کجا ما را پیدا کنید

OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) اخبار راجع به OTW و پروژه هایش را به همراه اخبار عمومی راجع به فندوم را از طریق رسانه های متنوعی منتشر می کند. این لیستی از سایت های رسمی و فعال ماست. اگر هرگونه سوالی درباره ی اکانتی که در این لیست نیامده دارید لطفا با ما تماس بگیرید.

پست گذاری فعال

این سایتهای اخبار OTW به صورت دستی توسط کارکنان OTW پست گذاری می شوند و شما می توانید از طریق این مکانها با ما ارتباط برقرار کنید:

برای اخبار درباره ی Archive of Our Own – AO3 (آرشیوی از آن خودمان) به مکانهای ذیل سر بزنید. (نکته: برای فیدبک و کمک در استفاده از AO3، لطفا از فرم پشتیبانی استفاده کنید).

فنلور همچنین سایتهای خبری خود را داراست.

اکانتهای اضافه مربوط به کمیته و پروژه ها:

برای نگاهی یکباره به اخبار منتشر شده برای تمامی پروژه ها، ما هر پست را روی پین بورد نشانه گذاری کرده ایم.

اکانت های ویدیویی