کمیته ی مالی OTW: بودجه سال 2020

در طول سال 2019 تیم مالی OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) در پشت زمینه کار کرد تا مطمئن شود که تمامی قبض های سازمان پرداخت، مالیات ها بایگانی و پروسه های استاندارد حسابداری انجام شوند. آماده سازی بیانیه های مالی سال 2019 و حسابرسی تقریرات مالی در حال حاضر در حال انجام اند!

در همین حال، تیم با پشتکار تمام در حال کار کردن است تا به نیازهای OTW در سال 2020 رسیدگی کند و مفتخر است که بودجه ی امسال را به شما ارائه کند (دسترسی به صفحه گسترده بودجه سال 2020 برای اطلاعات دقیقتر):

هزینه های سال 2020

هزینه های بر اساس برنامه: Archive of Our Own (آرشیوی از آن خودمان: 79/7%. Open Doors (درهای باز): 0/1%. Transformative Works and Cultures (مجله آثار و فرهنگ های دگرگون شونده): 0/3%. Fanlore (فنلور): 1/1%. Legal Advocacy (وکالت مدافعی حقوقی): 0/8%. Con Outreach (ارتباط با هواداران در کانونشن ها): 0/1%. Admin (مدیریت): 8/5%. Fundraising (جمع آوری کمک های مالی): 9/4%.

Archive of Our Own – AO3 (آرشیوی از آن خودمان)

11,326 دلار و 91 سنت خرج شده؛ 492,087 و 24 سنت باقی مانده

 • تا کنون، 29 فوریه 2020، 11,326 دلار و 91 سنت از مبلغ کلی 503,414 دلار و 15 سنت امسال خرج شده است.
 • 79/7% از مخارج OTW صرف نگهداری و ابقای AO3 می شود. این شامل بخش عمده ی هزینه ی سرورهای ما—هم خرید سرورهای جدید و هم نگهداری و اجاره ی ادامه دار مرکز کامپیوتر و سرور—ابزارهای نظارت بر کارایی وبسایت و سایر لیسانس های مبتنی بر سیستم به همراه هزینه هایی که در زیر برجسته شده اند می شود (دسترسی به تمامی هزینه های برنامه).
 • هزینه های پیش بینی شده ی امسال AO3 همچنین شامل 100,000 دلار برای هزینه های پیمانکاران جهت انتقال جست و جوی مجموعه ی AO3 به Elasticsearch و ارتقا دادن آن به Rails 6 می شود.
 • علاوه بر آن، هزینه های AO3 به صورت محتاطانه شامل یک ارتقای مهم و گسترده کردن سرور که از پیش برنامه ریزی شده و حدودا 255,000 دلار هزینه دارد می شود. سرورهای دیتابیس جدید توانایی های AO3 را برای ارائه ی پیج ها و نتایج جست و جوها با مشکلات ارتباطی کمتر گسترش خواهند داد. سرورهای قدیمی به عنوان ذخیره سازی برای سرورهای جدید تغییر کاربری داده خواهند شد. امکان این وجود دارد که این فعالیت بسته به شرایط مختلفی به سال آینده موکول شود؛ بودجه ی به روز رسانی شده که در ماه های آتی امسال منتشر خواهد شد اطلاعات بیشتری را ارائه خواهد کرد.
 • سایر هزینه هایی که در بودجه مدنظر قرار گرفته شده اند 33,000 دلار برای یک پیمانکار کمیته ی نظام است که برای پروژه های مختلف OTW کار خواهد کرد، از جمله AO3.

فنلور

533 دلار و 83 سنت خرج شده؛ 6,484 دلار و 45 سنت باقی مانده

 • تا کنون، 29 فوریه 2020، 533 دلار و 83 سنت از مبلغ کلی 7,018 دلار و 28 سنت امسال خرج شده است.
 • هزینه های فنلور غالبا شامل تخصیص خرید های سرورش، هزینه های نگهداری و اجاره ی مرکز کامپیوتر و سرور و علاوه بر آن، تجدید دامنه وب فنلور است (دسترسی به تمامی هزینه های برنامه).

Transformative Works and Cultures – TWC (مجله آثار و فرهنگ های دگرگون شونده)

331 دلار خرج شده؛ 1,500 دلار باقی مانده

 • تا کنون، 29 فوریه 2020، 331 دلار از مبلغ کلی 1,831 دلار امسال خرج شده است.
 • هزینه های TWC وبسایت میزبان مقاله و هزینه ی انتشار و ذخیره سازی آن است (دسترسی به تمامی هزینه های برنامه).

Open Doors (درهای باز)

139 دلار و 66 سنت خرج شده؛ 732 دلار و 17 سنت باقی مانده

 • تا کنون، 29 فوریه 2020، 139 دلار و 66 سنت از مبلغ کلی 871 دلار و 83 سنت امسال خرج شده است.
 • هزینه های Open Doors شامل میزبانی، پشتیبانی گرفتن و هزینه های دامنه برای آرشیوهای آثار هوادارانه ی وارداتی می شوند (دسترسی به تمامی هزینه های برنامه).

Legal Advocacy (وکالت مدافعی حقوقی)

0 دلار و 00 سنت خرج شده؛ 5,000 دلار و 00 سنت باقی مانده

 • تا کنون، 29 فوریه 2020، 0 دلار از مبلغ کلی 5,000 دلار امسال خرج شده است.
 • هزینه های کمیته ی حقوقی شامل هزینه های پرونده سازی و مسافرت برای کنفرانس ها و جلسات محاکمه و دادرسی می شوند (دسترسی به تمامی هزینه های برنامه).

ارتباط با هواداران در کانونشن ها

0 دلار و 00 سنت خرج شده؛ 500 دلار و 00 سنت باقی مانده

 • تا کنون، 29 فوریه 2020، 0 دلار از مبلغ کلی 500 دلار امسال خرج شده است.
 • هزینه های درنظرگرفته شده در بودجه شامل 100 دلار برای چاپ آگهی های کاغذی کوچک و 400 دلار برای سایر فعالیت های ارتباطی در کانونشن ها از طرف OTW می شوند (دسترسی به تمامی هزینه های برنامه).

جمع آوری کمک های مالی

2,891 دلار و 28 سنت خرج شده؛ 56,295 دلار و 90 سنت باقی مانده

 • تا کنون، 29 فوریه 2020، 2,891 دلار و 28 سنت از مبلغ کلی 56,295 دلار و 90 سنت امسال خرج شده است.
 • هزینه های جمع آوری کمک های مالی ما شامل هزینه های انتقال وجه که توسط پردازنده های پرداخت شخص ثالث ما برای هر کمک مالی مطالبه می شوند، خرید هدیه های قدردانی و ارسال آنها و ابزارهای لازم برای میزبانی از بانک اطلاعاتی اعضای OTW و رهگیری ارتباطات با اعطاکنندگان و اهداکنندگان بالقوه می شوند (دسترسی به تمامی هزینه های جمع آوری کمک های مالی).

مدیریت

6,777 دلار و 87 سنت خرج شده؛ 46,879 دلار و 38 سنت باقی مانده

 • تا کنون، 29 فوریه 2020، 6,777 دلار و 87 سنت از مبلغ کلی 46,879 دلار و 38 سنت امسال خرج شده است.
 • هزینه های مدیریتی OTW شامل میزبانی وبسایتمان، علائم تجاری، دامنه ها، بیمه، بایگانی کردن مالیات و حسابرسی از تقریرات مالی سالانه به همراه ابزارهای ارتباطاتی و حسابداری می شوند (دسترسی به تمامی هزینه های مدیریتی).

درآمدهای سال 2020

درآمدهای OTW: گردآوری کمکهای مالی ماه آوریل: 25/0%. گردآوری کمکهای مالی ماه اکتبر: 32/6%. کمکهای مالی معمول: 34/6%. کمکهای مالی از برنامه هایی که توسط کارفرما پرداخت می‌شوند: 7/4%. درآمد از طریق سود: 0/1%. حق امتیاز: 0/1%. سایر درآمدها: <0/1%

 • OTW به کلی توسط کمک های مالی شما پشتیبانی می شود—از سخاوتمندی شما متشکریم!
 • ما اغلب کمک های مالی مان را هر سال در گردآوری کمک های مالی ماه های آوریل و اکتبر دریافت می کنیم که حدود 58% از درآمد ما را در سال 2020 تشکیل می دهند. ما همچنین کمک های مالی ای را از طریق برنامه هایی که توسط کارفرماها پرداخت می‌شوند، حق امتیازها، Amazon Smile و صندوق اهدایی PayPal که کمک های مالی ای که از برنامه های مانند Humble Bundle و خیریه ی eBay بدست می آیند را مدیریت می کنند، دریافت می کنیم. اگر شما می خواهید که هنگامی که از این وبسایت ها خرید می کنید از ما پشتیبانی کنید، لطفا “Organization for Transformative Works” (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) را به عنوان خیریه ی مورد نظرتان انتخاب کنید!
 • با توجه به سخاوتمندی شما در سالهای گذشته ما مبلغ قابل توجهی را ذخیره کرده ایم که برنامه داریم زمانی که اوضاع مرتب نباشد از آن استفاده کنیم. به خاطر همین مبلغ ذخیره شده است که ما می توانیم منابع مالی جایگزین را پیگیری کنیم تا مکملی برای کمک های مالی شما باشند. تیم مالی در جست و جو هایش برای یافتن یک شیوه ی سرمایه گذاری مناسب برای سازمان کوچک بدون سودی مانند OTW پیشرفت هایی را کسب کرده است و برنامه دارد تا پایان سال 2020 یک سبد سرمایه گذاری محافظه کارانه و با ریسک پایین را به طور کامل تنظیم کند.
 • این ذخیره ها در سال های آتی هنگامی که برای خریدهای بزرگتر از معمول برنامه داریم به ما کمک خواهند کرد. همانگونه که پیش از این بیان کردیم، ما برنامه داریم تا ظرفیت سرورهای AO3 را ارتقا دهیم که هزینه های ما را برای امسال به طرز قابل توجهی افزایش خواهند داد. برخی از این هزینه های پیش بینی شده که در این بودجه تشریح شده اند ممکن است تا پایان امسال به دلیل محدودیت های مختلف رخ ندهند. برای در نظر گرفتن این عدم قطعیت، با وجود اینکه تمامی هزینه هایی که پیش بینی کرده ایم در این صفحه گسترده ی بودجه تشریح شده اند، ما یک برداشت 111,000 دلاری را از ذخیره هایمان برای تامین مالی مربوط به هزینه های کمتر محتمل در نظر گرفته‌ایم. این مبلغ اضافی ممکن است بر اساس نیاز در طول سال از ذخیره ها برداشت شود. بودجه به روز رسانی شده ما که در ماه اکتبر منتشر می شود اطلاعات دقیقتری در مورد اینکه چه هزینه هایی در سال 2020 رخ خواهند داد را دربرخواهد گرفت.
 • تا کنون، 29 فوریه 2020، 49,079 دلار و 71 سنت دریافت شده و پیش بینی شده که تا پایان امسال 520,900 دلار دریافت شود.

49,079 دلار و 71 سنت کمک مالی اهدا شده؛ 471,820 دلار و 29 سنت باقی مانده

سوالی دارید؟

اگر شما در مورد بودجه یا مسائل مالی OTW سوالی دارید لطفا با کمیته ی مالی تماس بگیرید. ما همچنین یک چت آزاد برای پاسخ دادن به هرگونه سوالی که ممکن است داشته باشید میزبانی خواهیم کرد. اما این چت به زبان انگلیسی انجام خواهد شد. نسخه ی انگلیسی این خبر اطلاعات بیشتری در مورد اینکه این چت چه زمانی برگزار خواهد شد و چگونه می توانید به آن بپیوندید را دربردارد.

برای دانلود بودجه سال 2020 OTW با فرمت صفحه گسترده لطفا این لینک را دنبال کنید.


OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) یک سازمان مرجع بدون سود برای چندین پروژه است که شامل AO3 (آرشیوی از آن خودمان)، Fanlore (فنلور)، Open Doors (درهای باز)، TWC (مجله آثار و فرهنگهای دگرگون شونده) و کمیته ی وکالت مدافعی حقوقی OTW می شوند. ما سازمانی هستیم که توسط هواداران اداره و توسط اهدا کنندگان حمایت می شود که کارمندانش داوطلبان هستند. درباره ی ما در وبسایت OTW بیشتر بخوانید. برای اینکه در مورد تیم داوطلبانه ی مترجمان ما که این پست را ترجمه کرده اند بیشتر بدانید به صفحه ی کمیته ی ترجمه سری بزنید.

اطلاعیه

Comments are closed.