Каде да нѐ најдете

OTW (Организација за трансформативни дела) споделува новости за OTW и нејзините проекти, како и општи вести од фандомите преку низа од платформи. Ова е листа на нашите активни и официјални страници. Доколку имате прашања за некој профил кој не е на листата, Ве молиме контактирајте нѐ.

Активно постирање

Членовите на персоналот на OTW лично постираат на овие страници за новости за OTW, а можете да нѐ контактирате на овие платформи:

За вести за Archive of Our Own – AO3 (Наша сопствена архива) погледнете ги следните локации. (Забелешка: за повратни информации и помош при користење на AO3, Ве молиме користете го формуларот за поддршка).

Фанлор исто така одржува свои страници за вести.

Фанхакери и нашата Комисија за избори исто така одржуваат профили:

Неинтерактивни

Овие страници се официјални и ги добиваат нашите вести, но не се интерактивни.

Видео профили