7%. Fanlore (فنلور): 3/3%. Legal Advocacy (وکالت مدافعی حقوقی): 0/3%. Con Outreach (ارتباط با هواداران در کانونشنها): 0/4%. Admin (مدیریت): 18/0%. Fundraising & Development (جمع آوری کمک های مالی و توسعه): 16/0%.

Archive of Our Own – AO3 (آرشیوی از آن خودمان)

99,854 دلار و 48 سنت خرج شده، 195,431 دلار و 28 سنت باقی مانده

 • 99,854 دلار و 48 سنت از 295,285 دلار و 76 سنت امسال تا تاریخ 28 فوریه 2023 خرج شده است.
 • 59/4% از مخارج OTW صرف نگهداری و ابقای AO3 می شود. این شامل بخش عمده ی هزینه ی سرورهای ما—هم خرید سرورهای جدید و هم نگهداری و اجاره ی ادامه دار مرکز کامپیوتر و سرور—ابزارهای نظارت بر کارایی وبسایت و سایر لیسانس های مبتنی بر سیستم به همراه هزینه هایی که در زیر برجسته شده اند می شود (دسترسی به تمامی هزینه های برنامه).
 • هزینه های پیش بینی شده ی امسال AO3 همچنین شامل 74,000 دلار برای خرید سرورهای جدید و 77,000 دلار برای تجهیزات مربوط به سرور برای افزایش ظرفیت سرورهای کنونی جهت برآمدن از عهده ی رشد پیشبینی شده ی سایت در طول سال است.

فنلور

6,222 دلار و 79 سنت خرج شده، 9,979 دلار و 20 سنت باقی مانده

 • 6,222 دلار و 79 سنت از 16,201 دلار و 99 سنت امسال تا تاریخ 28 فوریه 2023 خرج شده است.
 • هزینه های فنلور شامل سهم آن از سخت افزار سرورهای اختصاص یافته، هزینه های نگهداری و اجاره ی مرکز کامپیوتر و سرور و همچنین سهم آن از ابزارهای بهره وری ای که به تازگی در سطح OTW پذیرفته شده اند می شود(دسترسی به تمام هزینه های برنامه).

Transformative Works and Cultures – TWC (مجله آثار و فرهنگ های دگرگون شونده)

847 دلار و 70 سنت خرج شده، 2,662 دلار و 00 سنت باقی مانده

 • 847 دلار و 70 سنت از 3,509 دلار و 70 سنت امسال تا تاریخ 28 فوریه 2023 خرج شده است.
 • هزینه های TWC شامل هزینه های وبسایت میزبان مجله، هزینه های انتشار و ذخیره سازی، و همچنین سهم تخصیص یافته ی آن از ابزارهای بهره وری ای که به تازگی در سطح OTW پذیرفته شده اند می شود(دسترسی به تمام هزینه های برنامه).

Open Doors (درهای باز)

2,232دلار و86/ سنت خرج شده، 3,293 دلار و 30 سنت باقی مانده

 • 2,232 دلار و 86 سنت از 5,526 دلار و 16 سنت امسال تا تاریخ 28 فوریه 2023 خرج شده است.
 • هزینه های Open Doors شامل میزبانی، پشتیبانی گرفتن و هزینه های دامنه برای آرشیوهای آثار هوادارانه ی وارداتی و همچنین سهم آن از ابزارهای بهره وری ای که به تازگی در سطح OTW پذیرفته شده اند می شود (دسترسی به تمام هزینه های برنامه).

Legal Advocacy (وکالت مدافعی حقوقی)

0 دلار و 00 سنت خرج شده، 5,258 دلار و 00 سنت باقی مانده

 • 0 دلار از 5,258 دلار امسال تا تاریخ 28 فوریه 2023 خرج شده است.
 • هزینه های کمیته ی حقوقی شامل هزینه های ثبت برای کنفرانس ها و جلسات محاکمه و دادرسی و وجوهی که در صورت لزوم برای تشکیل پرونده های قانونی در نظر گرفته می شوند و همچنین سهم تخصیص یافته ی آن از ابزارهای بهره وری ای که به تازگی در سطح OTW پذیرفته شده اند می شود (دسترسی به تمامی هزینه های برنامه).

ارتباط با هواداران در کانونشن ها

0 دلار و 00 سنت خرج شده، 2,000 دلار و 00 سنت باقی مانده

 • 0 دلار از 2,000 دلار امسال تا تاریخ 28 فوریه 2023 خرج شده است.
 • هزینه های درنظرگرفته شده در بودجه شامل 1,000 دلار برای فعالیت های ارتباطی در کانونشن ها از طرف OTW می شود که شامل هزینه های رزرو میز، حضور داوطلبان و محتواهای ارائه مرتبط و همچنین 1,000 دلار برای هدایای کانونشن می شود (دسترسی به تمامی هزینه های برنامه).

جمع آوری کمک های مالی و توسعه

9,235 دلار و 91 سنت خرج شده، 70,389 دلار و 20 سنت باقی مانده

 • 9,235 دلار و 91 سنت از 79,625 دلار و 11 سنت امسال تا تاریخ 28 فوریه 2023 خرج شده است.
 • هزینه های جمع آوری کمک های مالی و توسعه ی ما شامل هزینه های انتقال وجه که توسط پردازنده های پرداخت شخص ثالث ما برای هر کمک مالی مطالبه می شوند، خرید هدیه های قدردانی و ارسال آنها و ابزارهای لازم برای میزبانی از بانک اطلاعاتی اعضای OTW و رهگیری ارتباطات با اعطاکنندگان و اهداکنندگان بالقوه و همچنین سهم تخصیص یافته ی آن از ابزارهای بهره وری ای که به تازگی در سطح OTW پذیرفته شده اند می شود (دسترسی به تمامی هزینه های جمع آوری کمک های مالی).

مدیریت

21,093 دلار و 22 سنت خرج شده؛ 68,079 دلار و 74 سنت باقی مانده

 • 21,093 دلار و 22 سنت از 89,172 دلار و 96 سنت امسال تا تاریخ 28 فوریه 2023 خرج شده است.
 • هزینه های مدیریتی OTW شامل میزبانی وبسایتمان، علائم تجاری، دامنه ها، بیمه، بایگانی کردن مالیات و حسابرسی از تقریرات مالی سالانه به همراه ابزارهای ارتباطاتی، مدیریتی و حسابداری می شوند (دسترسی به تمامی هزینه های مدیریتی).

درآمدهای سال 2023

درآمدهای OTW: گردآوری کمکهای مالی ماه آوریل: 13/5%. گردآوری کمکهای مالی ماه اکتبر: 13/5%. کمکهای مالی معمول: 54/1%. کمکهای مالی از برنامه هایی که توسط کارفرما پرداخت می‌شوند: 18/9%. درآمد از طریق سود: کمتر از 0/1%. حق امتیاز: کمتر از 0/1%. سایر درآمدها: کمتر از 0/1%

 • OTW به کلی توسط کمک های مالی شما پشتیبانی می شود—از سخاوتمندی شما متشکریم!
 • ما بخش قابل توجهی از کمک های مالی مان را هر سال در گردآوری کمک های مالی ماه های آوریل و اکتبر دریافت می کنیم که حدود 27% از درآمد ما را در سال 2023 تشکیل می دهند. ما همچنین کمک های مالی ای را از طریق برنامه هایی که توسط کارفرماها پرداخت می‌شوند، حق امتیازها و PayPal Giving Fund که کمک های مالی ای که از برنامه هایی مانند Humble Bundle و خیریه ی eBay بدست می آیند را مدیریت می کنند، دریافت می کنیم. اگر شما می خواهید که هنگامی که از این وبسایت ها خرید می کنید از ما پشتیبانی کنید، لطفا “Organization for Transformative Works” (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) را به عنوان خیریه ی مورد نظرتان انتخاب کنید!
 • با تشکر از سخاوتمندی شما در سالهای گذشته ما مبلغ قابل توجهی را ذخیره کرده ایم که می توانیم از آن برای پرداخت هزینه های خرج هایی که بیشتر از معمول هستند و برای موارد احتمالی حقوقی در دسترس داشته باشیم استفاده کنیم. همانگونه که در قبل گفته شد، ما برنامه داریم تا به افزایش ظرفیت سرورهای AO3 ادامه دهیم که به طور قابل توجهی میزان تجهیزات و هزینه های میزبانی سرور را افزایش می دهد. رشد AO3 و سایر پروژه های OTW همچنین به داوطلبان و پشتیبانی مدیریتی بیشتری نیاز دارد که باعث افزایش بیشتر هزینه ها می شود. صفحه گسترده ی بودجه برداشتی 130,000 دلاری از ذخیره های ما را برای تامین مالی مربوط به مخارجی که بیش از سودی که امسال دریافت می شود هستند را پیش بینی می کند. این مبلغ ممکن است بر اساس نیاز در طول سال برداشت شود.
 • 69,477 دلار و 12 سنت تاکنون دریافت شده (تا تاریخ 28 فوریه 2023) و پیش بینی شده که تا پایان امسال 370,320 دلار دریافت شود.

69,477 دلار و 12 سنت کمک مالی اهدا شده؛ 300,842 دلار و 88 سنت باقی مانده

سوالی دارید؟

اگر در مورد بودجه یا مسائل مالی OTW سوالی دارید لطفا با کمیته ی مالی تماس بگیرید. ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد!

برای دانلود بودجه سال 2023 OTW با فرمت صفحه گسترده لطفا این لینک را دنبال کنید.


OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) یک سازمان مرجع بدون سود برای چندین پروژه است که شامل AO3 (آرشیوی از آن خودمان)، Fanlore (فنلور)، Open Doors (درهای باز)، TWC (مجله آثار و فرهنگهای دگرگون شونده) و کمیته ی وکالت مدافعی حقوقی OTW می شوند. ما سازمانی هستیم که توسط هواداران اداره و توسط اهدا کنندگان حمایت می شود که کارمندانش داوطلبان هستند. درباره ی ما در وبسایت OTW بیشتر بخوانید. برای اینکه در مورد تیم داوطلبانه ی مترجمان ما که این پست را ترجمه کرده اند بیشتر بدانید به صفحه ی کمیته ی ترجمه سری بزنید.

گزارش

Comments are closed.