Прославимо крај нашег трогодишњег стратешког плана!

У јануару 2017. године, OTW (Организација за трансформативне радове) је кренуо са својим првим стратешким планом. Сврха стратешког плана је да служи као водиља на свеукупном правцу организације: да дефинише шта хоћемо да постигнемо и како желимо да радимо на томе. Стратешки план је саставни део и непрофитних и пословних деловања, а за OTW је био посебно важан приликом нашег преласка са мале, новоосноване организације на организацију која расте и која у себи има много покретних делова, укључујући и пројекат који је освојио награду Хуго.

Прошле су нам три пуне године, током којих смо много труда уложили у то да овај стратешки план буде успешан. Пошто га приводимо крају и окрећемо се ка будућности, хтели бисмо да поделимо са Вама неке најистакнутије делове онога што је овај стратешки план помогао OTW-у да постигне.

Шта је OTW-ов први Стратешки план урадио за организацију?

За појединачне одборе:

Сви (или готово сви) OTW-ови одбори сада знају и имају написмено:

 • Која је улога одбора у овој организацији (изјаве о надлежности),
 • Шта се очекује од њиховог председавајућег, и како се обучава нови председавајући (описи положаја председавајућих и планови обуке),
 • Како регрутовати и обучити ново особље (планови регрутације),
 • Како израчунати колико им је новца потребно током године и на који начин поделити тај податак са другима (буџети),
 • Који су им циљеви у блиској будућности и како мисле да их постигну (развојни планови),
 • Шта спада у редовни, трајни посао њиховог одбора и како га постићи (интерне вики-странице).

За Управни одбор:

Стратешки план је пружио подршку Управном одбору у следећем:

 • Разјашњавању дужности чланова Управног одбора и службеника Управног одбора (документација о надлежности и улогама),
 • Објашњавању поступка за упознавање нових чланова Управног одбора са информацијама које су им потребне (план обуке чланова Управног одбора),
 • Расправи о будућности управљачке структуре OTW-а, као и креирању неких предлога о томе како је унапредити (опције управљања истраживањем и план новог модела деловања).

За целу организацију:

Стратешки план је OTW као целину подржао приликом одређивања:

 • Годишњих буџета,
 • Јасне финансијске политике која је у складу са најбољим начинима деловања за непрофитне организације,
 • Циљне количине новца коју је потребно имати у резерви, као и тога шта желимо да наше кампање за прикупљање средстава постигну,
 • Процеса преко кога наши пројекти могу поставити циљеве за будућности и документовати своја постигнућа,
 • Извештаја о опцијама за волонтере на састанцима који се односе на читав OTW, а о коме тренутно расправља Управни одбор.

Хвала вам!

Волонтери OTW-а су сви заједно радили на овим циљевима, а наш рад су омогућиле донације и подршка наших чланова и корисника.

Много се захваљујемо свим волонтерима и повериоцима OTW-а!

Announcement, News of Note

Comments are closed.