עדכון לתקציב הארגון לשנת 2020

במהלך 2020, ועדת הפיננסים של OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) עברה על העסקאות והתשלומים שהארגון ביצע כדי להבטיח את רישומן באופן מדויק ושלם. בנוסף, הוועדה שילמה את החשבונות של הארגון, השלימה את הדו”חות הכספיים של שנת 2019 והמשיכה בניהול השוטף של כספי הארגון, והכול בהתאם לתקני הנהלת חשבונות.

תוך כדי זה, הצוות שקד על הכנת עדכון התקציב לשנת 2020, והרי הוא לפניכן. (גשו לגיליון הנתונים של תקציב 2020 כדי לקבל מידע מפורט יותר):

הוצאות 2020

לפי תוכנית: ארכיון משלנו: 68.2%. דלתות פתוחות: 0.2%. יצירות ותרבויות טרנספורמטיביות: 0.3%. פאנלור: 2.4%. הסנגוריה המשפטית: 0.4%. ייצוג בכנסים: 0.1%. אדמיניסטרציה: 9.3%. גיוס תרומות: 19.1%.

Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו)

$76,703.46 הוצאו;$306,623.55 נותרו

 • השנה הוצאו $76,703.46 מתוך $383,327.00 נכון ל-31 ביולי,, 2020.
 • 68.2% מהוצאות ה-OTW מנותבות לתחזוקה של AO3. זה כולל את הוצאות השרתים שלנו – הן הרכישות החדשות והן תחזוקת השרתים הקיימים ואחסנתם – וכן כלים לניטור ביצועי האתר ומגוון חוזי מערכות, והוצאות נוספות המובאות מטה (גשו לכל הוצאות התוכנית).
 • השנה הוצאנו $18,000 בעלויות קבלן, עבור עבודות שמטרתן הייתה הפרדת תפקידים אדמיניסטרטיביים בתוך AO3 על מנת לייעל את עבודת המתנדבות. ההוצאות מתוך התקציב של AO3 כללו עוד $100,000.00 בעלויות קבלן, שהוקצו להעברת החיפוש של AO3 ל-Elasticsearch והשדרוג ל-Rails 6.
 • בנוסף, נכללת בהוצאות AO3 רכישה של שרתי חזית, שרתי מסד נתונים ושרתי מחשב וירטואלי בעלות של כ-$147,000.00. השרתים החדשים יאפשרו לתשתיות של AO3 לאחסן יותר יצירות, ויגדילו את מספר הדפים שנשלפים למשתמשות. השרתים הישנים יוסבו לשרתי יישומים, המחוללים דפים באתר.
 • בהמשך השנה מתוכננת התקנת ארון תקשורת שלישי לשרתים, מה שאמור להגדיל את הקיבולת של AO3 (ואתרים אחרים של OTW), ולמזער את ההשפעה של קריסות שרתים על האתרים. הקמת ארון התקשורת מוערכת בעלות כ-$8,000.00, והיא צפויה להגדיל את העלויות הקשורות בתחזוקת השרתים ב-$2,200.00 בחודש, בקירוב.
 • הוצאות צפויות נוספות כוללות $33,000.00 עבור קבלן שיעבוד עם ועדת ניהול מערכות על כמה מיזמים של OTW, ו-AO3 ביניהם.

Fanlore (פאנלור)

$2,527.97 הוצאו;$11,131.60 נותרו

 • השנה הוצאו $2,527.97 מתוך $13,659.57 נכון ל-31 ביולי, 2020.
 • הוצאות פאנלור הן בעיקר הקצאות לרכישת שרתים והוצאות תחזוקה ואחסון, בנוסף לחידוש חוזים לדומיין של פאנלור (גשו לכל הוצאות התוכנית).

Transformative Works and Cultures – TWC (יצירות ותרבויות טרנספורמטיביות)

$331.00 הוצאו;$1,500.00 נותרו

 • השנה הוצאו $331.00 מתוך $1,831.00, נכון ל-31 ביולי, 2020.
 • הוצאות TWC הן עבור אחסון אתר הביטאון ועלויות פרסום ואחסון(גשו לכל הוצאות התוכנית).

Open Doors (דלתות פתוחות)

$364.01 הוצאו;$563.77 נותרו

 • השנה הוצאו $364.01 מתוך $927.78, נכון ל-31 ביולי, 2020.
 • הוצאות דלתות פתוחות כוללות אחסון, גיבוי ועלויות דומיין עבור ארכיונים המיובאים על ידי המיזם (גשו לכל הוצאות התוכנית).

Legal Advocacy (הסנגוריה המשפטית)

$0.00 הוצאו; $2,500.00 נותרו

ייצוג בכנסים

$0.00 הוצאו;$500.00 נותרו

 • השנה הוצאו $0.00 מתוך $500.00, נכון ל-31 ביולי, 2020.
 • התקציב כולל $100.00 להדפסת עלונים ו-$400.00 לפעילויות אחרות מטעם ה-OTW המייצגות אותנו בכנסים (גשו לכל הוצאות התוכנית).

גיוס תרומות

$44,771.92 הוצאו; $62,476.28 נותרו

 • השנה הוצאו $44,771.92 מתוך $107,248.20, נכון ל-31 ביולי, 2020.
 • הוצאות גיוס התרומות כוללות חיובי עסקאות המועברים אלינו מצד גורם שלישי עבור כל תרומה, רכישת תשורות התודה ושליחתן בדואר, עלות הכלים המשמשים לאחסון מסד הנתונים של החברות בארגון, ומעקב תקשורת עם תורמות ותורמות פוטנציאליות (גשו לכל הוצאות גיוס תרומות).

אדמיניסטרציה

$10,475.36 הוצאו;$41,928.78 נותרו

רווחים לשנת 2020

רווחי OTW: מבצע התרמה אפריל: 60.8%. מבצע התרמה אוקטובר: 9.9%. תרומות שלא במסגרת מבצעי התרמה: 24.5%. התאמות תרומה: 4.0%. הכנסות מריבית: <0.1%. תמלוגים: 0.1%. הכנסות אחרות: <0.1%. תרומות ייעודיות: 0.7%.

 • ה-OTW ממומן כולו מתרומותיכן – אנו מודות לכן על נדיבותכן!
 • רוב התרומות מתקבלות במסגרת מבצעי ההתרמה של אפריל ואוקטובר. תרומות אלה צפויות להיות כ-71% מההכנסות שלנו בשנת 2020. אנו מקבלות תרומות גם מתוכניות התאמת תרומות של מעסיקים, תמלוגים, ושירותי Amazon Smile ו-PayPal Giving Fund, המנהלים תרומות מתוכניות דוגמת Humble Bundle ו-eBay for Charity. אם ברצונכן לתמוך בנו כשאתן קונות באתרים אלה, בחרו ב-“Organization for Transformative Works” לארגון הצדקה המבוקש לתרומה.
 • בזכות התרומות הרבות מהצפוי שקיבלנו מכן במבצעי ההתרמה האחרונים, אנו מתכננות להעביר $150,000 לעתודות הכספיות שלנו, שישמשו אותנו בשעת צרה. הודות לנדיבותכן, אנו יכולות לשקול ולבדוק אפיקי הכנסה לארגון שיתווספו לתרומות. ועדת הפיננסים התקדמה בחיפוש שיטת השקעה מתאימה וכן ליווי של מומחה להשקעות, שיתאימו לצרכיו של ארגון קטן ללא מטרות מסחר ורווח כמו ה-OTW; בכוונתנו להקים באופן מלא תיק השקעות בסיכון נמוך עד סוף שנת 2021.
 • גובה התרומות היוצא מגדר הרגיל שנתתן לנו במבצע ההתרמה של אפריל איפשר ל-OTW להתחיל לשקול תכנון של פרויקטים בקנה מידה גדול. אנו מצפות בהתרגשות לרגע שבו נדע בדיוק מה הדרישות המשפטיות והמחויבויות הלוגיסטית, ונוכל לשתף אתכן בתכנון ממשי!
 • השנה גם קיבלנו את התרומה הייעודית הראשונה שלנו: $5,161.62 מ-HP Education Fanon, Inc., ארגון שלא למטרת רווח לפי תקנה 501(c)(3) המוקדש לעידוד קריאה, אשר לצערנו הפסיק את פעילותו בשנת 2018. תרומה זו תשמש לתמיכה בהוצאת ספרה של פרנצ’סקה קופה העוסק בהיסטוריה של סרטוני מעריצות, שיודפס באמצעות ההוצאה לאור של אוניברסיטת מישיגן. הכסף ישמש לתשלום לאוניברסיטת מישיגן עבור אחסון סרטוני המעריצות המוזכרים בספר, וכן למתן גישה ללא עלות לספר לכל המעוניינות, לקריאה ולשימוש.
 • נכון ל-31 ביולי, 2020, קיבלנו $665,975.09, והצפי הוא שנקבל $754,362.62 עד סוף השנה.

$665,975.09 נתרמו;$88,387.53 נותרו

רוצות לשאול משהו?

אם יש לכן שאלות בנוגע לתקציב או לעניינים הכספיים של OTW, אנא צרו קשר עם ועדת הפיננסים. בנוסף, אנו מתכוונות לקיים צ’אט פתוח ובו נענה לשאלותיכן. שימו לב שהצ’אט יתקיים באנגלית בלבד. מידע לגבי מועד קיום הצ’אט והגישה אליו נמצא בגרסה האנגלית של פוסט חדשות זה.

להורדת העדכון לתקציב ה-OTW לשנת 2020 כגיליון נתונים, היכנסו לקישור זה.


OTW הוא ארגון ללא מטרות רווח, וארגון אב למספר מיזמים; AO3, פאנלור, דלתות פתוחות, TWC והסנגוריה המשפטית של OTW. הארגון מנוהל ונתמך כלכלית על ידי מתנדבות. גלו עוד עלינו באתר של OTW. כדי ללמוד עוד על צוות המתנדבות שתרגמו את הפוסט הזה, עיינו בדף התרגום.

Announcement

Comments are closed.