Прибављање изузетака од DMCA-а Сједињених Држава

Петиција Заводу за интелектуално власништво за изузетке од DMCA-а за ауторе некомерцијалних ремикса, 2020-2021

Петиција Заводу за интелектуално власништво за изузетке од DMCA-а за ауторе некомерцијалних ремикса, 2017-2018

Петиција Заводу за интелектуално власништво за изузетке од DMCA-а за некомерцијалне ремиксе, 2014-2015

Правни одсек OTW-а, заједно са Фондацијом електронских граница (EFF), је поднео одговор који је оповргавао тврдњу да ствараоцима фан видеа не би требало да буде дозвољено да користе оригиналан материјал високог квалитета.

OTW, заједно са Фондацијом електронских граница (EFF), је поднео два захтева за изузетке Заводу за интелектуално власништво САД-а. Петиције су захтевале обнављање изузетака у чијем је креирању учествовао OTW у 2009. и 2012. години, које дозвољавају ствараоцима видео снимака да разбију енкрипцију на аудиовизуелном садржају обезбеђеном преко DVD-а и онлајн дистрибутера да би правили некомерцијалне, трансформативне видео снимке. Поред тога што тражи обнављање тих изузетака, петиција OTW-а такође тражи и проширење изузетака да би обухватили и Blu-Ray дискове.

 

Петиција Заводу за интелектуално власништво за изузетке од DMCA-а за некомерцијалне ремиксе, 2011 – 2012

  • Коментар Фондације електронских граница (PDF), поднет 2. децембра 2011. године. Чланице OTW-а Ребека Ташнет (Rebecca Tushnet), Рејчел Вон (Rachael Vaughn), и Франческа Копа (Francesca Coppa) су радиле са EFF-ом на подношењу предлога за обнављање и проширење изузетака од DMCA-а за ствараоце који праве некомерцијалне ремиксе.
  • Одговор од стране OTW-а (PDF), као подршка EFF-овим предложеним изузецима од DMCA-а за креаторе видео снимака и друге ремикс уметнике; поднет 2. марта 2012. године. Чланови особља правног одсека OTW-а Рејчел Вон и Ребека Ташнет су радиле са члановима Правног одсека и прављења видео снимака, да осмисле одговор који би био подршка EFF-овом предлогу; EFF је такође поднео свој Одговор (PDF) као подршка за разне изузетке, као што је и изузетак за некомерцијални ремикс.
  • Прерађен Тест пример за поштену употребу видео снимака који садржи и поређење између снимка са DVD-а и директно снимљеног екрана.
  • Франческа Копа, Ребека Ташнет и Тиша Тарк (Tisha Turk) сведоче пред Конгресном библиотеком, 4. јуна 2012. године; Тиша Тарк презентује примере у нашој првој Галерији слика и тиме демонстрира разлику у квалитету између снимака са DVD-а и директно снимљеног екрана.
  • Одговор CCA-овим DVD прилозима, који подржава снимање са екрана (screencapture), поднет 2. августа 2012. године; можете видети OTW-ов други сет прилога у нашој a href=”/?page_id=11750″>другој Галерији слика.

 

Петиција Заводу за интелектуално власништво за изузетке од DMCA-а за некомерцијалне ремиксе, 2008- 2009

EFF је послала захтев Конгресној библиотеци за изузетак од DMCA-а да би се дозволило издвајање клипова из DVD-а ради укључивања у некомерцијалне ремикс видео снимке као што су фан видео снимци, за које се сматра да спадају под поштену употребу. OTW (и многи ствараоци видео снимака) су учествовали у припремању овог захтева.

  • Одговор OTW-а , (PDF, или погледјте као HTML) као подршка EFF-ом предлогу за изузетке од DMCA-а за ствараоце видео снимака и других ремикс уметника; поднет 2. фебруара 2009. године.

OTW је поднела одговор ради подршке EFF-ом предлогу за изузетке од DMCA-а за ствараоце видео снимака и других ремикс уметника.

22. јуна, Завод за интелектуално власништво је тражио више информација од OTW-а и других група које су сведочиле током Саслушања против заобилажења DMCA-а током 6-8 маја. (Ова саслушања су била осмишљена тако да разматрају сведочења за и против изузетака од DMCA-а за наставнике који нису професори филмских студија (укључујући и K-12 наставнике), ауторе документарних филмова, и ствараоце видео снимака и друге некомерцијалне ремикс уметнике). Ова додатна питања су била о DVD-овима и другим софтверима за снимање екрана.

Завод за интелектуално власништво је послао други сет додатних питања 22. августа 2009. године. OTW је сарађивала са Фондацијом електронских граница, и неколико организација библиотека (ALA, AALL, ARL, ACRL), професорима филмских и медијских студија, и ауторима документарних филмова и организација, на заједничком одговору. Такође смо заједно са EFF-ом написали одвојен одговор који се односи на посебне потребе стваралаца видео снимака и других ремикс уметника; погледајте испод.