اجتماع یافتن در انزوا

OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) یک سازمان بدون سود است که کارمندان آن داوطلبانی از سراسر دنیا هستند. تمامی کمک های مالی که ما جمع می کنیم در راه حمایت از پروژه های ما مصرف می شود. ولی ما نمی توانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم. به همین دلیل است که امروز، همانگونه که در هر ماه آوریل انجام می دهیم، ما در حال راه اندازی گردآوری اعضای شش ماه یکبارمان هستیم و از کاربرانمان درخواست می کنیم تا برای حمایت از کارمان به ما کمک های مالی اهدا کنند.

البته این بار ماه آوریل از خیلی جهات با ماه های آوریل پیشین تفاوت دارد. شرایط فعلی جهان بی سابقه است و ما درک می کنیم که بسیاری از کسانی که معمولا به OTW کمک های مالی اهدا می کنند ممکن است اکنون در شرایطی نباشند که بتوانند اینکار را انجام دهند. ما می خواهیم به شما اطمینان دهیم که با تشکر از سخاوتمندی شما در گذشته و تلاش خستگی ناپذیر کمیته ی مالی ما، ما صرف نظر از مقدار پولی که بتوانیم این بار جمع آوری کنیم درازمدت در کنار کاربرانمان خواهیم بود. کمک های مالی شما اکنون به ما کمک می کنند که بتوانیم کارمان را حتی بیش از پیش در آینده ادامه دهیم؛ آنها همچنین ما را در برنامه ریزی در مورد چگونگی رشدمان در سال های آتی حمایت می کنند.

کمک های مالی نشان دهنده ی یک سرمایه گذاری در OTW اند که فراتر از مسائل مالی است. هر کمک مالی 10 دلاری یا بیشتر شما را برای عضو شدن در OTW به مدت یکسال واجد شرایط می کند و یا اگر در سال گذشته کمک مالی اهدا کرده اید عضویت شما را تمدید می کند. اعضا می توانند در انتخابات ماه آگوست که تعیین کننده ی چیدمان هیئت مدیره است رای دهند؛ هیئت مدیره توسعه ی استراتژیک OTW را مدیریت و برنامه ریزی برای آینده ی ما را هدایت می کند.

مثل همیشه ولی به خصوص اکنون ما می خواهیم که شما بدانید هر مشارکتی که شما در جامعه ما انجام می دهید با ارزش و مهم است. چه شما آثار هوادارانه خلق می کنید تا همه ی ما را سرگرم و متعالی کنید، با سایر تهیه کنندگان از طریق نظرات و کودوس ارتباط برقرار می کنید، با مقالات آکادمیک در مورد موضوعات هوادارانه ما را تعلیم می دهید، داوطلبانه زمانتان را وقف کمک کردن به ما می کنید یا حمایت مالی خود را برای تمامی پروژه های ما عرضه می کنید، ما از اینکه شما بخشی از کاری که ما انجام می دهید هستید سپاسگزاریم!

لطفا اگر می توانید اهدا کردن کمک مالی را در نظر بگیرید و به ما کمک کنید که بهترین تلاشمان را برای حمایت کردن از این جامعه در امروز، فردا و برای همیشه انجام دهیم. ما ممکن است هفته ها و ماه های گذشته را در انزوا گذرانده باشیم ولی با تشکر از وجود شما واقعا هیچوقت تنها نیستیم.


OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) یک سازمان مرجع بدون سود برای چندین پروژه است که شامل AO3 (آرشیوی از آن خودمان)، Fanlore (فنلور)، Open Doors (درهای باز)، TWC (مجله آثار و فرهنگهای دگرگون شونده) و کمیته ی وکالت مدافعی حقوقی OTW می شوند. ما سازمانی هستیم که توسط هواداران اداره و توسط اهدا کنندگان حمایت می شود که کارمندانش داوطلبان هستند. درباره ی ما در وبسایت OTW بیشتر بخوانید. برای اینکه در مورد تیم داوطلبانه ی مترجمان ما که این پست را ترجمه کرده اند بیشتر بدانید به صفحه ی کمیته ی ترجمه سری بزنید.

رویداد

Comments are closed.