کمیته ی مالی OTW: بودجه سال 2022

در طول سال گذشته ، تیم مالی OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) کار خود برای اطمینان از پرداخت صورتحسابهای سازمان، ارائه اظهارنامه های مالیاتی و برآورده کردن پروسه های استاندارد حسابداری را ادامه داده است. تیم مالی همچنین جداول حسابداری حساب ها را اصلاح کرده است تا فعالیت های مالی OTW را بهتر نشان دهد. آماده سازی برای حسابرسی صورتهای مالی سال 2021 در حال حاضر ادامه دارد!

این تیم همچنین با پشتکار برای برآورده کردن نیازهای OTW در سال 2022 تلاش کرده و مفتخر است بودجه امسال را به شما ارائه کند (برای اطلاعات دقیق تر به صفحه گسترده بودجه 2022 مراجعه کنید):

هزینه های سال 2022

هزینه ها بر اساس برنامه: Archive of Our Own (آرشیوی از آن خودمان): 76/9%. Open Doors (درهای باز): 0/4%. Transformative Works and Cultures (مجله آثار و فرهنگ های دگرگون شونده): 0/3%. Fanlore (فنلور): 4/0%. Legal Advocacy (وکالت مدافعی حقوقی): 0/3%. Grant - Vidding Book (کمک هزینه - کتاب کارگردانی ویدیوهای هوادارانه): 0/1%. Admin (مدیریت): 10/5%. Fundraising (جمع آوری کمک های مالی): 7/5%.

Archive of Our Own – AO3 (آرشیوی از آن خودمان)

33,231 دلار و 72 سنت خرج شده، 549,463 دلار و 62 سنت باقی مانده

 • 33,231 دلار و 72 سنت از 582,695 دلار و 34 سنت امسال تا تاریخ 28 فوریه 2022 خرج شده است.
 • 76/9% از مخارج OTW صرف نگهداری و ابقای AO3 می شود. این شامل بخش عمده ی هزینه ی سرورهای ما—هم خرید سرورهای جدید و هم نگهداری و اجاره ی ادامه دار مرکز کامپیوتر و سرور—ابزارهای نظارت بر کارایی وبسایت و سایر لیسانس های مبتنی بر سیستم به همراه هزینه هایی که در زیر برجسته شده اند می شود (دسترسی به تمامی هزینه های برنامه).
 • هزینه های پیش بینی شده ی امسال AO3 همچنین شامل موارد ذیل می شوند: 15,000 دلار برای هزینه های پیمانکاران جهت یافتن هرگونه مسائل امنیتی است که نیازمند رفع شدن اند.
 • علاوه بر این، هزینه های از پیش برنامه ریزی شده ی AO3 شامل 430,000 دلار برای افزایش ظرفیت سرور برای برآمدن از عهده ی رشد پیشبینی شده ی سایت در طول سال است. این امکان وجود دارد که بسته به شرایط مختلف برخی از قسمت های این فعالیت به سال آینده موکول شوند؛ بودجه ی به روز رسانی شده که در ماه های آتی امسال منتشر خواهد شد اطلاعات بیشتری را ارائه خواهد کرد.

فنلور

1,051 دلار و 78 سنت خرج شده، 29,241 دلار و 62 سنت باقی مانده

 • 1,051 دلار و 78 سنت از 30,293 دلار و 40 سنت امسال تا تاریخ 28 فوریه 2022 خرج شده است.
 • هزینه های فنلور شامل سهم آن از سخت افزار سرورهای اختصاص یافته، هزینه های نگهداری و اجاره ی مرکز کامپیوتر و سرور است (دسترسی به تمام هزینه های برنامه).

Transformative Works and Cultures – TWC (مجله آثار و فرهنگ های دگرگون شونده)

0 دلار و 00 سنت خرج شده، 2,349 دلار و 00 سنت باقی مانده

 • 0 دلار از 2,349 دلار امسال تا تاریخ 28 فوریه 2022 خرج شده است.
 • هزینه های TWC شامل هزینه های وبسایت میزبان مجله و هزینه ی انتشار و ذخیره سازی آن است (دسترسی به تمام هزینه های برنامه).

Open Doors (درهای باز)

147 دلار و 88 سنت خرج شده، 2,629 دلار و 73 سنت باقی مانده

 • 147 دلار و 88 سنت از 2,777 دلار و 61 سنت امسال تا تاریخ 28 فوریه 2022 خرج شده است.
 • هزینه های Open Doors شامل میزبانی، پشتیبانی گرفتن و هزینه های دامنه برای آرشیوهای آثار هوادارانه ی وارداتی می شوند (دسترسی به تمام هزینه های برنامه).

Legal Advocacy (وکالت مدافعی حقوقی)

0 دلار و 00 سنت خرج شده، 2,500 دلار و 00 سنت باقی مانده

 • 0 دلار و 00 سنت از 2,500 دلار و 00 سنت امسال تا تاریخ 28 فوریه 2022 خرج شده است.
 • هزینه های کمیته ی حقوقی شامل هزینه های ثبت برای کنفرانس ها و جلسات محاکمه و دادرسی می شوند (دسترسی به تمامی هزینه های برنامه).

ارتباط با هواداران در کانونشن ها

0 دلار و 00 سنت خرج شده، 500 دلار و 00 سنت باقی مانده

 • 0 دلار و 00 سنت از 500 دلار و 00 سنت امسال تا تاریخ 28 فوریه 2022 خرج شده است.
 • هزینه های درنظرگرفته شده در بودجه شامل 100 دلار برای تهیه ی آگهی برای کانونشن های مجازی و 400 دلار برای سایر فعالیت های ارتباطی در کانونشن ها از طرف OTW می شوند (دسترسی به تمامی هزینه های برنامه).

کمک هزینه برای کتاب F. Coppa در مورد تاریخچه ی ویدیوهای هوادارانه

660 دلار و 00 سنت خرج شده، 0 دلار و 00 سنت باقی مانده

جمع آوری کمک های مالی

6,633 دلار و 17 سنت خرج شده، 49,840 دلار و 23 سنت باقی مانده

 • 6,633 دلار و 17 سنت از 56,473 دلار و 40 سنت امسال تا تاریخ 28 فوریه 2022 خرج شده است.
 • هزینه های جمع آوری کمک های مالی ما شامل هزینه های انتقال وجه که توسط پردازنده های پرداخت شخص ثالث ما برای هر کمک مالی مطالبه می شوند، خرید هدیه های قدردانی و ارسال آنها و ابزارهای لازم برای میزبانی از بانک اطلاعاتی اعضای OTW و رهگیری ارتباطات با اعطاکنندگان و اهداکنندگان بالقوه می شوند (دسترسی به تمامی هزینه های جمع آوری کمک های مالی).

مدیریت

2,266 دلار و 39 سنت خرج شده؛ 77,269 دلار و 64 سنت باقی مانده

 • 2,266 دلار و 39 سنت از 79,536 دلار و 03 سنت امسال تا تاریخ 28 فوریه 2022 خرج شده است.
 • هزینه های مدیریتی OTW شامل میزبانی وبسایتمان، علائم تجاری، دامنه ها، بیمه، بایگانی کردن مالیات و حسابرسی از تقریرات مالی سالانه به همراه ابزارهای ارتباطاتی، مدیریتی و حسابداری می شوند (دسترسی به تمامی هزینه های مدیریتی).

درآمدهای سال 2022

درآمدهای OTW: گردآوری کمکهای مالی ماه آوریل: 21/0%. گردآوری کمکهای مالی ماه اکتبر: 15/8%. کمکهای مالی معمول: 41/9%. کمکهای مالی از برنامه هایی که توسط کارفرما پرداخت می‌شوند: 21/0%. درآمد از طریق سود: کمتر از 0/1%. حق امتیاز: 0/1%. سایر درآمدها: کمتر از 0/1%

 • OTW به کلی توسط کمک های مالی شما پشتیبانی می شود—از سخاوتمندی شما متشکریم!
 • ما بخش قابل توجهی از کمک های مالی مان را هر سال در گردآوری کمک های مالی ماه های آوریل و اکتبر دریافت می کنیم که حدود 37% از درآمد ما را در سال 2022 تشکیل می دهند. ما همچنین کمک های مالی ای را از طریق برنامه هایی که توسط کارفرماها پرداخت می‌شوند، حق امتیازها، Amazon Smile و صندوق اهدایی PayPal که کمک های مالی ای که از برنامه های مانند Humble Bundle و خیریه ی eBay بدست می آیند را مدیریت می کنند، دریافت می کنیم. اگر شما می خواهید که هنگامی که از این وبسایت ها خرید می کنید از ما پشتیبانی کنید، لطفا “Organization for Transformative Works” (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) را به عنوان خیریه ی مورد نظرتان انتخاب کنید!
 • با تشکر از سخاوتمندی شما در سالهای گذشته ما مبلغ قابل توجهی را ذخیره کرده ایم که می توانیم از آن برای پرداخت هزینه های خرج هایی که بیشتر از معمول هستند استفاده کنیم. همانگونه که در قبل گفته شد، ما برنامه داریم تا به افزایش ظرفیت سرورهای AO3 ادامه دهیم که به طور قابل توجهی میزان تجهیزات و هزینه های میزبانی سرور را افزایش می دهد. رشد AO3 و سایر پروژه های OTW همچنین به داوطلبان و پشتیبانی مدیریتی بیشتری نیاز دارد که باعث افزایش بیشتر هزینه ها می شود. صفحه گسترده ی بودجه برداشتی 570,000 دلاری از ذخیره های ما را برای تامین مالی مربوط به مخارجی که بیش از سودی که امسال دریافت می شود هستند را پیش بینی می کند. این مبلغ ممکن است بر اساس نیاز در طول سال برداشت شود.
 • 55,432 دلار و 30 سنت تاکنون دریافت شده (تا تاریخ 28 فوریه 2022) و پیش بینی شده که تا پایان امسال 190,290 دلار دریافت شود.

55,432 دلار و 30 سنت کمک مالی اهدا شده؛ 134,837 دلار و 70 سنت باقی مانده

سوالی دارید؟

اگر در مورد بودجه یا مسائل مالی OTW سوالی دارید لطفا با کمیته ی مالی تماس بگیرید. ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد!

برای دانلود بودجه سال 2022 OTW با فرمت صفحه گسترده لطفا این لینک را دنبال کنید.


OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) یک سازمان مرجع بدون سود برای چندین پروژه است که شامل AO3 (آرشیوی از آن خودمان)، Fanlore (فنلور)، Open Doors (درهای باز)، TWC (مجله آثار و فرهنگهای دگرگون شونده) و کمیته ی وکالت مدافعی حقوقی OTW می شوند. ما سازمانی هستیم که توسط هواداران اداره و توسط اهدا کنندگان حمایت می شود که کارمندانش داوطلبان هستند. درباره ی ما در وبسایت OTW بیشتر بخوانید. برای اینکه در مورد تیم داوطلبانه ی مترجمان ما که این پست را ترجمه کرده اند بیشتر بدانید به صفحه ی کمیته ی ترجمه سری بزنید.

گزارش

Comments are closed.