Комитети

OTW (Организация за преобразуващи произведения) се състои от доброволци, които са организирани в комитети. Всеки комитет има определена функция, въпреки че повечето комитети работят заедно по различните проекти на OTW, като така допринасят за успеха на организацията. Ако имаш интерес и желаеш да посветиш част от времето си на OTW, може да разгледаш обявите за доброволци за отворени позиции, които отговарят на уменията и интересите ти. Комитетите на OTW са:

АО3 документация
Съпредседатели: Claire P. Baker, Michelle Schroeder, Fiona M & telescopicpoems
Целта на комитета е да създава и поддържа пълна и актуална документация за Archive of Our Own – AO3 (Нашият архив), както за потребителите, така и за вътрешно ползване. Това включва ЧЗВ, ръководства, скрийнкастове и други свързани с AO3 документи.

Асистенти на Управителния съвет
Съпредседатели: dazyndara, therealmorticia
Помага на Управителния съвет с административни задачи и ръководство на проекти, за да може Съветът да се фокусира върху критични задачи и да работи по-ефективно.

Достъпност, дизайн и технологии
Съпредседатели: mumble & sarken
Координира софтуерния дизайн и развитие на OTW. Основният проект на този комитет в момента е създаването на софтуер с отворен код – OTW архив – който да развива и поддържа Archive of Our Own – AO3 (Нашият архив).

Избори
Съпредседатели: disjointed, Emma Lloyd, Jenny McDevitt & Marion McGowan
Изборният комитет организира годишните избори за членове на Управителния съвет на OTW. Тези избори се провеждат през август всяка година, като в тях гласуват членовете, които плащат членски вноски в OTW. Комитетът отговаря за всички аспекти на изборния процес – от началото до края му. Това включва подготовката на кандидатите, техническите аспекти, свързани с организацията, гарантирането на съответствието с вътрешните правила по време на целия процес, както и организацията на периода на кандидатиране (времето, през което кандидатите се представят на членовете и отговарят на въпросите им).

Комуникации
Съпредседатели: Claudia Rebaza, Sveritas & Harley G.
Отговаря за бюлетините, блог постовете, връзките с медиите, акаунтите в социалните мрежи и други дейности, свързани с промотирането на различните ни проекти. Този комитет също така изпраща вътрешния бюлетин и отбелязва събития и постижения за организацията.

Набиране и управление на доброволци
Съпредседатели: Alison Watson & Cyn
Набира и управлява доброволците за всички комитети и проекти, предоставя широк набор от инструменти за тяхната дейност и проследява работата им. Освен това комитетът поддържа мащабна база данни с регистър на доброволците, организира кампании за наемане на доброволци и създава справочни материали и документи за вътрешно ползване в проектите и комитетите на OTW. Всичко това допринася за прозрачността и приемствеността в организацията, като изгражда и поддържа солидна база от знания.

Обработка на тагове
Съпредседатели: brhi, Dre & Qem
Сортира и подрежда таговете в AO3 съгласно инструкциите за обработка на тагове на AO3, като свързва близки по значение тагове, за да предостави по-добро филтриране и търсене и в същото време да позволява на потребителите да тагват произведенията си според техните предпочитания.

Отворени врати
Съпредседатели: Alison Watson & Eskici
Open Doors (Отворени врати) работи за съхраняването на всякакъв вид застрашено фенско творчество.

Поддръжка
Съпредседатели: Nary & Paula
Действа като посредник в комуникацията между потребителите и различните екипи, работещи по AO3. Екип Поддръжка помага на потребителите при технически проблеми и предава обратната връзка от потребителите.

Политики и нарушения
Председател: Aenya
Разглежда случаите, свързани със злоупотреби в AO3, като например оплаквания и нарушения на Правилата за ползване.

Правен комитет
Председател: Betsy Rosenblatt
Извършва дейностите по Legal Advocacy (Юридическа подкрепа) на OTW, предоставя правни съвети на Управителния съвет и различни комитети, както и поддържа връзки с други застъпнически групи и външни правни консултанти. Комитетът се състои предимно от правни специалисти.

Преводи
Съпредседатели: Ioana & Natalia Gruber & Priscilla
Координира доброволците преводачи и съдейства на другите комитети, за да направи техните проекти и документи достъпни на колкото се може повече езици.

Развитие и членство
Съпредседатели: Amy2 & Nrandom
Отговаря за набирането на средства и разрастването на членството в организацията. Комитетът също така поддържа защитена база данни с информация за членовете и дарителите, както и гарантира възможността на всеки един член да гласува в изборите на OTW.

Системи
Председател: Frost The Fox
Поддържа сървърите и инфраструктурата на OTW и проектите ѝ.

Стратегическо планиране
Съпредседатели: Arly Guevara, Alex Johnson & Natalie Semczuk
Преразглежда и преработва стратегическия план на OTW на всеки 1 до 3 години.

Уеб-управление
Председател: cosette
Уеб комитетът работи по дизайна и поддръжката на уебсайтовете на OTW. Системата за управление на съдържанието (CMS), която използваме понастоящем, е WordPress и постоянно си търсим квалифицирани разработчици, желаещи да помагат.

В момента отговаряме за:

Може да се свържеш с комитет Уеб-управление, ако имаш интерес да станеш наш доброволец или ако искаш да докладваш за технически проблем на някой от горните сайтове.

Фенлор
Съпредседатели: Joanna Pernick & Noah A
Поддържа уики сайта на Фенлор. Това включва подкрепа за редакторите на уики страниците, както и създаването на гъвкава инфраструктура за определянето и подреждането на съдържанието в уики сайта.

Финанси
Председател: Yuechiang Luo
Комитетът отговаря за счетоводството на OTW, извършва и следи плащанията, подготвя и актуализира бюджета съвместно с Управителния съвет, изготвя и представя точни и информативни финансови отчети, както и следи OTW да изпълнява всички данъчни изисквания.

TWC
Председатели: Karen Hellekson & Kristina Busse
Управлява Transformative Works and Cultures – TWC (Преобразуващи произведения и култури) – международно рецензирано научно списание в областта на медийните науки, излизащо два пъти в годината. Задачите на комитета включват администриране на софтуера за списания с отворен код (OJS) на TWC, разглеждане на материали за публикуване, сътрудничество с автори и работа по съдържанието. Комитетът управлява и придвижването на документите през OJS за рецензиране, преработване, редактиране и форматиране.