مولتی مدیا و ویدیوهای هوادارانه

هواداران تنوع گسترده ای از آثار چندرسانه ای را خلق می کنند که شامل فن آرت، ویدیوهای هوادارانه، موزیک ویدیوهای انیمه، ریمیکس های سیاسی، فیلم های هوادارانه، تیزر های هوادارانه، مشینیما (machinima)، پادفیک ها و کتاب های صوتی و غیره می شود. سازمان OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) متعهد به ارائه کردن دسترسی به این آثار و همچنین حفظ کردن تاریخچه ی آنان است. هدف از پروژه های ویدیوهای هوادارانه و چندرسانه ای ما فراهم کردن اطلاعات و منابع برای جامعه ی بزرگتر ویدیوهای هوادارانه و توضیح دادن و ارائه ی زمینه ای برای این آثار در جهان بزرگ است.

Fan Video Roadmap (نقشه ی راه ویدیوهای هواداران)

نقشه ی راه ویدیوهای هواداران یک راهنما برای خدمات و ویژگی های برنامه ریزی شده ی OTW است که شامل برنامه ی ما برای جا دادن و ترکیب کردن ویدیو ها در Archive of Our Own – AO3 (آرشیوی برای خودمان) می شود.

منابع برای خالقان ویدیوهای هوادارانه

پیج هایی که در زیر آمده اند شامل اطلاعاتی می شوند که ما امیدواریم که برای خالقان ویدیوهای هوادارانه مفید واقع شوند. اگر شما می توانید پیجی را پیشنهاد کنید که در اینجا قرار داده شود و یا در مورد صفحات موجود پیشنهادات جدید یا اصلاحاتی مدنظر دارید لطفا با ما تماس بگیرید.

منابعی برای دانش پژوهان ویدیوهای هوادارانه

پروژه های تاریخچه ی ایجاد و مونتاژ ویدیوهای هوادارانه

سازمان OTW در حال حاضر تجربه ی حقوقی و دانش پژوهانه ی به خصوصی در زمینه ی ویدیوهای هوادارانه ی رسانه های زنده (live-action media) دارد. هدف پروژه های Vidding History (تاریخچه ایجاد و مونتاژ ویدیوهای هوادارانه) ما فراهم آوردن خدمات برای جامعه ی خالقان ویدیوهای هوادارانه و توضیح دادن و ایجاد زمینه برای ایجاد و مونتاژ ویدیوهای هوادارانه در جهان بزرگتر است. پروژه های جاری ما شامل موارد زیر هستند: Vidding Oral History Project (پروژه ی تاریخچه ی شفاهی ایجاد و مونتاژ ویدیوهای هوادارانه)، Test Suite of Fair Use Vids (مجموعه آزمایشی ویدیوهای استفاده ی عادلانه) و ایجاد و مونتاژ ویدیوهای هوادارانه (2008)، یک مستند که توسط OTW برای پروژه ی سوادآموزی رسانه ی جدید MIT تهیه شده است. بسیاری از کارهای حقوقی OTW نیز مربوط به ایجاد و مونتاژ ویدیوهای هوادارانه می شوند. شما می توانید در پیج Legal Advocacy (وکالت مدافعی قانونی) ما اطلاعات بیشتری کسب کنید.

The Dark Archive (آرشیو تاریک)

هدف از آرشیو تاریک نگهداری و حفاظت از ویدیوها خواهد بود. این آرشیو آنلاین و به صورت عمومی قابل دسترسی نخواهد بود. برای اطلاعات بیشتر نقشه ی راه ویدیوهای هواداران را ببینید.

Torrent of Our Own (تورنتی برای خودمان)

تورنتی برای خودمان یک ترکر (tracker) خصوصی برای استفاده ی عادلانه از آثار هوادارانه ی دگرگون شونده خواهد بود که شامل ویدیو ها، تیزرهای داستان ها، فن آرت، پی دی اف مجلات، موزیک ویدیوهای انیمه، ریمیکس های سیاسی، مشینیما (machinima) و سایر آثار هوادارانه ی دگرگون شونده ی دیجیتال می شود. برای اطلاعات بیشتر نقشه ی راه ویدیوهای هواداران را ببینید.