Transformative Works and Cultures (Трансформативни радови и култура)

Transformative Works and Cultures – TWC (Трансформативни радови и култура) је стручни академски часопис који тежи да промовише стипендије за фан радове и праксе. Часопис је покренут 15. септембра 2008. године. Часопис објављује два издања годишње, једно 15. септембра и једно 15. марта.

TWC је публикација Златног слободног приступа за непрофитну href=”https://www.transformativeworks.org/”>OTW (Организацију за трансформативне радове) чија су ауторска права заштићена подCreative Commons Attribution 4.0 International License (Међународном креативно-заједничко ауторском лиценцом 4.0). TWC је поднето за индексирање свих великих академских база података, директорија слободног приступа и услуга као што је Google Scholar.

Став TWC-а о цитирању фан радова се може пронаћи овде.

За додатне информације о TWC-у, погледајте TWC FAQ (TWC Питања и одговори), и посетите