תקציב הארגון לשנת 2023

במהלך השנה שעברה, ועדת הפיננסים של OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) עבדה כמו תמיד על מנת להבטיח שכל חשבונות הארגון ישולמו בזמן, שהטפסים לרשויות המס ימולאו ושהכול יעבוד בהתאם לתקני הנהלת חשבונות. כעת אנו מתכוננות לביקורת ספרים של שנת 2022.

בו זמנית, ועדת פיננסים עמלה על תוכנית שתענה על צרכי ה-OTW לשנת 2023, ואנו מתגאות להציג בפניכן את התקציב לשנה זו (גשו לגיליון הנתונים של תקציב 2023 לקבלת מידע מפורט יותר):

הוצאות 2023

הוצאות לפי תוכנית: ארכיון משלנו: 59.4%. דלתות פתוחות: 1.1%. יצירות ותרבויות טרנספורמטיביות: 0.7%. פאנלור : 3.3%. מיזם ההגנה המשפטית: 1.1%. ייצוג בכנסים: 0.4% אדמיניסטרציה: 18.0%. פיתוח הארגון וגיוס תרומות: 16.0%.

Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו)

$99,854.48 הוצאו; $195,431.28 נותרו

 • השנה הוצאו $99,854.48 מתוך $295,285.76 נכון ל-28 בפברואר 2023.
 • 59.4% מההוצאות של OTW מנותבות לתחזוקה של AO3. זה כולל את רוב הוצאות השרתים שלנו – הן הרכישות החדשות והן תחזוקת השרתים הקיימים ואחסנתם – וכן כלים לניטור ביצועי האתר ומגוון חוזי מערכות, והוצאות נוספות המובאות מטה (גשו לכל הוצאות התוכנית).
 • ההוצאות הצפויות של AO3 השנה כוללות גם $74,000.00 לרכישת שרתים חדשים, וכן $77,000.00 לרכישת ציוד נלווה שיגדיל את קיבולת השרתים הקיימים על מנת להתמודד עם העלייה הצויה בנפח התנועה לאתר במהלך השנה.

Fanlore (פאנלור)

$6,222.79 הוצאו; $9,979.20 נותרו

 • השנה הוצאו $6,222.79 מתוך $16,201.99 נכון ל-28 בפברואר 2023.
 • הוצאות פאנלור הן עלויות החלק שמוקצה לפאנלור בשרתים, הוצאות תחזוקה ואחסון שרתים, וכן חלקו של המיזם בכלים חדשים שאומצו על ידי הארגון לטובת שיפור ביצועים (גשו לכל הוצאות התוכנית).

Transformative Works and Cultures – TWC (יצירות ותרבויות טרנספורמטיביות)

$847.70 הוצאו; $2,662.00 נותרו

 • השנה הוצאו $847.70 מתוך $3,509.70, נכון ל-28 בפברואר 2023.
 • ההוצאות של TWC הן עבור אחסון האתר של כתב העת, בנוסף לעלויות פרסום ואחסון התוכן וחלקו של המיזם בכלים חדשים שאומצו על ידי הארגון לטובת שיפור ביצועים (גשו לכל הוצאות התוכנית).

Open Doors (דלתות פתוחות)

$2,232.86 הוצאו; $3,293.30 נותרו

 • השנה הוצאו $2,232.86 מתוך $5,526.16, נכון ל-28 בפברואר 2023.
 • הוצאות דלתות פתוחות כוללות אחסון, גיבוי ועלויות דומיין עבור ארכיונים המיובאים על ידי המיזם, וכן את חלקו של המיזם בכלים חדשים שאומצו על ידי הארגון לטובת שיפור ביצועים (גשו לכל הוצאות התוכנית).

Legal Advocacy (מיזם ההגנה המשפטית)

$0.00 הוצאו; $5,258.00 נותרו

 • השנה הוצאו $0.00 מתוך $5,258.00, נכון ל-28 בפברואר 2023.
 • ההוצאות המשפטיות שלנו כוללות אגרות רישום לכנסים ושימועים, כספים שאנו מתכננות להקדיש להגשות תביעות משפטיות במידת הצורך, ואת חלקו של המיזם בכלים חדשים שאומצו על ידי הארגון לטובת שיפור ביצועים (גשו לכל הוצאות התוכנית).

ייצוג בכנסים

$0.00 הוצאו; $2,000.00 נותרו

 • השנה הוצאו $0.00 מתוך $2,000.00, נכון ל-28 בפברואר 2023.
 • ההוצאות הצפויות כוללות $1,000.00 עבור פעילות ייצוגית מטעם הארגון, הכוללת עלויות פתיחת דוכנים בכנסים, נוכחות מתנדבות בכנסים, חומרים לפרזנטציות, וכן $1,000.00 לתחרויות נושאות פרסים (giveaways) בכנסים (גשו לכל הוצאות התוכנית).

פיתוח וגיוס תרומות

$9,235.91 הוצאו; $70,389.20 נותרו

 • השנה הוצאו $9,235.91 מתוך $79,625.11, נכון ל-28 בפברואר 2023.
 • הוצאות הפיתוח וגיוס התרומות כוללות חיובי עסקאות המועברים אלינו מצד גורם שלישי עבור כל תרומה, רכישת מתנות התודה ושליחתן בדואר, עלות הכלים המשמשים לאחסון מסד הנתונים של החברות בארגון ולמעקב תקשורת עם תורמות ותורמות פוטנציאליות, וכן את חלקה של ועדת פיתוח וחברות בכלים חדשים שאומצו על ידי הארגון לטובת שיפור ביצועים (גשו לכל הוצאות התוכנית).

אדמיניסטרציה

$21,093.22 הוצאו; $68,079.74 נותרו

 • השנה הוצאו $21,093.22 מתוך $89,172.96, נכון ל-28 בפברואר 2023.
 • הוצאות האדמיניסטרציה של OTW כוללות את אחסון האתר שלנו, סימנים מסחריים, דומיינים, עלויות ביטוח, דיווחי מס וביקורות דו”חות כספיים שנתיים, בנוסף לעלויות הכלים בהם אנו משתמשות לתקשורת, ניהול ארגוני וניהול חשבונות (גשו לכל הוצאות התוכנית).

הכנסות OTW לשנת 2023

הכנסות הארגון: תרומות ממבצע התרמה אפריל: 13.5%. תרומות ממבצע התרמה אוקטובר: 13.5%. תרומות מחוץ למבצעי התרמה: 54.1%. התאמות תרומה: 18.9%. הכנסות מריבית: <0.1%. תמלוגים: <0.1%. הכנסות אחרות: <0.1%.

 • OTW ממומן כולו מהתרומות שלכן – תודה רבה על נדיבותכן!
 • אנו מקבלות חלק גדול מהתרומות שלנו בכל שנה במבצעי ההתרמה של אוקטובר ואפריל. ההכנסות משני מבצעי ההתרמה יחד צפויים להיות כ-27% מהכנסות הארגון בשנת 2023. אנו מקבלות תרומות גם מתוכניות התאמת תרומות של מעסיקים, תמלוגים, ושירות PayPal Giving Fund, המאפשר תרומות מתוכניות דוגמת Humble Bundle ו-eBay for Charity. אם ברצונכן לתמוך בנו כשאתן קונות באתרים אלה, בחרו ב-“Organization for Transformative Works” כארגון הצדקה המבוקש לתרומה.
 • הודות לנדיבותכן הרבה בשנים האחרונות, לארגון יש כעת עתודות כספיות בהן הוא יכול להשתמש לתשלום על רכישות גדולות במיוחד או לשמור למקרה של אירועים משפטיים. כפי שכבר ציינו, בכוונתנו להמשיך ולהרחיב את קיבולת השרתים של AO3, ועלויות האחסון והציוד הקשורות בכך יגדלו בהתאם. בעקבות הצמיחה של AO3 ומיזמים אחרים של ה-OTW, נדרשות מתנדבות נוספות וכן הרחבה של המעטפת המנהלית, מה שיגרור הוצאות נוספות. בגיליון הנתונים של התקציב הכנסנו צפי למשיכה של $130,000.00 מהעתודות הכספיות כדי לכסות הוצאות העולות על הכנסות הארגון לשנה זו. סכום זה יימשך לפי הצורך, בחלקים, במהלך השנה.
 • השנה התקבלו $69,477.12 (נכון ל-28 בפברואר 2023) וצפויים להתקבל $370,320.00 עד סוף השנה.

$69,477.12 נתרמו; $300,842.88 נותרו

רוצות לשאול משהו?

אם יש לכן שאלות בנוגע לתקציב או לעניינים הכספיים של OTW, אנא צרו קשר עם ועדת פיננסים ונענה לפנייתכן בהקדם!

להורדת תקציב OTW לשנת 2023 כגיליון נתונים, היכנסו לקישור זה.


OTW הוא ארגון ללא מטרות רווח, וארגון אב למספר מיזמים: AO3, פאנלור, דלתות פתוחות, TWC וההגנה המשפטית של OTW. הארגון מנוהל ונתמך כלכלית על ידי מתנדבות. גלו עוד עלינו באתר של OTW. כדי ללמוד עוד על צוות המתנדבות שתרגמו את הפוסט הזה, עיינו בדף התרגום.

*האמור מנוסח בלשון נקבה, אך פונה לכלל המינים.

Report

Comments are closed.