Open Doors (درهای باز)

Open Doors (درهای باز) پروژه ایست که وقف ارائه ی پناهگاه برای محتواهای هوادارانه ی در‌خطر شده است. ما تعدادی زیر‌پروژه و تلاشهایی ناجیانه با هدف آرشیو کردن و حفظ انواع آثار و مصنوعات فرهنگ هوادارانه داریم.

از جمله کارهای ما:

  • مجموعه های خاص: گالری مجموعه های خاص شامل آرشیوها و چالشهای نجات یافته ای است که بر روی Archive of Our Own – AO3 (آرشیوی برای خودمان) میزبانی می شوند. این گالری همچنین شامل پروژه های دیجیتالی است که نمی توان آنها را درون AO3 یا فنلور ادغام کرد. این پروژه ها شامل پی دی اف ها، آثار هوادارانه ی مولتی مدیا، سایت های هوادارانه ی مهم از لحاظ تاریخی و سایر مصنوعات دیجیتال دیگر می شود.
  • Fan Culture Preservation Project (پروژه ی حفاظت از فرهنگ هواداران): یک تلاش مشترک بین Organization for Transformative Works – OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) و دپارتمان مجموعه های خاص در دانشگاه آیووا است که هدفش آرشیو کردن و نگهداری از مجلات هوادارانه و سایر فرم های غیر دیجیتال فرهنگ هوادارانه است.
  • GeoCities Rescue Project (پروژه نجات GeoCities): پروژه ایست که وقف نگهداری سایت های هوادارانه ای است که در غیر اینصورت به خاطر بسته شدن GeoCities در اکتبر 2009 توسط یاهو از بین می رفتند.

برای اطلاعات بیشتر لطفا به وبسایت درهای باز سری بزنید.