شما چطور میتوانید کمک کنید

از علاقه شما به OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) متشکریم! راه های زیادی وجود دارد که شما می توانید به OTW کمک کنید:

داوطلب شوید! آیا به کمک کردن در یکی از پروژه های ما علاقه دارید؟ ما پذیرای داوطلبان از هرگونه پیش زمینه و کشوری هستیم.

کمک مالی اعطا کنید! سازمان OTW توسط اعضای خودش حمایت مالی می شود (سازمانی معاف از پرداخت مالیات و بدون سود بر اساس US 501(c)(3)) و تمام خدمات ما به صورت رایگان ارایه می شوند. ما نمی توانیم بدون کمک شما این کار را انجام دهیم! هر گونه کمک مالی از 10 دلار و یا حتی بیشتر به معنی عضویت است و حتی کوچکترین کمک می تواند در دراز مدت بسیار با ارزش باشد.

یک جمع آوری کمک مالی ترتیب دهید! به یک جلسه هوادارانه یا یک کان می روید؟ دنبال یک بهانه خوب برای یک پارتی خیرخواهانه می گردید؟ به راهنمایی های ما برای برگزاری مراسم های جمع آوری کمک مالی سری بزنید تا از OTW همزمان که خوش می گذرانید حمایت کنید.

خبر را منتشر كنيد! آگهي ها و موارد گرافيكي ديگر را دانلود كنيد و بقيه مردم را از وجود ما مطلع كنيد.