Извештаји о стратешком планирању 2012-2014

О извештајима

Да би написали ове извештаје, Одбор за стратешко планирање је анкетирао тренутно особље и волонтере, као и претходно особље и волонтере сваког одбора и радне групе, интервјуисао председавајуће и извршио додатне интервјуе са било којим члановима особља или волонтера (тренутним или претходним) који су хтели додатно да разговарају са нама.

Све у извештајима је базирано на подацима сакупљеним од чланова одбора или радних група. Одговори су сакупљени у сажетке врлина и изазова које су особље и волонтери (и тренутни и претходни) идентификовали, и предлози за промене су базирани на њиховим одговорима. Више информација о овом процесу се може наћи у самим извештајима.

Пре долажења до Вас, извештаји су прегледани од стране одговарајућих председавајућих и Управног одбора, и измењени по потреби од стране Одбора за комуникације. Ово је одрађено да би се исправиле фактичке грешке које су можда направљене и да би се добила повратна информација пре даљег објављивања. Током ових прегледа нису уклоњени нити промењени било који подаци добијени анкетирањем или интервјуима.

Повратне информације

Надамо се да су Вам извештаји били занимљиви, и били бисмо захвални на било којој повратној информацији! Ако имате питања или бисте желели да контактирате одборе, обратите нам се преко нашег формулара за контакт.

Молимо Вас, обратите пажњу да наши извештаји узимају у обзир само унутрашње заинтересоване стране, тако да чак и ако ће мишљења заитересованих страна ван OTW-а (Организације за трансформативне радове) бити прочитана и дискутована (и можда узета у обзир за даље извештаје и следећи круг стратешког планирања), мишљење спољашњих заинтересованих страна неће бити узето у обзир за будуће ревизије ових извештаја.

Сав контакт који добијемо се чува на високом нивоу поверљивости, и радо бисмо дискутовали са Вама ако имате било каквих замерки.

Линкови ка извештајима

Редослед извештаја је по датуму издавања.