Правила за подношење захтева за уврштавање догађаја у Календар

Одбор за комуникације објављује месечну објаву која промовише догађаје пописане у Календару догађаја OTW-а (Организације за трансформативне радове).

Ми подстичемо подношење захтева за уврштавање догађаја у календар на било ком језику, под условом да се они односе на:

1) Догађаје везане за фановске активности који су отворени за јавност, и који се могу одвијати на Интернету или уживо.
2) Академске догађаје попут конференција, публикација и позива за подношење радова који су дио студија о фановским активностима.
3) Догађаје који су везани за технологију отвореног типа.

Ове месечне објаве представљају преглед пописа догађаја на календару за тај месец, као и захтева за учешће у истраживањима који испуњавају следеће критеријуме:

Да ли постоји сагласност институционалног ревизијског одбора/етичког одбора?

Ми разумемо да постоје независни истраживачи који не могу добити одобрење надзорног органа пошто немају афилијацију са неком институцијом. У оваквим случајевима се може пружити замена у облику биографије која у себи садржи списак претходних радова и квалификација и линк преко кога су претходни радови доступни јавности на Интернету.

Да ли постоји линк за образац сагласности за учеснике коме се може приступити?

Нећемо уврстити истраживања која не одређују старосни оквир учесника, и која не наводе за шта ће се ти подаци користити, које су процедуре употребљене (ако није у питању анкета која се попуњава преко Интернета), ко ће имати приступ овим подацима и како ће се сачувати приватност учесника.

Да ли постоје потпуне контакт информације за истраживача (и његов одбор или супервизора, ако постоји)?

У овим информацијама треба да се нађу подаци о афилијациј са неком институцијом у случају кад она постоји, као и имејл и физичка адреса преко које их је могуће контактирати.

Да ли ће се подаци поделити са заједницом по завршетку?

Ово се може постићи тако што ћете контактирати Одбор за комуникације и проследити им линк са резултатима.

Молимо вас да контактирате Одбор за комуникације како бисте поднели било шта од горе наведеног.