منظر امیکوس (amicus) در پرونده هایی راجع به قوانین حق تبلیغ در ایالات متحده

FX Networks, LLC و Pacific 2.1 Entertainment Group, Inc. در مقابل Olivia De Havilland, DBE

کمیته ی حقوقی OTW هم پیمانانی از بنیاد مرز الکترونیکی و بنیاد ویکیمدیا را متحد کرد تا در مورد قانون اصلاحیه ی اول ایالات متحده بحث کنند. این اطلاحیه از حق ایجاد آثار پرمعنی در مورد افراد حقیقی حفاظت می کند و حکم می کند که قوانین حق تبلیغ نباید برای جلوگیری از ایجاد دکودراماها (docudramas) و سایر آثار تاریخی و بیوگرافی های تخیلی توسط مردم استفاده شود.

Facebook, Inc. و Does One through Fifth, inclusive در مقابل Jason Cross aka Mikel Knight؛ 1203 Entertainment, LLC و MDRST Marketing/Promotions, LLC

در ژانویه ی 2017، OTW چندین هم پیمان را در یک منظر امیکوس در مورد پرونده ی Cross در مقابل Facebook با هم متحد کرد. این منظر در مورد دو موضوع در مخالفت با گستره ی بیش از حد قوانین حق تبلیغ بحث می کند. استدلال اول اینست که مردم نباید بتوانند از قوانین حق تبلیغ برای جلوگیری از ارتباطات غیرتجاری رسانه های اجتماعی بین دیگران استفاده کنند. دومین استدلال اینست: بخش 230 قانون شایستگی ارتباطات ایالات متحده، که برای سایت هایی که از محتواهای کاربری (مانند سایت های هوادارانه و سایت های شبکه های اجتماعی) میزبانی می کنند پناهگاهی امن فراهم آورده است، این وبسایت ها را از پذیرفتن مسئولیت در مواردی که محتوای کاربری حقوق تبلیغ را نقض می کند نیز محافظت می کند.

Davis در مقابل Electronic Arts

با همراهی بنیاد مرز الکترونیکی و صندوق دفاع حقوقی کمیک بوک، OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) از دادگاه عالی ایالات متحده درخواست کرد که یک اختلاف بین دادگاه های ایالات متحده را در مورد زمانی که اصلاحیه اول از حق آزادی بیان مردم در استفاده از نام، شباهت یا هویت فردی بدون نقض حق تبلیغ آنها، دفاع می کند را حل کند. این بخشی از تلاش ادامه دار OTW برای اطمینان از این است که اصلاحیه ی اول برای حفاظت از آزادی بیان به آزادی بیان در مورد افراد مشهور نیز توسعه داده می شود.

کمیته ی حقوقی OTW به همراه بنیاد مرز الکترونیک (Electronic Frontier Foundation ─ EFF) یک منظر امیکوس برای دادرسی مجدد پرونده ی Davis در مقابل Electronic Arts ثبت کرد. این پرونده در مورد رابطه بین اصلاحیه اول (که حق آزادی بیان را تضمین می کند) و قوانین حق تبلیغ (که چگونگی استفاده از نامها، شباهت ها و شخصیتها را محدود می کند) است. این منظر استدلال می کند که مدار نهم ایالات متحده باید این پرونده را دوباره دادرسی کند زیرا حکمی که جاری شده است تعادل را اشتباه برهم زده است؛ این حکم به ضرر پدیدآورندگانی است که می خواهند آثاری پرمعنی در مورد افراد واقعی خلق کنند. این منظر استدلال می کند که تحت این حکم “یک هنرمند که اثری را درباره ی یک فرد حقیقی خلق می کند، ایده ای در مورد اینکه دادگاه چگونه مسئولیت استفاده از شباهت یک فرد را بررسی می کند ندارد؛ به خصوص اگر او در مورد اینکه قوانین قضایی چگونه این بررسی را تحت تاثیر قرار می دهند اطلاعی نداشته باشد.” این منظر از دادگاه می خواهد که پرونده را دوباره دادرسی کند تا از هنرمندانی که می خواهند تصاویری واقعی از افراد حقیقی خلق کنند محافظت شود و همچنین سپری برای بیان های خلاقانه در برابر گستره ی بیش از حد حقوق تبلیغ باشد.

Ryan Hart در مقابل Electronic Arts, Inc.

OTW یک منظر امیکوس را با همراهی پروژه ی قانون رسانه ی دیجیتال، انجمن بین المللی مستند و ده پروفسور حقوق ثبت کرد. در این منظر در مورد اینکه استفاده ی Electronic Arts ─ EA از داده ها و توصیفات بازیکنان فوتبال کالج در یک بازی ویدیویی توسط اصلاحیه ی اول پوشش دهی می شود استدلال می کند. EA و عموم مردم علاقه ی زیادی دارند که بر اساس اصلاحیه ی اول بتوان از اطلاعات واقعی – مانند قد، وزن، شماره ی پیراهن و تیم یک بازیکن – در آثار خلاقانه استفاده کرد.