کجا ما را پیدا کنید

OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) اخبار راجع به OTW و پروژه هایش را به همراه اخبار عمومی راجع به فندوم را از طریق رسانه های متنوعی منتشر می کند. این لیستی از سایت های رسمی و فعال ماست. اگر شما هرگونه سوالی درباره ی اکانتی که در این لیست نیامده دارید لطفا با ما تماس بگیرید.

پست گذاری فعال

این سایتهای اخبار OTW به صورت دستی توسط کارکنان OTW پست گذاری می شوند و شما می توانید از طریق این مکانها با ما ارتباط برقرار کنید:

برای اخبار درباره ی Archive of Our Own – AO3 (آرشیوی برای خودمان) به مکانهای ذیل سر بزنید. (نکته: برای فیدبک و کمک در استفاده از AO3، لطفا از فرم پشتیبانی استفاده کنید).

فنلور همچنین سایت های خبری خود را داراست.

فن هکرز و کمیته ی انتخابات ما همچنین اکانتهایی را مدیریت می کنند:

غیر تعاملی

این سایت ها مکان های رسمی ای هستند که اخبار را دریافت می کنند ولی غیر تعاملی هستند.

اکانت های ویدیویی