پروژه های ما

Archive of Our Own – AO3 (آرشیوی از آن خودمان) AO3 یک مکان مرکزی غیرتبلیغاتی و بدون سود برای میزبانی از داستانهای هواداران (فن فیکشن) و سایر آثار دگرگون شونده ی هوادارن با استفاده از نرم افزارهای متن باز آرشیو کردن ارائه می کند.

Fanhackers سازمان OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) یک وبلاگ برای بحث درباره ی متا-موضوعات و دیدگاه های هوادارانه درباره ی خودشان و مطالعات راجع به رسانه منتشر می کند.

Fanlore فنلور یا روایات هواداران یک سایت ویکیپدیا مربوط به فندومهاست که به حفظ تاریخچه آثار هوادارانه ی دگرگون شونده و فندوم هایی که مربوط به این داستانها هستند اختصاص داده شده است.

Fan Video and Multimedia پروژه های مالتی مدیایی ما در حال حاضر شامل Fan Video Roadmap (نقشه راه ویدیوهای هواداران)، The Vidding History project (پروژه ی تاریخچه ایجاد و مونتاژ ویودیوهای هواداران/فن ویدز) می شود. پروژه ی آخر خود شامل Test Suite of Fair Use Vids (مجموعه آزمایشی ویودیوهای استفاده ی عادلانه) و تعدادی صفحات منبع برای تهیه کنندگان ویدیوهای هوادارانه شامل پیشنهاداتی برای مکانهای برگزاری این ویدیوها و همچنین راهنمایی هایی برای قراردهی ویدیوهای هوادارانه در AO3 می شود.

Legal Advocacy (وکالت مدافعی حقوقی) OTW به حفاظت و دفاع از آثار هواداران در مقابل سؤاستفاده تبلیغاتی و چالش های قانونی متعهد است.

Open Doors (درهای باز) Open Doors به پروژه های در معرض خطر هوادارانه پناهگاه ارایه می کند. زیرپروژه ها شامل Fan Culture Preservation Project (پروژه ی حفاظت از فرهنگ هواداران) و The GeoCities Rescue Project (پروژه نجات GeoCities) می شوند. که پروژه اول حفاظت از مجله های هوادارانه و سایر فرم های غیردیجیتال از فرهنگ هوادارانه را به عهده دارد.

Transformative Works and Cultures – TWC (آثار و فرهنگ های دگرگون شونده) TWC یک مقاله آکادمیک است که به انتشار تحقیقات در مورد آثار هواداران و اعمال آنها می پردازد.