کمیته ی مالی OTW: بودجه سال 2021

در طول سال گذشته ، تیم مالی OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) برای اطمینان از پرداخت صورتحسابهای سازمان، ارائه اظهارنامه های مالیاتی و برآورده کردن پروسه های استاندارد حسابداری کار خود را ادامه داده است. آماده سازی برای حسابرسی صورتهای مالی سال 2020 در حال حاضر ادامه دارد!

این تیم همچنین با پشتکار برای برآورده کردن نیازهای OTW در سال 2021 تلاش کرده و مفتخر است بودجه امسال را به شما ارائه کند (برای اطلاعات دقیق تر به صفحه گسترده بودجه 2021 مراجعه کنید):

هزینه های سال 2021

هزینه ها بر اساس برنامه: Archive of Our Own (آرشیوی از آن خودمان): 75/0%. Open Doors (درهای باز): 0/2%. Transformative Works and Cultures (مجله آثار و فرهنگ های دگرگون شونده): 0/3%. Fanlore (فنلور): 2/7%. Legal Advocacy (وکالت مدافعی حقوقی): 0/9%. Con Outreach (ارتباط با هواداران در کانونشن ها): 0/1%. Grant - Vidding Book (کمک هزینه - کتاب کارگردانی ویدیوهای هوادارانه): 0/1%. Admin (مدیریت): 11/2%. Fundraising (جمع آوری کمک های مالی): 9/5%.

Archive of Our Own – AO3 (آرشیوی از آن خودمان)

26,728 دلار و 93 سنت خرج شده، 389,523 دلار و 46 سنت باقی مانده

 • 26,728 دلار و 93 سنت از 416,252 دلار و 39 سنت امسال تا تاریخ 28 فوریه 2021 خرج شده است.
 • 75/0% از مخارج OTW صرف نگهداری و ابقای AO3 می شود. این شامل بخش عمده ی هزینه ی سرورهای ما—هم خرید سرورهای جدید و هم نگهداری و اجاره ی ادامه دار مرکز کامپیوتر و سرور—ابزارهای نظارت بر کارایی وبسایت و سایر لیسانس های مبتنی بر سیستم به همراه هزینه هایی که در زیر برجسته شده اند می شود (دسترسی به تمامی هزینه های برنامه).
 • هزینه های پیش بینی شده ی امسال AO3 همچنین شامل موارد ذیل می شوند: 115,000 دلار برای هزینه های پیمانکاران جهت اتمام کار انتقال جست و جوی مجموعه ی AO3 به Elasticsearch، ارتقا دادن AO3 به Rails 6.1 و انجام بازرسی خارجی از وبسایت AO3 برای یافتن هرگونه مسائل امنیتی است که نیازمند رفع شدن اند.
 • علاوه بر این، هزینه های از پیش برنامه ریزی شده ی AO3 شامل 203,000 دلار برای افزایش ظرفیت سرور برای برآمدن از عهده ی رشد پیشبینی شده ی سایت در طول سال است. این امکان وجود دارد که بسته به شرایط مختلف برخی از قسمت های این فعالیت به سال آینده موکول شوند؛ بودجه ی به روز رسانی شده که در ماه های آتی امسال منتشر خواهد شد اطلاعات بیشتری را ارائه خواهد کرد.

فنلور

1,017 دلار و 54 سنت خرج شده، 14,234 دلار و 12 سنت باقی مانده

 • 1,017 دلار و 54 سنت از 15,251 دلار و 66 سنت امسال تا تاریخ 28 فوریه 2021 خرج شده است.
 • هزینه های فنلور شامل سهم آن از سخت افزار سرورهای اختصاص یافته، هزینه های نگهداری و اجاره ی مرکز کامپیوتر و سرور است (دسترسی به تمام هزینه های برنامه).

Transformative Works and Cultures – TWC (مجله آثار و فرهنگ های دگرگون شونده)

339 دلار و 00 سنت خرج شده، 1,492 دلار و 00 سنت باقی مانده

 • 339 دلار از 1,831 دلار امسال تا تاریخ 28 فوریه 2021 خرج شده است.
 • هزینه های TWC شامل هزینه های وبسایت میزبان مقاله و هزینه ی انتشار و ذخیره سازی آن است (دسترسی به تمام هزینه های برنامه).

Open Doors (درهای باز)

128 دلار و 88 سنت خرج شده، 735 دلار و 29 سنت باقی مانده

 • 128 دلار و 88 سنت از 864 دلار و 17 سنت امسال تا تاریخ 28 فوریه 2021 خرج شده است.
 • هزینه های Open Doors شامل میزبانی، پشتیبانی گرفتن و هزینه های دامنه برای آرشیوهای آثار هوادارانه ی وارداتی می شوند (دسترسی به تمام هزینه های برنامه).

Legal Advocacy (وکالت مدافعی حقوقی)

0 دلار و 00 سنت خرج شده، 5,000 دلار و 00 سنت باقی مانده

 • 0 دلار و 00 سنت از 5,000 دلار و 00 سنت امسال تا تاریخ 28 فوریه 2021 خرج شده است.
 • هزینه های کمیته ی حقوقی شامل هزینه های پرونده سازی و ثبت برای کنفرانس ها و جلسات محاکمه و دادرسی می شوند (دسترسی به تمامی هزینه های برنامه).

ارتباط با هواداران در کانونشن ها

0 دلار و 00 سنت خرج شده، 500 دلار و 00 سنت باقی مانده

 • 0 دلار و 00 سنت از 500 دلار و 00 سنت امسال تا تاریخ 28 فوریه 2021 خرج شده است.
 • هزینه های درنظرگرفته شده در بودجه شامل 100 دلار برای تهیه ی آگهی برای کانونشن های مجازی و 400 دلار برای سایر فعالیت های ارتباطی در کانونشن ها از طرف OTW می شوند (دسترسی به تمامی هزینه های برنامه).

کمک هزینه برای کتاب F. Coppa در مورد تاریخچه ی ویدیوهای هوادارانه

0 دلار و 00 سنت خرج شده، 598 دلار و 32 سنت باقی مانده

 • 0 دلار و 00 سنت از 598 دلار و 32 سنت امسال تا تاریخ 28 فوریه 2021 خرج شده است.
 • پول این کمک هزینه از یک اهدای کمک مالی به OTW در سال 2020 می آید که به طور خاص برای تامین مالی هزینه های مربوط به تولید کتاب فرانچسکا کوپا در مورد تاریخچه ی ویدیوهای هوادارانه اهدا شده است. دانشگاه میشیگان این کتاب را منتشر و از ویدیوهای هوادارانه میزبانی خواهد کرد و همچنین آن را برای مطالعه و استفاده همگان به صورت آنلاین و رایگان در دسترس قرار خواهد داد.
 • هزینه هایی که در بودجه در نظر گرفته شده اند شامل ویرایش و تصحیح بیشتر و انتشار می شوند (دسترسی به تمامی هزینه های برنامه).

جمع آوری کمک های مالی

5,657 دلار و 33 سنت خرج شده، 46,906 دلار و 67 سنت باقی مانده

 • 5,657 دلار و 33 سنت از 52,564 دلار و 00 سنت امسال تا تاریخ 28 فوریه 2021 خرج شده است.
 • هزینه های جمع آوری کمک های مالی ما شامل هزینه های انتقال وجه که توسط پردازنده های پرداخت شخص ثالث ما برای هر کمک مالی مطالبه می شوند، خرید هدیه های قدردانی و ارسال آنها و ابزارهای لازم برای میزبانی از بانک اطلاعاتی اعضای OTW و رهگیری ارتباطات با اعطاکنندگان و اهداکنندگان بالقوه می شوند (دسترسی به تمامی هزینه های جمع آوری کمک های مالی).

مدیریت

3,154 دلار و 33 سنت خرج شده؛ 58,757 دلار و 48 سنت باقی مانده

 • 3,154 دلار و 33 سنت از 61,911 دلار و 81 سنت امسال تا تاریخ 28 فوریه 2021 خرج شده است.
 • هزینه های مدیریتی OTW شامل میزبانی وبسایتمان، علائم تجاری، دامنه ها، بیمه، بایگانی کردن مالیات و حسابرسی از تقریرات مالی سالانه به همراه ابزارهای ارتباطاتی، مدیریتی و حسابداری می شوند (دسترسی به تمامی هزینه های مدیریتی).

درآمدهای سال 2021

درآمدهای OTW: گردآوری کمکهای مالی ماه آوریل: 13/9%. گردآوری کمکهای مالی ماه اکتبر: 20/8%. کمکهای مالی معمول: 55/4%. کمکهای مالی از برنامه هایی که توسط کارفرما پرداخت می‌شوند: 9/7%. درآمد از طریق سود: 0/1%. حق امتیاز: 0/1%. سایر درآمدها: <0/1%

 • OTW به کلی توسط کمک های مالی شما پشتیبانی می شود—از سخاوتمندی شما متشکریم!
 • ما بخش قابل توجهی از کمک های مالی مان را هر سال در گردآوری کمک های مالی ماه های آوریل و اکتبر دریافت می کنیم که حدود 35% از درآمد ما را در سال 2021 تشکیل می دهند. ما همچنین کمک های مالی ای را از طریق برنامه هایی که توسط کارفرماها پرداخت می‌شوند، حق امتیازها، Amazon Smile و صندوق اهدایی PayPal که کمک های مالی ای که از برنامه های مانند Humble Bundle و خیریه ی eBay بدست می آیند را مدیریت می کنند، دریافت می کنیم. اگر شما می خواهید که هنگامی که از این وبسایت ها خرید می کنید از ما پشتیبانی کنید، لطفا “Organization for Transformative Works” (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) را به عنوان خیریه ی مورد نظرتان انتخاب کنید!
 • با تشکر از سخاوتمندی شما در سالهای گذشته ما مبلغ قابل توجهی را ذخیره کرده ایم که می توانیم از آن برای پرداخت هزینه های خرج هایی که بیشتر از معمول هستند استفاده کنیم. همانگونه که در قبل گفته شد، ما برنامه داریم تا به افزایش ظرفیت سرورهای AO3 ادامه دهیم که به طور قابل توجهی میزان تجهیزات و هزینه های میزبانی سرور را افزایش می دهد. رشد AO3 و سایر پروژه های OTW همچنین به داوطلبان و پشتیبانی مدیریتی بیشتری نیاز دارد که باعث افزایش بیشتر هزینه ها می شود. صفحه گسترده ی بودجه برداشتی 195,000 دلاری از ذخیره های ما را برای تامین مالی مربوط به مخارجی که بیش از سودی که امسال دریافت می شود هستند را پیش بینی می کند. این مبلغ ممکن است بر اساس نیاز در طول سال برداشت شود.
 • 55,553 دلار و 19 سنت تاکنون دریافت شده (تا تاریخ 28 فوریه 2021) و پیش بینی شده که تا پایان امسال 360,575 دلار دریافت شود.

55,553 دلار و 19 سنت کمک مالی اهدا شده؛ 305,021 دلار و 81 سنت باقی مانده

سوالی دارید؟

اگر در مورد بودجه یا مسائل مالی OTW سوالی دارید لطفا با کمیته ی مالی تماس بگیرید. ما همچنین یک چت آزاد برای پاسخ دادن به هرگونه سوالی که ممکن است داشته باشید میزبانی خواهیم کرد. اما این چت به زبان انگلیسی انجام خواهد شد. نسخه ی انگلیسی این خبر اطلاعات بیشتری در مورد اینکه این چت چه زمانی برگزار خواهد شد و چگونه می توانید به آن بپیوندید را دربردارد.

برای دانلود بودجه سال 2021 OTW با فرمت صفحه گسترده لطفا این لینک را دنبال کنید.


OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) یک سازمان مرجع بدون سود برای چندین پروژه است که شامل AO3 (آرشیوی از آن خودمان)، Fanlore (فنلور)، Open Doors (درهای باز)، TWC (مجله آثار و فرهنگهای دگرگون شونده) و کمیته ی وکالت مدافعی حقوقی OTW می شوند. ما سازمانی هستیم که توسط هواداران اداره و توسط اهدا کنندگان حمایت می شود که کارمندانش داوطلبان هستند. درباره ی ما در وبسایت OTW بیشتر بخوانید. برای اینکه در مورد تیم داوطلبانه ی مترجمان ما که این پست را ترجمه کرده اند بیشتر بدانید به صفحه ی کمیته ی ترجمه سری بزنید.

گزارش

Comments are closed.