ارتباط با ما

  • اگر شما سوالاتی درباره ی کمک های مالی یا عضویت تان دارید، می توانید با بخش توسعه و عضویت صحبت کنید
  • برای سوالاتی درباره ی وکالت مدافعی قانونی، می توانید با بخش وکالت مدافعی قانونی صحبت کنید
  • هر گونه سوالات رسانه ای باید به بخش ارتباطات منتقل شود
  • اگر چیزی در سایت خراب و یا دچار مشکل شده است، شما می توانید به کمیته ی وبمستر ها مراجعه کنید
  • برای گزارش سواستفاده در سایت AO3 از این فرم استفاده کنید
  • برای حمایت و فیدبک AO3

مطمئن نیستید کدام گزینه را باید انتخاب کنید؟ با ارتباطات تماس بگیرید و آنها مطمئن می شوند که پیام شما به مقصد درستش برسد.

شما همچنین می توانید OTW را بر روی سایت های شبکه های اجتماعی محبوبتان دنبال کنید.


برای لیست کاملی از کمیته های OTW و اطلاعات بیشتر درباره ی آنها لطفا صفحه ی کارگروه های کمیته ها را مشاهده کنید.