שינויים נוספים בתחומי האחריות של ועדת תמיכה וועדת מדיניות ושימוש לרעה

כחלק מניסיונותינו לאזן בין תחומי האחריות של ועדת תמיכה לאלה של ועדת מדיניות ושימוש לרעה, החלטנו להעביר שני נושאים נוספים לטיפולה של ועדת תמיכה:

מינוי ושינוי יורשות חשבון

אנו מציעות למשתמשות שלנו את האפשרות למנות לעצמן יורשת חשבון, שתנהל את חשבון המשתמשת שלהן אחרי מותן או במקרה שאינן יכולות לעשות זאת בעצמן. בדף שאלות נפוצות: תנאי השימוש תוכלו למצוא מידע נוסף בנושא. אם יש לכן פנייה פתוחה, היא תישאר בידי ועדת מדיניות ושימוש לרעה עד לסיום הטיפול בה. אם ברצונכן להגיש בקשה חדשה למינוי יורשת חשבון, לשנות מינוי קיים או להכניס מינוי לתוקף, אנא פנו לוועדת תמיכה.

כפילויות בפרסום יצירה

לעתים, אותה יצירה מועלית לאתר מספר פעמים עקב תקלה טכנית. ניתן לדווח על כך לוועדת תמיכה, והן יבדקו את העניין ויסירו עותקים כפולים של יצירות. שימו לב: אם יש הבדל כלשהו בתוכן בין שתי העלאות (לדוגמה, העלאה אחת היא גרסה מקורית של יצירה ואחרת היא גרסה משוכתבת), הן לא נחשבות לכפילות.

אם בחרתן לדווח על כפילות בפרסום יצירה, אנא הקפידו לכלול קישורים לכל היצירות המדווחות בפנייתכן לוועדת תמיכה. אנו מקוות ששינויים אלה יפנו לוועדת מדיניות ושימוש לרעה את הזמן שהן זקוקות לו כדי לטפל בנושאים אחרים!


OTW הוא ארגון ללא מטרות רווח, וארגון אב למספר מיזמים: AO3, פאנלור, דלתות פתוחות, TWC וההגנה המשפטית של OTW. הארגון מנוהל ונתמך כלכלית על ידי מתנדבות. גלו עוד עלינו באתר של OTW. כדי ללמוד עוד על צוות המתנדבות שתרגמו את הפוסט הזה, עיינו בדף התרגום.

*האמור מנוסח בלשון נקבה, אך פונה לכלל המינים.

Announcement, Archive of Our Own

Comments are closed.