باورهای ما

ماموریت ما

OTW (سازمان آثار دگرگون شونده) یک سازمان بدون سود است که توسط هواداران برای رسیدگی به علایق هواداران از جمله ایجاد راه های دسترسی و حفظ پیشینه آثار هوادارانه و فرهنگ آنها در انواع فرم های آن ایجاد شده است. ما باور داریم که آثار هواداران دگرگون شونده اند و کارهای دگرگون شونده قانونی اند.

OTW نماینده آثار هوادارانه ای است که از لحاظ تاریخی در یک فرهنگ که در درجه اول زنانه بوده است. OTW آثار آن پیشینه را حفظ خواهد کرد در حالی که ما ماموریت خودمان را ادامه می دهیم و در حین آن ابرازهای هویت فرهنگی جدید و غیر متعارف را در درون فندوم تشویق می کنیم.

چشم انداز ما

در تصویری که ما از آینده داریم همه ی کارهای هوادارانه قانونی و دگرگون شونده شمرده می شوند و به عنوان فعالیت های خلاقانه قانونی پذیرفته می شوند. ما در حفاظت و دفاع از کارهایمان در برابر سوء استفاده های تجاری و چالشهای قانونی خلاق و پیشگیرانه عمل می کنیم. ما از اقتصاد هوادارانه، ارزشها و ابراز مبتکرانه مان با حفاظت و پرورش دادن موارد زیر نگه داری می کنیم: هوادارانی همانند خودمان، کارهایمان، رشته ی یادداشت هایمان، پیشینه مان، هویتمان. و همه ی اینها در حالی است که گسترده ترین دستیابی را برای فعالیت های هوادارانه برای تمامی هواداران فراهم می کنیم.

ارزشهای ما

 1. ما به آثار هوادارانه ی دگرگون شونده و جوامع خلاقانه ای که آنها از آن برخاسته اند مانند رسانه، داستانها در مورد افراد واقعی، انیمه، کمیک استریپ ها، موسیقی و ویدیو ها بها می دهیم.

 2. ما به هویتمان به عنوان یک اجتماع که اکثرا از زنان تشکیل شده است به همراه تاریخچه ی غنی از خلاقیت و یادداشتها بها می دهیم.

 3. ما به زیرساخت داوطلبانه محور و اقتصاد هدیه های هوادارانه مان که ارزش را در انواع و تنوع فعالیتها می شناسد و از آن تجلیل می کند بها می دهیم.

 4. ما به قابل دسترسی کردن فعالیت های هوادارانه برای تمام کسانی که تمایل به سهیم شدن در آن را دارند بها می دهیم.

 5. ما به تنوع بینهایت در ترکیبات بی نهایت بها می دهیم. ما به همه ی هوادارانی که در کارهای دگرگون شونده مشغول هستند بها می دهیم: هواداران از هر گونه نژاد، جنسیت، فرهنگ، هویت جنسی، و هر گونه توانایی. ما به تداخل بدون مانع و تبادل ایده های هوادارانه و فرهنگها بها می دهیم در حین اینکه تلاش می کنیم تا از یکسان سازی و تمرکز در فندوم ها بپرهیزیم.

اهداف ما

از سال 2007 میلادی، OTW بنیان هایی را برای یک سازمان خلاق و پر جنب و جوش بنا نهاده است:

 • تاسیس کردن OTW به عنوان یک سازمان شناخته شده توسط IRS به عنوان یک سازمان بدون سود.

 • ایجاد زیرساخت برای

  OTW به کمک برقرار کردن یک هیئت مدیره و ایجاد کمیته ها، درخواست عضویت و کمک های نقدی، ایجاد اتحادها و برگزاری انتخابات.

 • تشویق کردن به ارتباط در درون اجتماع ها و بین آنها از طریق وبسایت OTW و در فضاهای آنلاین و آفلاین که هواداران در آنها گردهم می آیند.

 • طراحی کردن، برنامه نویسی کردن و راه اندازی کردن Archive of Our Own – AO3 (آرشیوی از آن خودمان)، یک آرشیو مبتنی بر وب که از آثار دگرگون شونده ی هواداران میزبانی می کند.

 • جست و جو کردن راه هایی برای در دسترس قرار دادن بیشتر آثار هواداران تا جای ممکن.

 • تاسیس یک پروژه وکالت مدافعی قانونی برای ایجاد اتحاد هایی جهت دفاع از آثار هوادارانه در مقابل چالش های قانونی.

 • ایجاد یک سایت ویکیپدیای هوادارانه برای حفظ پیشینه ی آثار هوادارانه ی دگرگون شونده و فندوم هایی که این آثار به آنها تعلق دارند.

 • تاسیسی کردن یک مقاله ی آکادمیک که تحقیق کردن درباره ی آثارهوادارانه و اعمال هوادارانه را ترویج می دهد.

 • توسعه دادن یک برنامه ی بلند مدت برای سازمان.

 • برعهده گرفتن پروژه های اضافی مرتبط به فندوم های دگرگون شونده، مانند حفاظت از پیشینه ی هواداران و آثار هوادارانه، ایجاد و نگهداری از زیرساخت ها برای استفاده ی هواداران، حمایت کردن مالی تحقیقات آکادمیک درباره ی فندوم.