کمیته مالی

هویت ما

کمیته ی مالی مسئول دقیق نگه داشتن کتابهای مالی OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده)، انجام دادن و ردگیری پرداختها، همکاری با هیئت مدیره برای ایجاد و بروزرسانی بودجه، آماده سازی و پخش بیانیه های دقیق و آموزنده ی مالی و اطمینان حاصل کردن از اینست که OTW الزامات ثبت مالی اش را برآورده کند.

اگر شما درباره ی امور مالی OTW سوالی دارید که در این پیج و اسنادی که لینک آنها در اینجا آمده پاسخ داده نشده است، لطفا با کمیته ی مالی ارتباط برقرار کنید.

کمپین های اعطای کمک مالی ما در ماه های آوریل و اکتبر روی می دهند ولی حمایت شما در تمام طول سال بسیار مورد تقدیر است! کمک های مالی ماهانه ی مکرر به ما کمک می کنند که از پیش برنامه ریزی کنیم. برای اعطای کمک مالی به OTW از صفحه ی اعطای کمک مالی استفاده کنید.

گزارش های پیشین

برای مدارک اداری ما، گزارش های سالانه، پرونده های مالیاتی و اظهارات مالی حسابرسی شده لطفا به صفحه ی گزارشات ما سری بزنید.

بیانیه های مالی OTW که تا کنون به آنها رسیدگی شده را می توان همچنین در ذیل یافت کرد:

برای اطلاعات بیشتر در مورد کمک های مالی و عضویت به سوالات متداول عضویت و کمک های مالی سری بزنید.

قبل از سال 2016، بودجه ی ما به صورت عمومی منتشر نمی شد. بودجه ی بعضی سالها به صورت داخلی برنامه ریزی می شد و بعضی کلا خوب برنامه ریزی نشده بودند. اطلاعات بودجه اخیر را می توانید در لینکهای زیر پیدا کنید: