Open Doors (Отворена врата)

Пројекат Open Doors (Отворена врата) је посвећен пружању ‘склоништа’ угроженим фан садржајима. Постоји неколико подпројеката и покушаја спашавања који за циљ имају архивирање и очување различитих врста фан радова и дела фан културе.

Наш рад укључује:

  • Специјалне збирке: Галерија специјалних збирки укључује спашене архиве и изазове хостоване на Archive of Our Own – AO3-у (Нашој сопственој архиви), као и дигиталне пројекте који тренутно не могу бити спојени са АО3-ем или Фанлором. Она укључује .pdf фајлове, мултимедијална фан дела, историјски важне фан сајтове и друга дигитална дела.
  • Fan Culture Preservation Project (Пројекат очувања фан културе): Удружени подухват OTW-а (Организације за трансформативне радове) и Одељења специјалних збирки Универзитета Ајове како би се архивирали и очували аматерски фан магазини и други недигитални облици фан културе.
  • GeoCities Rescue Project (Пројекат спашавања страница са Геоситија): Пројекат посвећен очувању фан сајтова који би били изгубљени затварањем Јахуовог (Yahoo) Геосити сајта октобра 2009. године.
  • Yahoo Groups Rescue Project (Пројекат спашавања страница са Јаху група; страница доступна на енглеском језику): Пројекат посвећен очувању фанфикције, фан-радова и мета информација са страница Јаху група, које би у супротном биле изгубљене кроз Верајзоново (Verizon) затварање страница Јаху група у јануару 2020. године.

За више информација, молимо Вас посетите Сајт пројекта Отворена врата.