Transformative Works and Cultures (Преобразуващи произведения и култури)

Transformative Works and Cultures – TWC (Преобразуващи произведения и култури) е рецензиран журнал, който цели да насърчава академичната дейност в областта на фен произведенията и практики. Журналът излиза за първи път на 15 септември 2008 г. и оттогава се публикува два пъти в годината – на 15 септември и на 15 март.

TWC е публикация със “златен” отворен достъп на организацията с нестопанска цел OTW (Организация за преобразуващи произведения) и е лицензирана по стандарт за творческо споделяне Creative Commons Attribution 4.0 International License. Журналът е предоставен за индексиране на всички големи академични бази данни, репозиториуми с отворен достъп и услуги като Google Scholar.

Позицията на TWC относно цитирането на фенски произведения може да бъде намерена тук.

Повече информация за TWC можеш да намериш в ЧЗВ за TWC, а за достъп до предстоящи и предишни броеве на журнала можеш да посетиш архива на нашия уебсайт.