دستورالعمل هایی برای ثبت یک رویداد

کمیته ی ارتباطات یک پست ماهانه منتشر می کند که در آن لیستی از رویدادهای موجود در تقویم رویدادهای OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) را ترویج می کند.

ما ارسالهایی به هر زبان را برای مشمول شدن در تقویم تشویق می کنیم، البته به شرط اینکه شامل موارد زیر باشند:

1) رویدادهای مرتبط به هواداران که برای عموم آزاد باشند که می توانند آنلاین و یا حضوری باشند.

2) رویدادهای آکادمیک مانند کنفرانسها، نشریات و یا فراخوان برای مقالاتی که بخشی از تحقیقات هوادارانه هستند.

3) رویدادهای مرتبط با تکنولوژی های متن-باز.

پست های ماهانه خلاصه ای از فهرست رویدادهای موجود در تقویم برای آن ماه اند به همراه درخواست هایی برای عضویت در تحقیقات که از معیارهای زیر پیروی می کنند:

آیا این درخواست تاییدیه ی کمیته ی اخلاقی/هیئت مدیره ی نظارت بر موسسات را دارد؟

ما متوجه هستیم که محققان مستقلی وجود دارند که نمی توانند تاییدیه ی نظارت را بگیرند به این دلیل که وابسته سازمانی نیستند. در چنین مواردی یک جایگزین به صورت یک رزومه شامل مشخصات فردی، آثار گذشته و همچنین آثاری که به صورت آنلاین و آزاد در دسترس اند می تواند ارائه شود.

آیا یک فرم رضایت نامه برای شرکت کنندگان وجود دارد که ما به آن ارجاع دهیم؟

ما تحقیقاتی که شامل محدودیتهای سنی برای شرکت کنندگان نباشد را به حساب نمی آوریم؛ همچنین تحقیقاتی که مشخص نمی کنند از داده هایشان چه استفاده هایی خواهند برد، رویه هایشان چیست (اگر یک پرسشنامه ی آنلاین نباشد)، چه کسانی به داده ها دسترسی خواهند داشت و چگونه حریم خصوصی شرکت کنندگان حفظ خواهد شد.

آیا محقق اطلاعات کامل برای تماس دارد (و کمیته یا سرپرست ناظر در صورت مربوط بودن)؟

این اطلاعات باید شامل وابستگی های سازمانی آنها در صورت وجود و همچنین یک آدرس ایمیل و آدرس حقیقی باشد که از طریق آنها می توان با آنان در ارتباط بود.

آیا این اطلاعات با جامعه هدف پس از اتمام تحقیقات به اشتراک گذاشته می شود؟

این کار با تماس با کمیته ی ارتباطات برای ارجاع به نتایج انجام می پذیرد.

لطفا با کمیته ی ارتباطات تماس بگیرید تا هر یک از موارد بالا را ثبت کنید.